การเลือกเครือข่ายไร้สายที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติใน iOS, iPadOS และ macOS

เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายโดยอัตโนมัติ macOS Ventura, iOS และ iPadOS จะเริ่มจากเครือข่ายที่ใช้บ่อยที่สุด ตามด้วยเครือข่ายส่วนตัว แล้วจึงตามด้วยเครือข่ายสาธารณะ

เมื่ออุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS หรือ Mac รุ่นที่มี macOS Ventura เป็นต้นไปทำการประเมิน Service Set Identifier (SSID) และระบุเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์จะพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายตามลำดับต่อไปนี้

 1. เครือข่ายที่คุณ "ใช้บ่อยที่สุด"
  เครือข่ายที่รู้จักจะได้รับคะแนนตามการดำเนินการของคุณ หากคุณเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายด้วยตนเอง คะแนนของเครือข่ายจะเพิ่มขึ้น หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายด้วยตนเอง คะแนนของเครือข่ายจะลดลง เครือข่ายที่ใช้บ่อยที่สุดคือเครือข่ายที่มีคะแนนสูงสุด
 2. เครือข่ายส่วนตัว
  เครือข่ายส่วนตัวเป็นเครือข่ายที่ตั้งไว้ในบ้านและที่ทำงาน ซึ่งอาจรวมฮอตสปอตส่วนบุคคลในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS หรือ Mac ของคุณในรุ่นที่มี macOS Ventura เป็นต้นไป macOS Ventura, iOS หรือ iPadOS จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวที่รู้จักอีกครั้งตามลำดับการเชื่อมต่อล่าสุด
 3. เครือข่ายสาธารณะ
  เครือข่ายสาธารณะออกแบบมาสำหรับการเข้าใช้ทั่วไปในที่สาธารณะ เช่น โรงแรม สนามบิน หรือร้านกาแฟ ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์และผู้ให้บริการเข้าถึงเครือข่าย

หาก macOS Ventura, iOS หรือ iPadOS พบเครือข่ายส่วนตัวหรือสาธารณะหลายเครือข่าย อุปกรณ์จะเรียงลำดับความสำคัญของเครือข่ายตามระดับความปลอดภัยและเลือกเครือข่ายตามลำดับต่อไปนี้

 1. EAP
 2. WPA3
 3. WPA2/WPA
 4. WEP
 5. ไม่ปลอดภัย / เปิด

หาก macOS Ventura, iOS หรือ iPadOS พบหลายเครือข่ายในประเภทเดียวกันและระดับความปลอดภัยเท่ากัน ก็จะเลือก SSID ที่มีค่าความแรงของสัญญาณ (RSSI) ที่แรงที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSSI และการโรมมิ่งไร้สายสำหรับลูกค้าองค์กร

อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย/เครือข่ายแบบเปิดโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา


เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออัตโนมัติหลังการรีสตาร์ท

หลังจากรีสตาร์ทแล้ว ข้อมูลประจำตัว Wi-Fi ของ iOS และ iPadOS จะปรากฏหลังจากคุณปลดล็อคอุปกรณ์แล้วเท่านั้น iOS และ iPadOS จะรอจนกว่าอุปกรณ์จะปลดล็อค หลังจากนั้นจึงเชื่อมต่อเครือข่ายใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ และ macOS Ventura ที่เปิดใช้ FileVault ไว้จะทำงานในลักษณะเดียวกัน

วันที่เผยแพร่: