เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ไม่ตอบสนองหรือการกำหนดค่า DNS ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นเวลานานก่อนจะโหลดเว็บเพจได้

หากหน้าเว็บของคุณโหลดได้ไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่า DNS

หากมีปัญหากับการกำหนดค่า DNS การพยายามเข้าเว็บไซต์โดยใช้ชื่อ DNS ของเว็บไซต์นั้น อย่างเช่น www.apple.com/th อาจดูช้ากว่าการเข้าเว็บไซต์เดียวกันจากที่อยู่ IP ที่เป็นตัวเลข เช่น http://17.172.224.47 สาเหตุสองข้อของปัญหานี้ได้รับการอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

การกำหนดค่า DNS

คุณอาจเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ไม่ตอบสนองหรือใช้การกำหนดค่า DNS ไม่ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ DNS จะเปลี่ยนชื่อ (เช่น www.apple.com/th) เป็นที่อยู่ IP ที่เป็นตัวเลข (เช่น 17.172.224.47) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่อยู่ IP โดยไม่ล่าช้า เนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจำแนก DNS ได้ สถานการณ์สี่อย่างที่อาจทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นมีดังนี้

  • คุณได้กำหนดเซิร์ฟเวอร์ DNS สองเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปในบานหน้าต่างการตั้งค่าเครือข่าย ซึ่งอาจเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือ ISP (ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ของคุณ แต่เซิร์ฟเวอร์แรกบนรายการไม่ตอบสนอง ความล่าช้าเกิดขึ้นในขณะที่ Mac รอให้เซิร์ฟเวอร์แรกตอบสนอง ก่อนที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ถัดไปในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนที่อยู่ DNS ถูกต้องแล้ว การเปลี่ยนลำดับของที่อยู่ DNS อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการให้ใช้เซิร์ฟเวอร์หลัก คุณสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นลำดับเดิมหลังแก้จากปัญหานี้กับเซิร์ฟเวอร์หลักได้แล้ว
  • เครือข่ายของคุณอาจถูกกำหนดค่าให้ทำการค้นหาบริการ DNS อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ด้วยตนเองที่คอมพิวเตอร์ หากคุณป้อนที่อยู่ DNS ด้วยตนเองไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน คอมพิวเตอร์อาจรอให้ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องนั้นตอบสนอง ("หมดเวลา") ก่อนที่จะค้นหาอัตโนมัติต่อไป
  • คุณไม่ได้ระบุเซิร์ฟเวอร์ DNS และบนเครือข่ายของคุณไม่ได้มีการค้นหาบริการอัตโนมัติมาให้ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านที่อยู่ IP ได้เท่านั้น เว็บเพจไม่โหลดผ่านทางชื่อ DNS เลย

ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือ ISP ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล DNS ถูกต้อง หาก ISP ให้ที่อยู่ DNS เดียวแก่คุณ ให้ลองขอที่อยู่ที่สองเพื่อใช้ในกรณีที่ที่อยู่แรกไม่สามารถใช้งานได้

หลังจากที่คุณมีที่อยู่ต่างๆ แล้ว คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนข้อมูล DNS ได้ หลังจากใช้ขั้นตอนเหล่านี้แล้ว อาจจำเป็นต้องออกและเปิดแอพพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตใหม่เพื่อกลับสู่การทำงานปกติ

  1. จากเมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก เครือข่าย
  2. เลือกอินเทอร์เฟซที่คุณใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น Ethernet หรือ Wi-Fi
  3. คลิกปุ่มขั้นสูง
  4. คลิกแท็บ DNS
  5. ในส่วนเซิร์ฟเวอร์ DNS ในหน้าต่าง ให้คลิกปุ่มเพิ่ม (+) หรือเอาออก (–) เพื่อเพิ่มหรือเอาที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ออก หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ DNS มากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถลากที่อยู่ IP เพื่อเปลี่ยนลำดับได้

การเปลี่ยนเครือข่าย

คุณอาจพบความล่าช้ากับการเชื่อมต่อครั้งแรกหลังจากเปลี่ยนเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ MacBook ที่บ้านด้วย Wi-Fi จากนั้นก็นำเครื่องไปที่ทำงานหรือโรงเรียน และใช้การเชื่อมต่อ Ethernet ตามค่าเริ่มต้น Mac จะใช้การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตหนึ่งชุด (ที่เรียกว่า "ตำแหน่งที่ตั้ง") ที่ชื่อ "อัตโนมัติ" ซึ่งจะค้นหาอินเทอร์เฟซเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ จนกว่าจะพบอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณอาจพบความล่าช้าในขณะที่คอมพิวเตอร์พิจารณาว่าเครือข่ายใดที่เปิดอยู่ หากต้องการดูว่าอินเทอร์เฟซนี้เป็นปัญหาหรือไม่ คุณสามารถทดสอบได้โดยสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่มีเพียงอินเทอร์เฟซเครือข่ายเดียวเท่านั้น 

หากยังมีปัญหาหลังจากลองใช้ขั้นตอนด้านบนนี้แล้ว ให้พิจารณาลบที่อยู่ DNS ใดๆ ที่ป้อนด้วยตนเองออกจากบานหน้าต่างการตั้งค่าเครือข่าย โดยเลือกที่อยู่ แล้วคลิกปุ่มเอาออก (-) (ถ้าที่อยู่เป็นสีจาง แสดงว่าไม่สามารถลบที่อยู่นี้ออกได้)

วันที่เผยแพร่: