โทรออกด้วยการโทรผ่าน Wi-Fi

เมื่อใช้การโทรผ่าน Wi-Fi คุณจะสามารถโทรออกหรือรับสายได้หากคุณมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในพื้นที่ที่มีสัญญาณเซลลูลาร์อ่อนหรือไม่มีสัญญาณเลย ดูวิธีการโทรด้วยเสียงโดยใช้การโทรผ่าน Wi-Fi

iPhone กำลังโทรหา Jane Appleseed โดยวางอยู่ข้าง AirPods 

หากต้องการโทรผ่าน Wi-Fi คุณจำเป็นต้องใช้ iPhone 5c หรือใหม่กว่า ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ

iPhone กำลังแสดงหน้าจอการโทรผ่าน Wi-Fi โดยเปิดตัวเลือกการโทรผ่าน Wi-Fi บนโทรศัพท์เครื่องนี้ 

โทรออกผ่าน Wi-Fi จาก iPhone

เปิดการโทรผ่าน Wi-Fi ในการตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi คุณอาจจำเป็นต้องป้อนหรือยืนยันที่อยู่ของคุณสำหรับบริการฉุกเฉิน*

หากการโทรผ่าน Wi-Fi สามารถใช้งานได้ คุณจะเห็น Wi-Fi ต่อจากชื่อของผู้ให้บริการเครือข่ายในแถบสถานะ จากนั้นการโทรของคุณจะใช้การโทรผ่าน Wi-Fi

*เมื่อบริการเซลลูลาร์สามารถใช้งานได้ iPhone จะใช้บริการนี้สำหรับการโทรฉุกเฉิน หากคุณเปิดการโทรผ่าน Wi-Fi และบริการเซลลูลาร์ไม่สามารถใช้งานได้ การโทรฉุกเฉินอาจใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ทั้งนี้อาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เพื่อพยายามขอความช่วยเหลือเมื่อคุณโทรฉุกเฉิน ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่ก็ตาม

เพิ่มอุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่มนั้นใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

iPhone กำลังแสดงหน้าจอโทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น เปิดตัวเลือกอนุญาตการโทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่นไว้ และอนุญาตให้โทรหา iPad ของ John และ MacBook Pro ของ John ได้ 

 1. ใน iPhone ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi
 2. เปิดเพิ่มการโทรผ่าน Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์อื่น
 3. กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า จากนั้นแตะโทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น
 4. เปิดอนุญาตสายโทรบนอุปกรณ์อื่น หากไม่ได้เปิดอยู่ รายการอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ของคุณจะปรากฏขึ้นภายใต้อนุญาตสายโทรบน
 5. เปิดอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการใช้กับการโทรผ่าน Wi-Fi

จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณสามารถรับสายจาก iPhone ของคุณ โดยทำดังนี้

 • ใน iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > FaceTime จากนั้นเปิดโทรจาก iPhone
 • ใน Mac ของคุณ ให้เปิดแอป FaceTime แล้วเลือก FaceTime > การตั้งค่า จากนั้นเปิดโทรจาก iPhone

การโทรผ่าน Wi-Fi จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับ Apple Watch เมื่อคุณเปิดอนุญาตสายโทรบนอุปกรณ์อื่น

 

หากคุณไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ ให้ตรวจสอบรายการเหล่านี้

 • ใน iPhone ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโทรผ่าน Wi-Fi และอนุญาตสายโทรบนอุปกรณ์อื่นเปิดอยู่ และอุปกรณ์ของคุณปรากฏอยู่ภายใต้อนุญาตสายโทรบน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับ FaceTime และ iCloud บน iPhone และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

โทรออกหรือรับสายผ่าน Wi-Fi จากอุปกรณ์อื่น

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ iCloud คุณจะสามารถโทรออกและรับสายผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์อื่นๆ ได้ด้วย 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud และ FaceTime ด้วย Apple ID เดียวกันกับที่ใช้บน iPhone และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด

เมื่อต้องการโทรออกผ่าน Wi-Fi จาก iPad, iPod touch, Apple Watch หรือ Mac ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

โทรจาก iPad, iPod touch หรือ Mac

 1. หากคุณยังไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์ ให้เพิ่มอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์สามารถใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ได้
 2. เปิด FaceTime
 3. ป้อนผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ แล้วแตะผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
 4. แตะ ปุ่มเสียง ปุ่มเสียง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรออกโดยแตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ, เมล, ข้อความ, Safari และแอปอื่นๆ ได้อีกด้วย

โทรจาก Apple Watch

 1. เปิดแอพโทรศัพท์
 2. เลือกผู้ติดต่อ
 3. แตะปุ่มโทรศัพท์ การโทรผ่าน Wi-Fi
 4. เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่คุณต้องการโทรหา

ลบอุปกรณ์ออก

หากคุณไม่ต้องการใช้การโทรผ่าน Wi-Fi จากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คุณก็สามารถลบออกได้ ดังนี้

 1. ใน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > โทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น
 2. ในรายการอุปกรณ์ ให้ปิดการโทรผ่าน Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณไม่สามารถเปิดหรือใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมีบริการการโทรผ่าน Wi-Fi และอุปกรณ์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณไม่สามารถเปิดการโทรผ่าน Wi-Fi หรือไม่สามารถโทรผ่าน Wi-Fi ได้ รอสองนาทีก่อนที่คุณจะไปจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป

 1. ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโทรผ่าน Wi-Fi เปิดอยู่
 2. รีสตาร์ท iPhone ของคุณ
 3. เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น มีเฉพาะเครือข่าย Wi-Fi บางเครือข่ายเท่านั้นที่ทำงานร่วมกับการโทรผ่าน Wi-Fi ได้
 4. ปิดการโทรผ่าน Wi-Fi แล้วเปิดอีกครั้ง
 5. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPhone > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: