เกี่ยวกับการโรมมิ่งไร้สายสำหรับองค์กร

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่อุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS และ iPadOS โรมมิ่งในสภาพแวดล้อม Wi-Fi ขององค์กร


บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆ

ข้อมูลนี้ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งใช้งาน iOS หรือ iPadOS:

 • iPhone 5s และใหม่กว่า 
 • iPod touch (รุ่นที่ 6)
 • iPad Pro และใหม่กว่า
 • iPad Air และใหม่กว่า
 • iPad mini 2 และใหม่กว่า
 • iPad (รุ่นที่ 5 หรือใหม่กว่า)


เกณฑ์ขั้นต่ำของตัวสั่งการ

นี่คือระดับสัญญาณขั้นต่ำที่ลูกข่ายต้องใช้ในการรักษาการเชื่อมต่อ 

iPhone, iPad และ iPod touch จะเฝ้าติดตามและรักษาการเชื่อมต่อของ Basic Service Set Identifier (BSSID) จนกว่า Received Signal Strength Indicator (RSSI) จะข้ามผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ -70 dBm จากนั้นอุปกรณ์จะสแกนหาตัวเลือก BSSID ในการโรมมิ่งสำหรับ Extended Service Set Identifier (ESSID) ใหม่

โปรดจำเรื่องนี้ไว้เมื่อคุณออกแบบเซลล์สัญญาณไร้สายและคำนวณการซ้อนทับของสัญญาณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจออกแบบเซลล์ 5 GHz ที่มีการซ้อนทับของสัญญาณ -67 dBm ในกรณีนี้ อุปกรณ์จะรักษาการเชื่อมต่อกับ BSSID ไว้นานกว่าที่คุณคาดไว้ เนื่องจากอุปกรณ์ใช้ -70 dBm เป็นตัวสั่งการ หาก RSSI ของ BSSID มากกว่า -65 dBm อุปกรณ์จะเลือกใช้เครือข่าย 5 GHz

โปรดแน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์เป้าหมายในการวัดการซ้อนทับของเซลล์ สายอากาศบนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าสายอากาศบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ดังนั้น หากคุณใช้แล็ปท็อปเพื่อวัดการซ้อนทับ iPhone และ iPad จะมีขอบเขตเซลล์ที่แตกต่างกันมากกว่าที่คาดไว้


สแกนการโรมมิ่ง

สแกนการโรมมิ่งคือเวลาที่สถานีต่างๆ ตรวจหาจุดเข้าถึง (AP) ที่รองรับ ESSID ปัจจุบัน สถานีจะตรวจสอบช่องสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมดในย่านความถี่ 2.4 GHz หรือย่านความถี่ 5 GHz

การสแกนการโรมมิ่งจะทำงานอย่างรวดเร็วหากคุณเปิด 802.11k บนระดับการควบคุม (control plane) ของคุณ ทั้งนี้เพราะ iPhone, iPad และ iPod touch จะใช้ 6 รายการแรกในรายงานใกล้เคียงและตรวจสอบตัวเลือกเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการสแกน หากคุณไม่เปิด 802.11k ไว้ iOS จะต้องใช้วิธีการสแกนมากขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นหลายวินาทีในกระบวนการค้นหา

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้กำลังโทรและเดินไปทางด้านอื่นของอาคาร เมื่ออุปกรณ์ข้ามเกณฑ์ขั้นต่ำ -70 dBm อุปกรณ์จะมองหาเป้าหมายในการโรมมิ่งต่างๆ หากใช้รายงานใกล้เคียงที่ 802.11k มีให้ อุปกรณ์จะพบ AP ที่รองรับ ESSID ปัจจุบันบนสามช่องสัญญาณ โดยจะสแกนช่องสัญญาณเหล่านั้นและโรมมิ่งทันที หากพบว่า AP บนช่องสัญญาณมีความแรงของสัญญาณที่เหมาะสม หากคุณไม่เปิด 802.11k ลูกข่ายจะต้องสแกนทุกช่องสัญญาณในแต่ละแถบสัญญาณเพื่อค้นหาเป้าหมายการโรมมิ่ง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการใช้เวลานานขึ้นหลายวินาที


เกณฑ์การเลือกตัวเลือกในการโรมมิ่ง

ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณออกแบบเครือข่ายไร้สายที่รองรับบริการแบบเรียลไทม์ เช่น เสียงและวิดีโอ iOS จะพิจารณาข้อมูลที่แชร์โดยเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ช่องสัญญาณและจำนวนไคลเอนต์ที่เกี่ยวข้อง iOS จะใช้รายละเอียดเหล่านี้ร่วมกับการวัดความแรงของสัญญาณ (RSSI) เพื่อให้คะแนนเครือข่ายที่เป็นตัวเลือก เครือข่ายที่มีคะแนนสูงกว่าจะมอบประสบการณ์ใช้งาน Wi-Fi ที่ดีกว่า

หาก SSID 5 GHz หลายรายการได้คะแนนเท่ากัน iOS จะเลือกเครือข่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • เลือก 802.11ax แทนที่จะเป็น 802.11ac
 • เลือก 802.11ac แทนที่จะเป็น 802.11n หรือ 802.11a
 • เลือก 802.11n แทนที่จะเป็น 802.11a
 • เลือกความกว้างของช่องสัญญาณ 80 MHz แทนที่จะเป็น 40 MHz หรือ 20 MHz
 • เลือกความกว้างของช่องสัญญาณ 40 MHz แทนที่จะเป็น 20 MHz

iOS และ iPadOS จะเลือก BSSID เป้าหมายตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ลูกข่าส่งหรือรับชุดแพ็คเก็ตข้อมูล 802.11 หรือไม่
 • ความแตกต่างในความแรงของสัญญาณเทียบกับ RSSI ของ BSSID ปัจจุบัน

เมื่ออุปกรณ์ส่งหรือรับข้อมูล อุปกรณ์จะเลือก BSSID เป้าหมายที่มีรายงาน RSSI เท่ากับ 8 dB หรือมากกว่า RSSI ของ BSSID ปัจจุบัน เมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ส่งหรือรับข้อมูล จะใช้ค่าส่วนต่างที่ 12 dB

ตัวอย่างเช่น RSSI ของการเชื่อมต่อปัจจุบันอาจตกลงที่ -75 dBm ในระหว่างการโทรแบบ Voice over WLAN (VoWLAN) เมื่อเกิดกรณีนี้ อุปกรณ์จะค้นหา BSSID ที่มี RSSI อย่างน้อย -67 dBm

หากการโทรสิ้นสุดและอุปกรณ์หยุดส่งหรือรับข้อมูล อุปกรณ์จะค้นหา BSSID ที่มี RSSI อย่างน้อย -63 dBm โปรดทราบว่าการจัดการและเฟรมการควบคุม 802.11 ไม่ถือเป็นข้อมูล 


ประสิทธิภาพการโรมมิ่ง

"ประสิทธิภาพการโรมมิ่ง" หมายถึงระยะเวลาที่ลูกข่ายต้องใช้ในการรับรองความถูกต้องใน BSSID ใหม่ ในการรับรองความถูกต้อง ลูกข่ายจะต้องหาตัวเลือกการโรมมิ่งที่ถูกต้อง แล้วเสร็จสิ้นกระบวนการโรมมิ่งอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้อาจพบกับการหยุดชะงักของบริการได้ 

การโรมมิ่งเกิดขึ้นเมื่อลูกข่ายรับรองความถูกต้องเทียบกับ BSSID ใหม่ และการยกเลิกการรับรองความถูกต้องจาก BSSID ปัจจุบัน โดยระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้องที่คุณใช้

หากคุณใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้ 802.1X ลูกข่ายจะต้องแลกเปลี่ยนรหัส EAP ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการรับรองความถูกต้องจาก BSSID ได้ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวินาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของการรับรองความถูกต้องของสภาพแวดล้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ผู้ใช้อาจพบกับการหยุดชะงักของบริการได้

หากคุณใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้ 802.11r ลูกข่ายจะสามารถรับรองความถูกต้องของจุดเชื่อมต่อสัญญาณที่สามารถเชื่อมต่อได้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการลดเวลาในการรับรองความถูกต้องเป็นระดับมิลลิวินาที และผู้ใช้จะไม่พบกับการหยุดชะงักของบริการ


ใช้ตัวตรวจหา Wi-Fi ในยูทิลิตี้ AirPort

แอปยูทิลิตี้ AirPort ประกอบด้วยตัวตรวจหา Wi-Fi ที่จะบันทึกมุมมองเครือข่ายของอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แอปนี้เพื่อตรวจสอบมุมมองเครือข่ายของลูกข่ายในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ

เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ ให้ใช้ตัวตรวจหา Wi-Fi บน iPhone, iPad หรือ iPod touch รุ่นเดียวกับที่ผู้ใช้ของคุณมี

 1. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า แตะยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นเปิดตัวตรวจหา Wi-Fi (Wi-Fi Scanner)
 2. เปิดแอปยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นแตะตรวจหา Wi-Fi
 3. ใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าระยะเวลาในการตรวจหา โดยตั้งได้สูงสุดที่ 60 วินาที ตัวตรวจหา Wi-Fi จะทำงานอย่างต่อเนื่องตามค่าเริ่มต้น  
 4. หากต้องการเริ่มตรวจหา ให้แตะ "ตรวจหา" ยูทิลิตี้ AirPort จะแสดงรายการ SSID ทั้งหมดที่พบ ซึ่งรวมถึงเครือข่ายที่ซ่อน ซึ่งจะปรากฏเป็น "ชื่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้" (Network name unavailable.) หากต้องการหยุดการตรวจหา ให้แตะหยุด

  ยูทิลิตี้ AirPort จะตรวจหาแถบสัญญาณทั้งหมดที่ใช้ได้ ในช่วงสี่วินาที เครือข่ายองค์กรที่มีจุดเข้าถึงสัญญาณหลายจุดจะมีการจัดกลุ่มตาม BSSID ตัวตรวจหานี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
  • SSID
  • BSSID
  • RSSI ล่าสุด
  • ช่องสัญญาณ
  • เวลาที่พบล่าสุด
 5. หากต้องการดูบันทึกการติดตามผลการตรวจหาสำหรับ SSID และ BSSID ให้แตะ SSID บันทึกการติดตามจะแสดงวันที่และเวลาที่ตรวจหา พร้อมกับช่องสัญญาณและ RSSI
 6. หลังจากตรวจหาเสร็จเรียบร้อย คุณสามารถแชร์ผลลัพธ์ได้ แตะปุ่มย้อนกลับ ตามด้วยปุ่มแชร์ จากนั้นเลือกตัวเลือก

ยูทิลิตี้ AirPort จะส่งผลลัพธ์เป็นรายการที่คั่นด้วยจุลภาค ดังนี้

SSID, BSS, RSSI, Channel, time

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03 "

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03 "

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03 "

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07 "

บรรทัดแรกในส่วนหัวของคอลัมน์จะแสดงช่องสำหรับ SSID, BSS, RSSI, ช่อง และช่องเวลา หากต้องการวิเคราะห์หรือทำแผนภูมิผลลัพธ์ ให้นำเข้ารายการในสเปรดชีตหรือเครื่องมืออื่นๆ

วันที่เผยแพร่: