ตรวจสอบปัญหา Wi-Fi โดยใช้ Mac ของคุณ

Mac ของคุณสามารถวิเคราะห์การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับบางปัญหา แล้วแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาได้

ตรวจสอบรายการแนะนำ Wi-Fi

เมื่อ Mac ของคุณที่มี macOS Sierra หรือใหม่กว่าพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจะตรวจหาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย หาก Mac ของคุณตรวจพบปัญหา เมนูสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนูจะแสดงรายการใหม่ซึ่งได้แก่ รายการแนะนำ Wi-Fi โดยให้เลือกรายการดังกล่าวเพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมไร้สายของคุณ

Mac ของคุณสามารถใช้การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ 

 1. หากเป็นไปได้ ให้ออกจากแอพต่างๆ ที่เปิดอยู่ แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
 2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือกเปิดการวินิจฉัยสัญญาณไร้สายจากเมนูสถานะ Wi-Fi 
 3. เมื่อระบบถาม ให้ป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ

การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายจะเริ่มวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไร้สายของคุณ ดังนี้

หากปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว คุณสามารถเลือกที่จะ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณได้ โดยทำดังนี้


เมื่อคุณพร้อมดูคำแนะนำแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปยังเนื้อหาสรุป การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายจะขอข้อมูลที่ไม่บังคับเกี่ยวกับสถานีฐานหรือเราเตอร์อื่นๆ ของคุณ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นไปรวมใน รายงานที่บันทึกใน Mac ของคุณได้

คลิกปุ่มข้อมูลถัดจากรายการแต่ละรายการในเนื้อหาสรุปเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Wi-Fi เป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้กับเครือข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่


ให้สำรองข้อมูลหรือจดบันทึกการตั้งค่าเครือข่ายหรือเราเตอร์ของคุณก่อนลงมือเปลี่ยนการตั้งค่าที่อิงตามคำแนะนำเหล่านี้ เผื่อว่าคุณต้องนำการตั้งค่าดังกล่าวมาใช้อีก

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi

Mac ของคุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้ เช่น การเชื่อมต่อขาดหาย ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไร้สายของคุณ แต่ให้เลือก ”ติดตามการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของฉัน” เมื่อระบบถาม

ในระหว่างตรวจสอบ จะมีหน้าต่างแสดงข้อมูลว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ การตรวจสอบจะดำเนินการต่อไปตราบใดที่หน้าต่างนี้ยังเปิดอยู่และคุณยังคงใช้เครือข่าย Wi-Fi เดิมแม้ว่า Mac ของคุณจะอยู่ในโหมดพักเครื่องก็ตาม

หากการวินิจฉัยสัญญาณไร้สายพบปัญหา เครื่องจะหยุดการตรวจสอบและจะแสดงคำอธิบายของปัญหานั้นแบบสั้นๆ จากนั้นคุณสามารถทำการตรวจสอบต่อหรือดำเนินการต่อไปที่เนื้อหาสรุปเพื่อดูรายละเอียดและคำแนะนำได้

สร้างรายงานการวินิจฉัย

การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายจะบันทึกรายงานการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติก่อนแสดงเนื้อหาสรุป คุณสามารถสร้างรายงานเดียวกันได้ทุกเมื่อด้วยการกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือกสร้างรายงานการวินิจฉัยจากเมนูสถานะ Wi-Fi Mac ของคุณอาจใช้เวลาหลายนาทีในการสร้างรายงาน

 • macOS Sierra และใหม่กว่าจะบันทึกรายงานไปที่โฟลเดอร์ /var/tmp ของไดรฟ์เริ่มต้นของคุณ จากนั้นจะเปิดโฟลเดอร์นั้นให้คุณ
  หากต้องการเปิดโฟลเดอร์ด้วยตนเอง ให้เลือกไป > ไปที่โฟลเดอร์ จากแถบเมนู Finder แล้วป้อน /var/tmp
 • OS X El Capitan หรือเก่ากว่าจะบันทึกรายงานนั้นไปที่เดสก์ท็อปของคุณ

รายงานจะเป็นไฟล์บีบอัดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย "WirelessDiagnostics" รายงานจะประกอบไปด้วยไฟล์หลายไฟล์ที่อธิบายสภาพแวดล้อมไร้สายของคุณอย่างละเอียด ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสามารถตรวจสอบไฟล์เหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

ใช้ยูทิลิตี้การวินิจฉัยอื่นๆ

การวินิจฉัยสัญญาณไร้สายมียูทิลิตี้เพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย เปิดยูทิลิตี้เหล่านั้นจากเมนู Windows ในแถบเมนูการวิเคราะห์การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ซึ่งมีดังนี้ 

 • ข้อมูล รวบรวมรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันของคุณ
 • บันทึก เปิดใช้งานการบันทึกพื้นหลังสำหรับองค์ประกอบ Wi-Fi และองค์ประกอบระบบอื่นๆ ระบบจะบันทึกผลเป็นไฟล์ .log ใน ตำแน่งรายงานการวินิจฉัย ใน Mac ของคุณ การบันทึกจะดำเนินต่อแม้กระทั่งเมื่อคุณออกจากแอพหรือรีสตาร์ท Mac คุณจึงควรปิดใช้งานการบันทึกเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
 • สแกน ค้นหาเราเตอร์ Wi-Fi ในสภาพแวดล้อมของคุณแล้วรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเราเตอร์ Wi-Fi เหล่านั้น
 • ประสิทธิภาพการทำงาน จะใช้กราฟแบบแสดงสดเพื่อแสดงประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ดังนี้
  • อัตรา แสดงอัตราการส่งสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเมกะบิตต่อวินาที
  • คุณภาพ แสดงอัตราส่วนระหว่างสัญญาณกับสัญญาณรบกวนเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคุณภาพต่ำเกินไป อุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากเราเตอร์ Wi-Fi ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ได้แก่ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเราเตอร์ และวัตถุต่างๆ เช่น กำแพงที่รบกวนสัญญาณจากเราเตอร์ของคุณ  ดูเพิ่มเติม
  • สัญญาณ แสดงการวัดทั้งสัญญาณ (RSSI) และสัญญาณรบกวนเมื่อเวลาผ่านไป คุณต้องการให้ RSSI สูงและสัญญาณรบกวนต่ำ ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง RSSI และสัญญาณรบกวนยิ่งมากจะยิ่งส่งผลดี
 • ตัวดักจับ จับปริมาณการใช้งานบนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกิดซ้ำ เลือกช่องและความกว้าง แล้วคลิกเริ่มเพื่อเริ่มจับปริมาณการใช้งานในช่องนั้น เมื่อคลิกหยุด ระบบจะบันทึกไฟล์เป็น .wcap ไปที่ ตำแหน่งรายงานการวินิจฉัยใน Mac ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน Wi-Fi สูงสุด มีดังนี้

วันที่เผยแพร่: