อุปกรณ์แบบพกพาของ Apple: การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ MagSafe

เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์ MagSafe ตั้งแต่หนึ่งอาการขึ้นไปต่อไปนี้

 • อะแดปเตอร์แปลงไฟของคุณไม่ชาร์จไฟให้คอมพิวเตอร์
 • LED บนขั้วต่ออะแดปเตอร์ไม่ติดสว่างเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • อะแดปเตอร์จะชาร์จไฟให้คอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ เท่านั้น
 • ฉนวนสีขาวของอะแดปเตอร์แยกออกจากส่วนปลายแม่เหล็กของขั้วต่อ MagSafe
 • ขั้วต่อ MagSafe บนอะแดปเตอร์หรือคอมพิวเตอร์มีฝุ่นผงอยู่ด้านใน
 • คุณเห็นประกายไฟ
 • ขั้วต่อ MagSafe บนอะแดปเตอร์หรือคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับพิน

Apple มีอะแอปเตอร์แปลงไฟที่มีขั้วต่อหลากหลายแบบ ระบุอะแดปเตอร์ของคุณจากตัวอย่างด้านล่างก่อนแก้ไขปัญหาต่อไป

อะแดปเตอร์แบบรูปตัว Lอะแดปเตอร์แบบ L
ขั้วต่อชนิด Barrel ขั้วต่อ MagSafe รูปตัว "T" ขั้วต่อ MagSafe รูปตัว "L" ขั้วต่อ MagSafe 2

หมายเหตุ

 • หากคุณได้รับอะแดปเตอร์ MagSafe สำหรับเปลี่ยนทดแทนพร้อมขั้วต่อ MagSafe รูปตัว "L" โดยที่ก่อนหน้านี้คุณเคยใช้ขั้วต่อ MagSafe รูปตัว "T" ขั้วต่อ MagSafe รูปตัว "L" จะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์กับคอมพิวเตอร์ Apple ของคุณ
 • อะแดปเตอร์ Magsafe 2 จะไม่สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ Apple ที่มีขั้วต่อซึ่งปกติแล้วจะใช้อะแดปเตอร์ MagSafe รูปตัว "T" และ "L"
 • คุณสามารถแปลงอะแดปเตอร์ MagSafe รูปตัว "T" หรือ "L" เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ MagSafe 2 ได้โดยใช้ อะแดปเตอร์ MagSafe to MagSafe 2
 • ขั้วต่อ MagSafe และพอร์ต MagSafe บนโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณมีแม่เหล็กที่อาจลบข้อมูลบนบัตรเครดิตหรืออุปกรณ์แม่เหล็กอื่นๆ ได้ เพื่อเป็นการรักษาและปกป้องข้อมูลของคุณ ให้วางสื่อแม่เหล็กให้ห่างจากส่วนปลายอะแดปเตอร์ MagSafe และให้ห่างจากพอร์ต MagSafe

การแก้ไขปัญหา

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อระบุหาสาเหตุของปัญหา และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถทำได้

หากคุณเห็นประกายไฟ

บางครั้ง เมื่อคุณเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับเต้าเสียบติดผนัง คุณอาจเห็นประกายไฟ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตามปกติ และสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ กับเต้าเสียบที่มีไฟเลี้ยงอยู่ หากประกายไฟมาจากที่อื่นนอกเหนือจากขาเสียบของปลั๊ก หากคุณพบความเสียหายหรือสีของอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนไป หรือหากคุณมีข้อกังวลอื่นๆ เกี่ยวกับประกายไฟ โปรด ติดต่อ Apple

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ

 1. ตรวจสอบว่าคุณใช้เต้าเสียบที่มั่นใจว่าใช้งานได้ดี

  ตรวจสอบว่าเต้าเสียบที่คุณกำลังใช้นั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มั่นใจว่าใช้งานได้ เช่น โคมไฟ โทรทัศน์ หรือนาฬิกา แล้วตรวจสอบว่าสามารถเปิดเครื่องได้อย่างถูกต้อง

 2. ตรวจสอบว่าคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาของคุณ

  เลือก อะแดปเตอร์แปลงไฟที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ Apple ของคุณ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีกำลังไฟสูงกว่าได้ แต่ไม่สามารถใช้แบบที่มีกำลังไฟต่ำกว่าได้ มิเช่นนั้นจะมีปัญหาในการทำงาน

 3. ระบุปัญหาสัญญาณรบกวนในสาย

  ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟออกจากผนัง ปล่อยพักไว้เป็นเวลา 60 วินาที จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์อีกครั้ง

  • หากอะแดปเตอร์ทำงานได้หลังการ "พัก" 60 วินาทีนี้ คุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนในสายกับแหล่งจ่ายไฟของคุณ คุณควรรีเซ็ตอะแดปเตอร์เป็นระยะๆ เพื่อทำการพักเป็นช่วงๆ แบบนี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสมบัติ "การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน" ของอะแดปเตอร์ไฟ AC รับรู้ถึงสัญญาณรบกวนในพื้นดินจึงปิดการทำงานของอะแดปเตอร์
  • แหล่งสัญญาณรบกวนในสายอาจมาจากไฟที่มีบัลลาสต์ ตู้เย็น หรือตู้เย็นขนาดเล็กที่ใช้วงจรไฟฟ้าเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ลักษณะการทำงานนี้อาจไม่เกิดขึ้น หากคุณเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง (UPS) หรือเสียบเข้ากับวงจรอื่น
  • หากอะแดปเตอร์ยังคงแสดงลักษณะการทำงานนี้บนเต้าเสียบที่ใช้งานได้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
 4. ตรวจสอบว่าคุณใช้อะแดปเตอร์ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี

  อะแดปเตอร์แปลงไฟอาจร้อนมากระหว่างการใช้งานปกติ เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานจะกระจายออกจากตัวอะแดปเตอร์ เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟลงในเต้าเสียบโดยตรงเสมอ หรือวางไว้บนพื้นในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทสะดวก หากคุณใช้อะแดปเตอร์ MagSafe ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวก เช่น บนโซฟา บนพรมหนา บนเตียง หรือหมอน หรือหากอะแดปเตอร์ MagSafe ถูกคลุมด้วยผ้าห่มหรือฉนวนอื่นๆ อะแดปเตอร์อาจปิดตัวเองเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับอะแดปเตอร์ได้ อะแดปเตอร์อาจยังคงมีความร้อนอยู่ในสภาวะนี้ และควรปล่อยให้เย็นลงก่อนจับ

 5. ตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับปลั๊กไฟ AC (หรือเรียกว่า "ปลั๊กพับ") หรือปัญหาเกี่ยวกับสายไฟ AC แบบสองตาหรือสามตา

  หากคุณใช้ปลั๊กไฟ AC (หรือเรียกว่า "ปลั๊กพับ") กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ ให้เปลี่ยนไปใช้สายไฟ AC แบบสองหรือสามตา หรือหากคุณใช้สายไฟ AC แบบสองหรือสามตา ให้เปลี่ยนไปใช้ปลั๊กไฟ AC ขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ได้อย่างง่ายดายดังแสดงด้านล่าง

  • หากตอนนี้ อะแดปเตอร์ชาร์จไฟให้คอมพิวเตอร์ได้แล้ว และไฟ LED ในขั้วต่อ MagSafe ติดสว่าง แสดงว่า "หัวปลั๊กสองขา" ของปลั๊กไฟ AC หรือสายไฟ AC ที่ใช้แต่เดิมไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และควรหยุดใช้ขั้วต่อนั้นจนกว่าจะได้รับขั้วต่อทดแทน โปรดดูที่ส่วน เรียนรู้เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของบทความนี้เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป
  • หากไฟ LED ไม่ทำงานหรืออะแดปเตอร์แปลงไฟไม่ชาร์จไฟให้คอมพิวเตอร์ คุณควรแก้ไขปัญหาต่อไปโดยทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ตรวจหาปัญหาเกี่ยวกับการคลายเกลียวของสายหรือพินที่ติดอยู่ และขั้วต่อที่สกปรก

  ทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของปลั๊กไฟ AC หรือสายไฟแบบสามตา

  • ก่อนใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟกับปลั๊กไฟ AC หรือสายไฟแบบสามตา ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไม่มีสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นผงใดๆ ที่อาจเกาะอยู่จากการใช้งานครั้งล่าสุด
  • ตรวจสอบปลั๊กไฟ AC หรือสายไฟแบบสามตาเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี ดังที่ได้ระบุไว้ในบทความนี้
  • เมื่อคุณเก็บอะแดปเตอร์แปลงไฟ ให้ตรวจสอบว่าขาเสียบไฟฟ้า (ขาเสียบ AC) บนปลั๊กไฟ AC ถูกพับเข้าไปเพื่อการจัดเก็บแล้ว
  • เมื่อคุณใช้ปลั๊กไฟ AC ให้วางปลั๊กโดยพับขาเสียบเข้าไปในอะแดปเตอร์แปลงไฟให้แน่น จากนั้นเสียบขาเสียบ AC เข้าไปในตำแหน่งที่ยื่นออกมาจนสุดก่อนที่คุณจะเสียบอะแดปเตอร์ในเต้าเสียบไฟฟ้า

  หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้ ให้หยุดใช้ปลั๊กไฟ AC หรือสายไฟแบบสามตา

  • ขาเสียบ AC งอ (ห้ามดัดขาเสียบที่งอให้กลับมาตรง)
  • ขาเสียบ AC ไม่ล็อคเข้าที่ (ปลั๊กไฟ AC เท่านั้น)
  • ขาเสียบโยกได้ (จากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง) เมื่อล็อคเข้ากับตำแหน่งเปิดบนปลั๊กไฟ AC หรือรู้สึกหลวมเมื่อเสียบกับสายไฟแบบสามตา
  • ขาเสียบ AC มีจุดสีดำหรือความเสียหายอื่นๆ ที่มองเห็นได้
  • อะแดปเตอร์ไม่ทำงานหรือทำงานเป็นระยะๆ เมื่อเสียบเข้ากับเต้าเสียบติดผนังที่อยู่ในสภาพที่มั่นใจว่าใช้งานได้
  • มีรอยขาดหรือหรือแตกหักของฉนวนบนสายไฟแบบสามตา
  • มีเสียงดังขึ้นจากภายในปลั๊กไฟ AC หรือที่อื่นๆ บนสายไฟแบบสามตา
 6. ตรวจหาข้อกังวลเกี่ยวกับการคลายเกลียวของสาย

  การคลายเกลียวของสายคือ สภาพที่สายไฟ DC (สายเส้นบางที่เชื่อมต่อขั้วต่อ MagSafe กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ) แยกออกจากปลายขั้วต่อ MagSafe หรือจากปลายอีกด้านหนึ่งของสายเส้นบางที่อะแดปเตอร์แปลงไฟ ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง สายไฟอาจเปลี่ยนสีและวัสดุยางหล่ออาจเปลี่ยนรูป  สิ่งที่บ่งบอกถึงการคลายเกลียวของสายอีกข้อหนึ่งที่บางครั้งไม่เห็นได้ด้วยตาคือ การชาร์จหรืออาการผิดปกติของไฟ LED เป็นระยะ คุณสามารถตรวจสอบสภาพนี้ได้บ่อยๆ โดยการขยับสายที่อยู่ใกล้กับขั้วต่อ MagSafe ไปมา และสังเกตดูว่าไฟแสดงสถานะ LED (ซึ่งจะเป็นเป็นสีเหลืองอำพันหรือเขียว) กะพริบเปิดปิดหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสายไฟ

  ตัวอย่างของการคลายเกลียวของสายบนอะแดปเตอร์ MagSafe รูปตัว "T"

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดปัญหาการคลายเกลียวของสาย โปรดดูบทความต่อไปนี้

  คุณไม่ควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีความเสียหายจากการคลายเกลียวของสายหรือสายที่ไม่มีฉนวนหรือยาง อย่าพยายามซ่อมแซมสายอะแดปเตอร์ในสถานะนี้

 7. ตรวจหาพินที่ติดอยู่บนขั้วต่อ MagSafe

  บางครั้ง คุณอาจพบว่าอะแดปเตอร์ MagSafe สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากพินภายในขั้วต่อ MagSafe ติดอยู่

  เช่น พินบนขั้วต่อของอะแดปเตอร์ MagSafe ที่แสดงด้านล่างติดอยู่ด้านล่าง

  ตัวอย่างของกราวนด์พินที่ติดอยู่บนอะแดปเตอร์ ซึ่งอาจทำให้มองเห็นอะแดปเตอร์ได้ แต่อะแดปเตอร์ไม่ชาร์จ

  ตัวอย่างของพินตรวจจับสัญญาณที่ติดอยู่บนอะแดปเตอร์ ซึ่งอาจทำให้อะแดปเตอร์ชาร์จได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ และอาจทำให้ไฟ LED บนอะแดปเตอร์ไม่ติดสว่าง

  หากคุณคิดว่าพินติดอยู่ด้านล่าง ให้ลองถอดอะแดปเตอร์ MagSafe ออกและเสียบกลับเข้าไปในพอร์ตชาร์จไฟอีกครั้ง พินควรจะขยับได้และเซ็ตตำแหน่งตัวพินเองให้อยู่ที่จุดกึ่งกลาง หากคุณพบว่าพินไม่เซ็ตตำแหน่งตัวพินเอง ให้ค่อยๆ กดพินไปด้านข้างโดยใช้ปลายนิ้วหรือผ้านุ่มที่ไม่ทำให้เกิดรอย เพื่อดูว่าพินจะเซ็ตตำแหน่งตัวพินเองหรือไม่ ถ้าพินไม่เซ็ตตำแหน่งตัวพินเอง ให้ดูที่ส่วน เรียนรู้เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของบทความนี้

 8. การตรวจหาและทำความสะอาดฝุ่นผงออกจากขั้วต่อ MagSafe ของคุณ

  อย่าลืมตรวจสอบและเช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเสียหายของทั้งขั้วต่ออะแดปเตอร์ MagSafe และพอร์ตไฟฟ้าบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาของ Apple ของคุณอย่างสม่ำเสมอ

  ตัวอย่างของขั้วต่อ MagSafe บนคอมพิวเตอร์ Apple ที่ต้องทำความสะอาดเพื่อขจัดฝุ่นผงออก

  เมื่อต้องการทำความสะอาดพอร์ต MagSafe บนโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ ให้ถอดอะแดปเตอร์จากเต้าเสียบติดผนัง ค่อยๆ กำจัดฝุ่นผงออกโดยใช้สำลีหรือแปรงขนอ่อน ระวังอย่าให้ใยสำลีติดอยู่ในพอร์ต MagSafe หมายเหตุ: ถอดแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร์หากคุณใช้โน้ตบุ๊ค Mac ที่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้

  เมื่อต้องการทำความสะอาดขั้วต่อ MagSafe และบริเวณพิน ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกจากเต้าเสียบติดผนังและจากคอมพิวเตอร์ ค่อยๆ กำจัดฝุ่นผงออกโดยใช้สำลีหรือแปรงขนอ่อน ระวังอย่าให้ใยสำลีติดอยู่ในเต้ารับพิน และอย่างอหรือทำให้พินเสียหาย

 9. ตรวจสอบการอัพเดทซอฟต์แวร์

  ในบางกรณี อาจมีระบบปฏิบัติการหรือการอัพเดท เฟิร์มแวร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับอะแดปเตอร์แปลงไฟของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบการอัพเดทซอฟต์แวร์ ให้ไปที่เมนู Apple () แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับการอัพเดทซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเป็นการค้นหาการอัพเดทสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถตรวจสอบและติดตั้งได้

 10. ดูว่าคอมพิวเตอร์ชาร์จอยู่และไฟ LED ติดสว่างอยู่หรือไม่

  หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นเหล่านี้แล้ว ให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ชาร์จอยู่และไฟ LED ติดสว่างอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ โปรดดูที่ส่วน เรียนรู้เพิ่มเติม ด้านล่าง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะยังอยู่ในหรือนอกระยะเวลารับประกันหรือไม่ก็ตาม คุณก็สามารถนำอะแดปเตอร์ของคุณไปตรวจสอบกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือที่ร้านค้าปลีกของ Apple เพื่อทำการประเมินและเปลี่ยนใหม่ ในกรณีที่จำเป็น ระหว่างที่รอผลการประเมิน ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์ในการรับอะแดปเตอร์เปลี่ยนทดแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เครื่องหมายที่แสดงถึงความเสียหายโดยอุบัติเหตุอาจทำให้ความคุ้มครองเป็นโมฆะ อย่าลืมนำคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับอะแดปเตอร์มาด้วย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเปลี่ยนทดแทนอะแดปเตอร์ในกรณีที่เป็นไปได้

วันที่เผยแพร่: