ขีดจำกัด Mail Drop

Mail Drop ช่วยให้คุณสามารถส่งไฟล์ใหญ่ๆ อย่างเช่น วิดีโอ งานนำเสนอ และภาพต่างๆ ผ่านทาง iCloud ได้ หากคุณแชร์ลิงก์ผ่านทาง Mail Drop ที่ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป แสดงว่าคุณอาจจะเกินขีดจำกัดการให้บริการตั้งแต่หนึ่งค่าขึ้นไป

ด้วย Mail Drop คุณจะสามารถส่งไฟล์แนบที่มีขนาดสูงสุดถึง 5 GB ได้ คุณสามารถส่งไฟล์แนบได้โดยตรงจาก เมล บน Mac ของคุณ จากแอพ เมล ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ และจาก iCloud.com ใน Mac หรือพีซีของคุณ ซึ่งรองรับไฟล์ได้ทุกประเภทและไม่นับไฟล์แนบเป็นเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ หากข้อความที่รวมไฟล์แนบมีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ เมลจะขอให้คุณ ส่งไฟล์แนบโดยใช้ Mail Drop

ไฟล์แนบอาจไม่ถูกส่งโดยใช้ Mail Drop หากเกินขีดจำกัดต่อไปนี้คือ

  • ข้อความรวมไฟล์แนบมีขนาดใหญ่กว่า 5 GB ลองส่งเนื้อหาข้อความของคุณในข้อความอีเมลหลายฉบับหรือ บีบอัดไฟล์แนบของคุณ เพื่อทำให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • มีการแนบโฟลเดอร์ที่คลายการบีบอัดไปกับข้อความ โปรดใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ บีบอัดไฟล์แนบของคุณ
  • มีการส่งข้อความมากเกินไปหรือเกินจำนวนสูงสุดของผู้รับ เรียนรู้เกี่ยวกับ ขนาดกล่องเมลและขีดจำกัดในการส่งข้อความ
  • คุณถึงขีดจำกัดเนื้อที่เก็บข้อมูล 1 TB ของ Mail Drop แล้ว แต่ละไฟล์แนบจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน ดังนั้นคุณจึงสามารถส่งไฟล์แนบใหม่ได้หลังจากไฟล์แนบก่อนหน้านี้หมดอายุแล้วซึ่งจะมีเนื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น

และคุณควรตรวจสอบขีดจำกัดเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

  • Mail Drop รองรับการใช้งานใน Mac ที่ใช้ OS X Yosemite ขึ้นไป, ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ติดตั้ง iOS 9.2, และใน Mac หรือพีซีที่ติดตั้งเบราว์เซอร์รุ่นล่าสุด โปรดดู ความต้องการของระบบสำหรับ Mail Drop
  • หลังจากที่คุณส่งอีเมลแล้ว ผู้รับจะมีเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์แนบของ Mail Drop ได้ 30 วัน
  • แอพอีเมลของผู้รับอาจมีขนาดของขีดจำกัดที่เล็กกว่านี้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำส่งไฟล์แนบได้
  • เวลาที่ใช้ในการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณและขนาดของไฟล์แนบ
  • ผู้รับอาจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์แนบของคุณได้หากลิงก์มีจำนวนการดาวน์โหลดเกินหรือมีปริมาณการรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมาก

เรียนรู้เกี่ยวกับ การดาวน์โหลดหรือการเปิดไฟล์แนบอีเมล

วันที่เผยแพร่: