การใช้ไดรฟ์ USB กับสถานีฐาน AirPort

คุณสามารถแชร์ไดรฟ์ USB ผ่านเครือข่ายด้วยการเชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort ที่ใช้ร่วมกันได้

สถานีฐานทุกรุ่นเหล่านี้จะมีพอร์ต USB 2.0 ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อไดรฟ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้และได้รับการฟอร์แมตอย่างถูกต้องมาแล้ว:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11n
  • AirPort Extreme 802.11ac

ดิสก์ต้องได้รับการฟอร์แมตเป็น Mac OS แบบขยาย, FAT16 หรือ FAT32 Apple แนะนำ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) เพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในกรณีที่ไดรฟ์ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อหรือถูกปิดขณะใช้งาน สถานีฐาน AirPort ไม่รองรับรูปแบบที่เข้ารหัสหรือดิสก์ที่ฟอร์แมตเป็น APFS, ExFAT หรือ NTFS

หลังจากเชื่อมต่อไดรฟ์ USB ที่ฟอร์มแมตแล้วกับสถานีฐานของคุณ ให้เลือก Finder > การตั้งค่า แล้วเลือก ”ดิสก์ภายนอก” เพื่อดูไดรฟ์ที่แชร์ในแถบด้านข้างของ Finder นอกจากนี้ สถานีฐานของคุณยังรองรับการใช้ Time Machine กับดิสก์นั้นด้วย

ดิสก์ที่ฟอร์แมตเป็น Mac OS แบบขยายจะได้รับการแชร์โดยใช้โปรโตคอล SMB/CIFS และ AFP และคอมพิวเตอร์ Mac สามารถระบุดิสก์ได้โดยใช้โปรโตคอล Bonjour ดิสก์ที่ฟอร์แมตเป็น FAT16 หรือ FAT32 จะได้รับการแชร์โดยใช้โปรโตคอล SMB/CIFS

ข้อกำหนดด้านพลังงาน

พอร์ต USB ของสถานีฐานของคุณสามารถจ่ายไฟไปยังไดรฟ์ USB ที่จ่ายไฟจากบัส ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกำลังไฟ USB 2.0 หากไดรฟ์ USB หรือฮับมาพร้องกับอุปกรณ์จ่ายไฟของตนเอง คุณควรใช้อุปกรณ์จ่ายไฟนั้น

ความเข้ากันได้กับ Time Machine

Time Machine รองรับไดรฟ์ USB ที่ใช้ร่วมกันได้ที่เชื่อมต่อกับสถานีฐานทุกรุ่นเหล่านี้:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11ac

ดิสก์ต้องไม่ได้รับการเข้ารหัส แต่คุณสามารถตั้งค่า Time Machine เพื่อเข้ารหัสข้อมูลสำรองไปยังดิสก์ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: