ค้นหาอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายไฟที่เหมาะกับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

ดูว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟ สายไฟ และปลั๊กใดที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณได้

อะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับโน้ตบุ๊ค Mac มีทั้งขนาด 29 วัตต์, 30 วัตต์, 45 วัตต์, 60 วัตต์, 61 วัตต์, 85 วัตต์, 87 วัตต์ และ 96 วัตต์ คุณควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสมกับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่เข้ากันได้ซึ่งมีกำลังวัตต์สูงกว่าโดยไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ไม่ได้ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณชาร์จเร็วขึ้นหรือทำงานต่างจากเดิมแต่อย่างใด หากคุณใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีกำลังวัตต์ต่ำกว่าดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ อะแดปเตอร์จะจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่เพียงพอ

โน๊ตบุ๊ค Mac ที่ชาร์จด้วย USB-C จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ที่มีปลั๊กไฟ AC (หรือ "เต้าเสียบ") ที่ถอดได้ และสายชาร์จ USB-C 

โน๊ตบุ๊ค Mac ที่ชาร์จด้วย MagSafe จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC ที่มีขั้วต่อ MagSafe และปลั๊ก AC ที่ถอดได้ และสายไฟ AC

รูปภาพต่างๆ ด้านล่างแสดงลักษณะของอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook, MacBook Pro และ MacBook Air แต่ละรุ่น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมี Mac รุ่นใด ให้ดูบทความเหล่านี้

USB-C

    

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 29 วัตต์หรือ 30 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2015 หรือใหม่กว่า

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 30 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Air รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2018 หรือใหม่กว่า

 

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 61 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2016 หรือใหม่กว่า

 

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 87 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2016 หรือใหม่กว่า

 

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 96 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Pro รุ่น 16 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2019

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายชาร์จ USB-C ที่ถูกต้อง

เพื่อประสบการณ์การชาร์จที่ดีที่สุดคุณ ควรใช้สายชาร์จ USB-C ที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ก Mac ของคุณ หากคุณใช้สาย USB-C ที่มีกำลังวัตต์ที่สูงกว่า Mac ของคุณจะยังคงชาร์จตามปกติ สาย USB-C ที่จัดอันดับสำหรับ 29 วัตต์หรือ 30 วัตต์ จะสามารถใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ใดๆ แต่จะไม่จ่ายไฟเพียงพอเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มากกว่า 61 วัตต์ เช่น อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C 96 วัตต์

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าสายชาร์จ USB-C ของ Apple ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกต้องหรือไม่สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณและอะแดปเตอร์ AC แบบ USB-C ของเครื่อง หมายเลขประจำเครื่องของสายชาร์จจะพิมพ์อยู่ที่ด้านนอกของตัวสาย ถัดจากข้อความ "Designed by Apple in California. Assembled in China." 

 • หากอักขระสามตัวแรกของหมายเลขประจำเครื่องคือ C4M หรือ FL4 แสดงว่าสายนั้นใช้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple สูงสุด 61 วัตต์
 • หากอักขระสามตัวแรกของหมายเลขประจำเครื่องคือ DLC, CTC, FTL หรือ G0J แสดงว่าสายนั้นใช้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple สูงสุด 100 วัตต์
 • หากสายชาร์จมีข้อความ "Designed by Apple in California. Assembled in China" แต่ไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง คุณอาจเข้าเกณฑ์ในการเปลี่ยนสายชาร์จ USB-C

MagSafe 2

    

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ MagSafe 2

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2012 ถึงปี 2015

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ MagSafe 2

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2012 ถึงปี 2015

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ MagSafe 2

 • MacBook Air รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2012 ถึงปี 2017


เกี่ยวกับ MagSafe to MagSafe 2 Converter

หากคุณมีอะแดปเตอร์ MagSafe รุ่นเก่า คุณสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นใหม่กว่าที่มีพอร์ต MagSafe 2 ได้โดยใช้ MagSafe to MagSafe 2 Converter (ดังภาพ)

อะแดปเตอร์ MagSafe รูปตัว "L" และ "T" 

     

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "T"

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2009
 • MacBook รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2006 ถึงกลางปี 2009

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "L"

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2012
 • MacBook รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปลายปี 2009 ถึงปี 2010

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "T"

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2006 ถึงปี 2009
 • MacBook Pro รุ่น 17 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2006 ถึงปี 2009

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "L"

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2012
 • MacBook Pro รุ่น 17 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2011

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "L"

 • MacBook Air รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2008 ถึงปี 2011*
 • MacBook Air รุ่น 11 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2011

*ไม่แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook Air (รุ่นแรก), MacBook Air (ปลายปี 2008) และ MacBook Air (กลางปี 2009) ร่วมกับ MacBook Air (ปลายปี 2010) รุ่นต่างๆ หากเป็นไปได้ ให้ใช้อะแดปเตอร์เดิมของคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออะแดปเตอร์รุ่นใหม่กว่า

ดูเพิ่มเติม

คุณสามารถซื้ออะแดปเตอร์เสริมหรืออะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยน พร้อมสายไฟและปลั๊ก AC ได้ที่ Apple Online Store, ตัวแทนจำหน่าย Apple หรือ Apple Store

อะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนอาจมีขนาด สี รูปทรง หรือกำลังวัตต์ไม่เหมือนกับอะแดปเตอร์เดิมที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่อะแดปเตอร์สามารถจ่ายไฟและชาร์จ Mac ของคุณได้เช่นเดียวกับอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งแต่แรก 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้อะแดปเตอร์ MagSafe โปรดดูอุปกรณ์แบบพกพาของ Apple: การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ

หากคุณกำลังมองหาอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ใช้ PowerPC โปรดดูอุปกรณ์แบบพกพาของ Apple ที่ใช้ PowerPC: การระบุอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายไฟที่ถูกต้อง

วันที่เผยแพร่: