อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่ออัพเดทข้อมูลอุปกรณ์ Apple ของคุณ

หากต้องการอัพเดทข้อมูล ให้โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple แจ้งที่ปรึกษาว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือวันหมดอายุของแผน AppleCare

สิ่งที่คุณต้องเตรียมไว้เมื่อโทรติดต่อเรา มีดังนี้

วันที่เผยแพร่: