โทรออกด้วยการโทรผ่าน Wi-Fi

เมื่อใช้การโทรผ่าน Wi-Fi คุณจะสามารถโทรออกหรือรับสายได้หากคุณมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในพื้นที่ที่มีสัญญาณเซลลูลาร์อ่อนหรือไม่มีสัญญาณเลย ดูวิธีการโทรด้วยเสียงโดยใช้การโทรผ่าน Wi-Fi

ในการใช้การโทรผ่าน Wi-Fi คุณจำเป็นต้องใช้ iPhone 5c หรือใหม่กว่าและผู้ให้บริการเครือข่ายที่รองรับ

การโทรผ่าน Wi-Fi

โทรผ่าน Wi-Fi จาก iPhone

เปิดการโทรผ่าน Wi-Fi ในการตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi คุณอาจจำเป็นต้องป้อนหรือยืนยันที่อยู่ของคุณสำหรับบริการฉุกเฉิน*

หากการโทรผ่าน Wi-Fi พร้อมใช้งาน คุณจะเห็น Wi-Fi ต่อจากชื่อของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในแถบสถานะ จากนั้นสายโทรศัพท์ของคุณจะใช้การโทรผ่าน Wi-Fi

*เมื่อบริการเซลลูลาร์สามารถใช้งานได้ iPhone ก็จะใช้บริการนี้สำหรับการโทรฉุกเฉิน หากคุณเปิดการโทรผ่าน Wi-Fi และบริการเซลลูลาร์ไม่สามารถใช้งานได้ การโทรฉุกเฉินอาจใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ทั้งนี้อาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เพื่อพยายามขอความช่วยเหลือเมื่อคุณโทรฉุกเฉิน ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่ก็ตาม

เพิ่มอุปกรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่มนั้นใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

โทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น

 1. บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ แล้วเปิดการโทรผ่าน Wi-Fi แล้วเปิดโทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น
 2. แตะเพิ่มการโทรผ่าน Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์อื่น 
 3. บนอุปกรณ์อื่น ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud และ FaceTime โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านเดียวกับที่คุณใช้บน iPhone
 4. เปิดการโทรผ่าน Wi-Fi ดังนี้
  • บน iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > FaceTime > โทรจาก iPhone แล้วแตะอัพเกรดเป็นการโทรผ่าน Wi-Fi
  • บน Mac ให้เปิด FaceTime และเลือก FaceTime > การตั้งค่า > การตั้งค่า แล้วเลือกโทรจาก iPhone > อัพเกรดเป็นการโทรผ่าน Wi-Fi
 5. เมื่อรหัสหกหลักปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสนั้นบน iPhone แล้วแตะอนุญาต

บน Apple Watch การโทรผ่าน Wi-Fi จะเปิดเมื่อโทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่นเปิดใช้งานอยู่

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

หากคุณไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ ให้ตรวจสอบรายการเหล่านี้

 • บน iPhone ให้ตรวจสอบว่าการโทรผ่าน Wi-Fi และอนุญาตสายโทรบนอุปกรณ์อื่นเปิดอยู่ และอุปกรณ์ของคุณปรากฏอยู่ภายใต้อนุญาตสายโทรบน
 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับ FaceTime และ iCloud บน iPhone และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

โทรออกหรือรับสายผ่าน Wi-Fi จากอุปกรณ์อื่น

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ iCloud คุณก็สามารถโทรออกและรับสายผ่าน Wi-Fi บนอุปกรณ์อื่นๆ ได้ด้วย 

การโทรผ่าน Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานได้ใน Mac Pro (กลางปี 2012)

ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud และ FaceTime ด้วย Apple ID เดียวกันกับที่ใช้บน iPhone และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุด

เมื่อต้องการโทรผ่าน Wi-Fi จาก iPad, iPod touch, Apple Watch หรือ Mac ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

โทรจาก iPad, iPod touch หรือ Mac

 1. หากคุณยังไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์ ให้เพิ่มอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์สามารถใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ได้
 2. เปิด FaceTime
 3. แตะเสียง
 4. ป้อนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ แล้วแตะโทรผ่าน Wi-Fi 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรออกโดยแตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ เมล ข้อความ Safari และแอพอื่นๆ

โทรจาก Apple Watch

 1. เปิดแอพโทรศัพท์
 2. เลือกรายชื่อ
 3. แตะ โทรผ่าน Wi-Fi
 4. เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ FaceTime ที่คุณต้องการโทรหา 

ลบอุปกรณ์ออก

หากคุณไม่ต้องการใช้การโทรผ่าน Wi-Fi จากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คุณก็สามารถลบออกได้ ดังนี้

 1. บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > โทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น
 2. ในรายชื่ออุปกรณ์ ให้ปิดการโทรผ่าน Wi-Fi สำหรับอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบ

หากต้องการปิดการโทรผ่าน Wi-Fi บน Apple Watch ให้ไปที่แอพ Watch ใน iPhone แตะ Apple Watch ของฉัน แตะโทรศัพท์ จากนั้นปิดการโทรผ่าน Wi-Fi

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณไม่สามารถเปิดหรือใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมีบริการการโทรผ่าน Wi-Fi และอุปกรณ์ของคุณใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุด จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณไม่สามารถเปิดการโทรผ่าน Wi-Fi หรือไม่สามารถทำการโทรผ่าน Wi-Fi ได้ รอสองนาทีก่อนที่คุณจะไปจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป

 1. ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi และตรวจสอบว่าการโทรผ่าน Wi-Fi เปิดอยู่
 2. รีสตาร์ท iPhone ของคุณ
 3. เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อื่น มีเฉพาะเครือข่าย Wi-Fi บางเครือข่ายเท่านั้นที่ทำงานร่วมกับการโทรผ่าน Wi-Fi ได้
 4. ปิดการโทรผ่าน Wi-Fi แล้วเปิดอีกครั้ง
 5. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: