วิธีที่อุปกรณ์ iOS ตัดสินใจว่าจะเชื่อมเครือข่ายไร้สายใดโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการเชื่อมต่อเครือข่าย iOS จะเริ่มต้นด้วยเครือข่ายที่ใช้บ่อยที่สุด ตามด้วยเครือข่ายส่วนตัว แล้วจึงตามด้วยเครือข่ายสาธารณะ

เมื่ออุปกรณ์ iOS ประเมิน Service Set Identifier (SSID) และกำหนดว่าจะเชื่อมต่ออัตโนมัติกับเครือข่ายใด อุปกรณ์จะพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายตามลำดับดังนี้

  1. เครือข่ายที่คุณ "ใช้บ่อยที่สุด"
  2. เครือข่ายส่วนตัวที่มีการเชื่อมต่อล่าสุดก่อนหน้านี้
  3. เครือข่ายส่วนตัว
  4. เครือข่ายสาธารณะ

เครือข่ายสาธารณะออกแบบมาสำหรับการเข้าใช้ทั่วไปในที่สาธารณะ เช่น โรงแรม สนามบิน หรือร้านกาแฟ ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์และผู้ให้บริการเครือข่ายเคเบิ้ลบางราย เครือข่ายส่วนตัวคือเครือข่ายอื่นๆ รวมถึงเครือข่ายที่ตั้งค่าไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน และฮอตสปอตส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

เครือข่ายที่รู้จักจะได้รับ "คะแนน" ตามการดำเนินการของคุณ หากคุณสลับเป็น SSID ด้วยตนเอง คะแนนของ SSID จะเพิ่มขึ้น หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับ SSID ด้วยตนเอง คะแนนของ SSID จะลดลง เครือข่ายที่ "ใช้บ่อยที่สุด" จะมีคะแนนสูงกว่า

หาก iOS พบหลายเครือข่ายหลังจากประเมินเกณฑ์ข้างต้น iOS จะให้ความสำคัญกับ SSID ตามระดับความปลอดภัย และเลือกเครือข่ายตามลำดับต่อไปนี้

  ประเภทเครือข่าย ความปลอดภัยของเครือข่าย
1 ส่วนตัว EAP
2 ส่วนตัว WPA3
3 ส่วนตัว WPA2/WPA
4 ส่วนตัว WEP
5 ส่วนตัว ไม่ปลอดภัย/เปิด
6 สาธารณะ HS2.0/Passpoint
7 สาธารณะ EAP
8 สาธารณะ WPA3
9 สาธารณะ WPA2/WPA
10 สาธารณะ WEP
11 สาธารณะ ไม่ปลอดภัย/เปิด

หาก iOS พบหลายเครือข่ายที่มีประเภทเดียวกันและระดับความปลอดภัยเท่ากัน ระบบจะเลือก SSID ที่มีค่าความแรงของสัญญาณ (RSSI) ที่แรงกว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSSI และการโรมมิ่งไร้สายสำหรับลูกค้าองค์กร

เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออัตโนมัติหลังการรีสตาร์ท

หลังจากรีสตาร์ทแล้ว ข้อมูลประจำตัวของ iOS Wi-Fi จะมีให้หลังจากคุณปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณแล้วเท่านั้น iOS จะรอจนกว่าจะปลดล็อคอุปกรณ์ หลังจากนั้นจึงเชื่อมต่อเครือข่ายใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: