ค้นหาอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายไฟที่ถูกต้องสำหรับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

ดูว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟ สายไฟ และปลั๊กใดที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

อะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับโน้ตบุ๊ค Mac มีทั้งขนาด 29 วัตต์, 30 วัตต์, 45 วัตต์, 60 วัตต์, 61 วัตต์, 85 วัตต์ และ 87 วัตต์ คุณควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสมกับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ที่เข้ากันได้ซึ่งมีกำลังวัตต์สูงกว่าได้โดยไม่มีปัญหา แต่การทำเช่นนี้จะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณชาร์จได้เร็วขึ้นหรือทำงานแตกต่างกัน อะแดปเตอร์ที่มีกำลังวัตต์ต่ำกว่าจะให้กำลังไฟได้ไม่เพียงพอ

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe มีชิ้นส่วนสามชิ้น ได้แก่ ขั้วต่อและอะแดปเตอร์ สายไฟ AC และปลั๊ก AC หรือ "เต้าเสียบ"

MacBook (ปี 2015 ขึ้นไป) มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 29 วัตต์ หรือ 30 วัตต์ พร้อมด้วยเต้าเสียบและ USB-C Charge Cable MacBook Pro (ปี 2016 ขึ้นไป) มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 61 วัตต์ หรือ 87 วัตต์ พร้อมด้วยเต้าเสียบและ USB-C Charge Cable

รูปภาพต่างๆ ด้านล่างแสดงลักษณะของอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook, MacBook Pro และ MacBook Air แต่ละรุ่น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมี Mac รุ่นใด ให้ดูบทความเหล่านี้

USB-C

    

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 29 วัตต์ หรือ 30 วัตต์ และ USB-C Charge Cable

 • MacBook (ปี 2015 และใหม่กว่า)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 61 วัตต์ และ USB-C Charge Cable

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 87 วัตต์ และ USB-C Charge Cable

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ USB-C Charge Cable ที่ถูกต้อง

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า Apple USB-C Charge Cable ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกต้องหรือไม่สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณและอะแดปเตอร์ USB-C AC ของเครื่อง

หมายเลขประจำสินค้าของสายจะพิมพ์อยู่ที่ด้านนอกของตัวสาย ถัดจากข้อความ "Designed by Apple in California. Assembled in China."

 • หากอักขระสามตัวแรกของหมายเลขประจำสินค้าคือ C4M หรือ FL4 แสดงว่าสายนั้นใช้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 29 วัตต์ หรือ 30 วัตต์
 • หากอักขระสามตัวแรกของหมายเลขประจำสินค้าคือ DLC หรือ CTC แสดงว่าสายนั้นใช้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของ Apple ขนาด 61 วัตต์ หรือ 87 วัตต์
 • หากสายมีข้อความ "Designed by Apple in California. Assembled in China" แต่ไม่มีหมายเลขประจำสินค้า คุณอาจเข้าเกณฑ์ในการเปลี่ยน USB-C Charge Cable

MagSafe 2

    

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ MagSafe 2

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ MagSafe 2

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ MagSafe 2

 • MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017)
 • MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2014)
 • MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2014)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)


เกี่ยวกับ MagSafe to MagSafe 2 Converter

หากคุณมีอะแดปเตอร์ MagSafe รุ่นเก่า คุณสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นใหม่กว่าที่มีพอร์ต MagSafe 2 ได้โดยใช้MagSafe to MagSafe 2 Converter (ดังภาพ)

อะแดปเตอร์ MagSafe รูปตัว "L" และ "T" 

     

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "T"

 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ความเร็ว 2.53GHz กลางปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว ต้นปี 2009)
 • MacBook (13 นิ้ว อลูมิเนียม ปลายปี 2008)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2008)
 • MacBook (13 นิ้ว ต้นปี 2008)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2007)
 • MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2007)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2006) 
 • MacBook (13 นิ้ว)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "L"

 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2009)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "T"

 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2009)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2008)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว 2.4/2.2GHz)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว 2.4GHz)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว แบบมันเงา)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว)
 • MacBook Pro

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "L"

 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบตัว "L"

 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011)
 • MacBook Air (13 นิ้ว ปลายปี 2010)
 • MacBook Air (11 นิ้ว ปลายปี 2010)

 • MacBook Air (กลางปี 2009)*
 • MacBook Air (ปลายปี 2008)*
 • MacBook Air (รุ่นแรก)*

*ไม่แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook Air (รุ่นแรก), MacBook Air (ปลายปี 2008) และ MacBook Air (กลางปี 2009) ร่วมกับ MacBook Air (ปลายปี 2010) รุ่นต่างๆ หากเป็นไปได้ ให้ใช้อะแดปเตอร์เดิมของคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออะแดปเตอร์รุ่นใหม่กว่า

ดูเพิ่มเติม

คุณสามารถซื้ออะแดปเตอร์เสริมหรืออะแดปเตอร์สำรอง พร้อมสายไฟและปลั๊ก AC ได้ที่ Apple Online Store (ลิงก์ด้านล่าง) ตัวแทนจำหน่าย Apple หรือ Apple Store

อะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนอาจมีขนาด สี รูปทรง หรือกำลังวัตต์ไม่เหมือนกับอะแดปเตอร์เดิมที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่อะแดปเตอร์สามารถจ่ายไฟและชาร์จ Mac ของคุณได้เช่นเดียวกับอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งแต่แรก 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้อะแดปเตอร์ MagSafe โปรดดู อุปกรณ์แบบพกพาของ Apple: การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ

หากคุณกำลังมองหาอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ใช้ PowerPC โปรดดู อุปกรณ์พกพาของ Apple ที่ใช้ PowerPC: การระบุอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายไฟที่ถูกต้อง

วันที่เผยแพร่: