ค้นหาหมายเลขข้อตกลงสำหรับ AppleCare Protection Plan ของคุณ

เมื่อคุณซื้อ AppleCare Protection Plan คุณจะต้องมีหมายเลขข้อตกลงสำหรับการลงทะเบียน

ค้นหาหมายเลขข้อตกลง

หากคุณซื้อ AppleCare Protection Plan แบบแยกต่างหาก ให้มองหาบัตรหรือหนังสือเล่มเล็กที่มีข้อความเขียนว่า "คำแนะนำการลงทะเบียนในเว็บ" ข้างในกล่อง บัตรหรือหนังสือเล่มเล็กนี้จะแสดงหมายเลขข้อตกลง

หากคุณหาหมายเลขข้อตกลงไม่พบ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าและหมายเลขประจำสินค้าของอุปกรณ์ Apple ของคุณ ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำสินค้าของอุปกรณ์ Apple ของคุณ

หลังจากที่ลงทะเบียน AppleCare Protection Plan แล้ว คุณสามารถหาแผนนั้นได้ในบริการช่วยเหลือของฉันที่ใต้อุปกรณ์ของฉัน หากคุณซื้ออุปกรณ์ Apple และ AppleCare Protection Plan ของคุณพร้อมกัน เราจะลงทะเบียนให้คุณโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่เห็นแผนนั้นในบริการช่วยเหลือของฉัน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

 

วันที่เผยแพร่: