หาก Mac ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

หาก Mac เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ อีเมล และบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ทั้งหมด ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้

Mac ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ก่อนจึงจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ และเครือข่ายนั้นต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ให้คลิก Wi-Fi ในศูนย์ควบคุมหรือแถบเมนู จากนั้นเลือกเครือข่ายจากเมนู หากเว็บไซต์ อีเมล และบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ยังใช้งานไม่ได้หลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้

รีสตาร์ท Mac

การรีสตาร์ทอาจช่วยได้เนื่องจาก Mac จะต่ออายุที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi หรือคุณจะต่ออายุที่อยู่ IP ด้วยตัวเองก็ได้ การทำเช่นนี้เรียกว่าการต่ออายุสัญญาเช่า DHCP หากสัญญาเช่าหมดอายุและอุปกรณ์อื่นใช้ที่อยู่นี้ไปแล้ว Mac ของคุณจะได้รับการกำหนดที่อยู่ใหม่

ตรวจสอบ VPN หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอื่นๆ

หากคุณติดตั้ง VPN หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่คอยตรวจสอบหรือโต้ตอบกับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ซอฟต์แวร์นั้นอาจส่งผลต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดูปัญหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ VPN และซอฟต์แวร์อื่นๆ

ใช้เครื่องมือการวินิจฉัยในตัว

คำแนะนำ Wi-Fi คลิก Wi-Fi ในศูนย์ควบคุมหรือแถบเมนู แล้วหารายการในเมนูที่ชื่อว่าคำแนะนำ Wi-Fi หากคุณเห็นรายการนี้ แสดงว่า Mac ตรวจพบปัญหาและมีคำแนะนำให้ เลือกคำแนะนำ Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม*

การวินิจฉัยสัญญาณไร้สาย กดปุ่ม Option บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ขณะคลิก Wi-Fi ในศูนย์ควบคุมหรือแถบเมนู จากนั้นเลือกเปิดการวินิจฉัยสัญญาณไร้สายจากเมนู ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไร้สายของคุณ

หน้าต่างการวินิจฉัยสัญญาณไร้สายแสดงผลการวินิจฉัย

อัปเดตเราเตอร์ Wi-Fi

หากคุณเป็นผู้ที่จัดการเราเตอร์ Wi-Fi ของเครือข่าย ให้ติดตั้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับเราเตอร์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต นอกจากนี้ การรีสตาร์ทเราเตอร์และใช้การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับเราเตอร์ Wi-Fi และจุดเข้าใช้งานของ Apple ก็อาจช่วยได้

ลองใช้เครือข่ายอื่นหรือติดต่อ ISP ของคุณ

หากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น หรือหากไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าเครือข่ายของคุณทำงานอย่างถูกต้อง

 


* ไม่มีคำแนะนำ Wi-Fi สำหรับฮอตสปอตส่วนบุคคลหรือเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลความปลอดภัยระดับองค์กรบางอย่าง เช่น WPA Enterprise หรือ WPA2 Enterprise

วันที่เผยแพร่: