หากอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ไม่ทำงาน

ดูสิ่งที่ควรทำหากอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณหยุดชาร์จ ร้อน หรือเกิดประกายไฟ

ระบุรุ่นอะแดปเตอร์ MagSafe ของคุณ

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ของคุณอาจมีขั้วต่อ MagSafe รูปแบบตัว "T" หรือ ตัว "L" หรือขั้วต่อ MagSafe 2 ระบุรุ่นอะแดปเตอร์ของคุณจากตัวอย่างด้านล่างก่อน หากคุณมีคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นใหม่ๆ กว่าที่ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ให้ดูสิ่งที่ควรทำหากอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ไม่ชาร์จโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ


ขั้วต่อ MagSafe 2


ขั้วต่อ MagSafe รูปแบบตัว "L"


ขั้วต่อ MagSafe รูปแบบตัว "T"

หาก Mac ของคุณใช้ MagSafe 2 คุณสามารถชาร์จ Mac ของคุณด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe 2 หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ MagSafe เป็น MagSafe 2 ได้ 

หาก Mac ของคุณใช้ MagSafe คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe รูปแบบตัว "L" หรือ รูปแบบตัว "T" ได้

ขั้วต่อ MagSafe และพอร์ต MagSafe บนโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณจะมีแม่เหล็กที่อาจลบข้อมูลบนบัตรเครดิตหรืออุปกรณ์แม่เหล็กอื่นๆ ได้ โปรดเก็บสื่อแม่เหล็กให้ห่างจากส่วนปลายของอะแดปเตอร์ MagSafe และห่างจากพอร์ต MagSafe


ตรวจสอบกระแสไฟ

ดูวิธีตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้าและยืนยันกำลังวัตต์ของอะแดปเตอร์ 

ตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่นั้นทำงานเป็นปกติอย่างถูกต้อง เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณทราบว่ามีประวัติว่าทำงานได้ปกติ เช่น โคมไฟ โทรทัศน์ หรือนาฬิกา แล้วยืนยันว่าสามารถเปิดเครื่องได้อย่างถูกต้อง

ยืนยันกำลังวัตต์ของอะแดปเตอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของคุณ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีกำลังวัตต์สูงกว่าได้ แต่ไม่สามารถใช้แบบที่มีกำลังวัตต์ต่ำกว่าได้ มิเช่นนั้นอาจจะมีปัญหาในการทำงาน

ตรวจสอบปัญหาหาสัญญาณรบกวนในสาย

ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟเป็นเวลาออกจากผนัง รอ 60 วินาที แล้วเสียบอะแดปเตอร์กลับเข้าที่

  • หากอะแดปเตอร์ทำงานได้หลังการ "พัก" 60 วินาทีนี้ แสดงว่าคุณแหล่งจ่ายไฟของคุณน่าจะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนในสายกับอุปกรณ์จ่ายไฟของคุณ คุณควรรีเซ็ตทอะแดปเตอร์เป็นระยะๆ เพื่อทำการพักเป็นช่วงๆ แบบนี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสมบัติการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินของอะแดปเตอร์ AC รับรู้ถึงสัญญาณรบกวนในสายระบบกราวด์จึงปิดการทำงานของอะแดปเตอร์
  • แหล่งสัญญาณรบกวนในสายอาจมาจากหลอดไฟที่มีบัลลาสต์ ตู้เย็น หรือตู้เย็นขนาดเล็กที่ใช้วงจรเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ลักษณะการทำงานเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้นหากคุณเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟกับอุปกรณ์จ่ายไฟที่ไม่มีการรบกวน (UPS) หรือเสียบเข้ากับวงจรอื่น
  • คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์ หากนอกจากอะแดปเตอร์จะยังคงมีลักษณะเช่นนี้แม้ว่าจะเสียบกับเต้ารับที่ทราบว่าทำงานได้ปกติแสดงพฤติกรรมนี้บนเต้ารับที่มีประวัติว่าทำงานปกติ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน


ตรวจสอบปลั๊ก ขั้วต่อ MagSafe และสายต่างๆ

ดูวิธีทดสอบปลั๊กและสายต่างๆ แล้วตรวจหาความเสียหาย

ทดสอบปลั๊ก AC หรือสาย AC

หากคุณใช้ปลั๊ก AC (หรือเรียกว่า "ปลั๊กพับ") กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ ให้สลับเปลี่ยนไปใช้สาย AC แบบสองหรือสามตา หรือหากคุณใช้สาย AC แบบสองหรือสามตา ให้สลับเปลี่ยนไปใช้ปลั๊ก AC ขั้วต่อทั้งสอบแบบสามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ได้อย่างง่ายดายดังที่แสดงด้านล่าง

หากสลับแล้วอะแดปเตอร์ชาร์จคอมพิวเตอร์แล้วได้ปกติ แสดงว่าคุณควรเปลี่ยนปลั๊ก AC หรือสาย AC ที่ใช้ในตอนตั้งแต่แรกและไม่นำมาใช้อีกต่อไป

หากคุณสังเกตเห็นข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ให้หยุดใช้และเปลี่ยนปลั๊ก AC หรือสายไฟแบบสามตา

  • ขาเสียบ AC งอ (อย่าพยายามดัดขาเสียบที่งอให้กลับมาตรง)
  • ขาเสียบ AC ไม่ล็อคเข้าที่ (ปลั๊ก AC เท่านั้น)
  • ขาเสียบโยกไปมาได้จากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ล็อคบนปลั๊ก AC หรือรู้สึกหลวมเมื่อเสียบกับสายไฟแบบสามตา
  • ขา AC มีจุดสีดำหรือความเสียหายอื่นๆ ที่มองเห็นได้
  • มีรอยขาดหรือแตกหักของฉนวนบนสายไฟแบบสามตามีรอยขาดหรือแตกหักที่มองเห็นได้
  • มีเสียงดังขึ้นจากภายในปลั๊ก AC หรือที่ตำแหน่งใดๆ อื่นบนสายไฟแบบสามตา

ตรวจหาขั้วต่อที่หลวมหรือพินที่ติดแน่นไม่ขยับ

หากสาย DC (สายบางๆ ที่ต่อขั้วต่อ MagSafe เข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟ) แยกออกจากกันที่ปลายสายใดด้านหนึ่ง หรือคุณสังเกตเห็นว่ามีพินที่ติดแน่นไม่ขยับอยู่ที่ขั้วต่อ MagSafe ให้หยุดใช้สายนั้นทันที แล้วนำสายและอุปกรณ์จ่ายไฟของคุณรับเข้ารับการประเมิน


พิน MagSafe 2


พิน MagSafe

ตรวจสอบพอร์ตจ่ายไฟ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตจ่ายไฟ (ที่คุณเสียบปลั๊กในขั้วต่อ MagSafe) สะอาดและปราศจากเศษสิ่งสกปรก พอร์ตนี้เป็นแม่เหล็กและอาจดึงดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะได้


ตรวจหารายการอัพเดท

ในบางกรณี รายการอัพเดทซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์อาจใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ หาก MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro ของคุณไม่ชาร์จตามที่คาดควรเป็น ให้ตรวจหาสอบรายการอัพเดทซอฟต์แวร์บน Mac ของคุณ


หากอะแดปเตอร์ร้อน

อะแดปเตอร์แปลงไฟ อาจร้อนขึ้นได้ในระหว่างการใช้งานปกติ ดังนั้นควรแน่ใจว่าคุณใช้งานในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรงโดยใช้ปลั๊ก AC หรือวางไว้บนโต๊ะหรือพื้นที่อื่นๆ ที่ระบายอากาศได้ดีเสมอ

หลีกเลี่ยงการวางอะแดปเตอร์ไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ไม่ดี เช่น บนโซฟา พรมหนา ที่นอน หรือหมอน หลีกเลี่ยงการคลุมอะแดปเตอร์ด้วยผ้าห่มหรือวัตถุที่เป็นฉนวนอื่นๆ

อะแดปเตอร์แปลงไฟอาจหยุดทำงานหากอะแดปเตอร์นั้นร้อนเกินไป หากเกิดกรณีนี้ ให้ถอดขั้วต่อ MagSafe ออกจากโน้ตบุ๊ค Mac แล้วปล่อยให้อะแดปเตอร์แปลงไฟเย็นลงก่อนดำเนินการต่อ


หากคุณเห็นประกายไฟ

บางครั้งเมื่อคุณเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟกับเต้ารับที่ผนัง คุณอาจเห็นประกายไฟ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตามปกติและนี่เป็นเรื่องปกติและอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ากับเต้ารับที่มีไฟฟ้าไฟอยู่ หากประกายไฟมาจากที่อื่นนอกจากขาเสียบของปลั๊ก หากคุณพบอะแดปเตอร์เกิดความเสียหายหรือมีสีที่เปลี่ยนไปของอะแดปเตอร์ หรือหากคุณมีข้อกังวลอื่นๆ เกี่ยวกับประกายไฟ โปรดติดต่อ Apple


รับการประเมินอะแดปเตอร์แปลงไฟของคุณ

หากอะแดปเตอร์แปลงไฟยังคงไม่ทำงาน คุณสามารถนำอะแดปเตอร์แปลงไฟและโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Store เพื่อรับการประเมินได้

วันที่เผยแพร่: