ใช้คำสั่งป้อนตามคำบอกเพื่อบอก Mac ของคุณว่าให้ทำอะไร

คุณสมบัติคำสั่งการป้อนตามคำบอกช่วยให้คุณสามารถบอก Mac ให้ทำอะไรได้หลายอย่าง

เมื่อคุณเปิดการป้อนตามคำบอก คุณจะสามารถทำได้มากกว่าใช้เสียงของคุณเพื่อป้อนข้อความใน Mac อีกทั้งคุณจะสามารถใช้คำสั่งป้อนตามคำบอกเพื่อบอกให้ Mac ของคุณทำสิ่งต่างๆ เช่น "เลิกทำสิ่งนั้น” หรือ ”เลือกประโยคก่อนหน้า”

เปิดคำสั่งการป้อนตามคำบอก

คำสั่งการป้อนตามคำบอกจะเปิดอัตโนมัติเมื่อคุณ เปิดการป้อนตามคำบอกขั้นสูง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ คลิกแป้นพิมพ์ แล้วคลิกการป้อนตามคำบอก
 2. เปิดการป้อนตามคำบอก แล้วเลือก "ใช้การป้อนตามคำบอกขั้นสูง"

ถึงตอนนี้ คุณก็สามารถดูรายการคำสั่งต่างๆ และเลือกคำสั่งที่ต้องการใช้ได้แล้วโดยทำดังนี้ 

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการช่วยการเข้าถึง
 2. เลือกการป้อนตามคำบอกจากหมวดหมู่การช่วยการเข้าถึงทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่งการป้อนตามคำบอก
 3. รายการคำสั่งการป้อนตามคำบอกจะเปิดขึ้นมา ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดหรือปิดคำสั่ง คลิกคำสั่งเพื่อดูว่าวลีใดที่ใช้งานกับคำสั่งดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น "เลิกทำส่วนนั้น" ใช้งานร่วมกับวลีต่างๆ ได้หลายแบบ รวมถึง "เลิกทำส่วนนี้" และ "ร่างส่วนนั้น" 

  เลือก "เปิดใช้งานคำสั่งขั้นสูง" เพื่อดูคำสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม

ใช้คำสั่งการป้อนตามคำบอก

หากต้องการใช้คำสั่งใดๆ ก็ตามที่เปิดไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องทำให้ Mac ฟังคำสั่งการป้อนตามคำบอกได้ก่อนโดยทำดังนี้

 • กดปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก ปุ่มลัดเริ่มต้นคือ Fn Fn (กดปุ่ม Fn สองครั้ง)
 • หรือเปิดตัวเลือก "เปิดใช้งานวลีคำสำคัญของการป้อนตามคำบอก" ซึ่งอยู่ถัดจากปุ่ม คำสั่งการป้อนตามคำบอก จากนั้น คุณสามารถพูดวลีคำสำคัญของคุณสมบัติการป้อนตามคำบอกเพื่อบอกให้ Mac รู้ว่าสิ่งที่คุณจะพูดต่อจากวลีคำสำคัญนั้นคือคำสั่งการป้อนตามคำบอก

จากนั้นให้พูดวลีต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับคำสั่งการป้อนตามคำบอกได้ และคุณยังสามารถพูด "แสดงคำสั่ง" เพื่อเปิดหน้าต่างที่แสดงคำสั่งการป้อนตามคำบอกทั้งหมดที่สามารถใช้ได้

สร้างคำสั่งของคุณเอง

หลังจากคุณเลือก "เปิดใช้งานคำสั่งขั้นสูง" จะมีปุ่มเพิ่ม ปรากฏอยู่ใต้รายการคำสั่ง

 1. คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่ม "คำสั่งที่ไม่ได้กำหนด" ลงในรายการคำสั่ง
 2. คลิกคำสั่งที่ไม่ได้กำหนดนั้นเพื่อเลือก แล้วกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้
  • เมื่อฉันพูด: ป้อนคำหรือวลีที่คุณต้องการพูดเพื่อสั่งการ
  • ในระหว่างใช้: เลือกว่า Mac จะดำเนินการเฉพาะตอนที่คุณกำลังใช้แอพบางตัวอยู่เท่านั้นหรือไม่
  • ดำเนินการ: เลือกว่าจะให้เครื่องทำอะไร คุณสามารถเปิดรายการ Finder, เปิด URL, วางข้อความ, วางข้อมูลจากคลิปบอร์ด, กดปุ่มลัดคีย์บอร์ด, เลือกรายการเมนู หรือเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ Automator ก็ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนตามคำบอก ให้เลือก วิธีใช้ จากแถบเมนูใน Finder แล้วค้นหา "การป้อนตามคำบอก"

วันที่เผยแพร่: