เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งรวมถึงเครือข่ายเปิด เครือข่ายที่ปลอดภัย เครือข่ายที่ซ่อนอยู่ เครือข่ายสาธารณะ และเครือข่ายที่คุณเคยเชื่อมต่อในอดีต

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

 1. จากหน้าจอโฮม ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi
 2. เปิด Wi-Fi อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
 3. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเข้าร่วม

ใน iOS 13 และ iPadOS คุณอาจเห็นตัวเลือกเครือข่ายเหล่านี้

 • เครือข่ายของฉัน: เครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเคยเชื่อมต่อมาก่อน
 • เครือข่ายสาธารณะ: เครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมให้บริการซึ่งคุณยังไม่เคยเชื่อมต่อมาก่อน

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น  ถัดจากเครือข่ายและเห็น Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว ที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผลของคุณหรือมุมขวาบนของ iPhone X และใหม่กว่า

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย

เครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและมี แม่กุญแจ ที่ด้านข้างชื่อเครือข่าย

 1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่
 2. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยที่คุณต้องการเข้าร่วม
 3. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย แล้วแตะเข้าร่วม หากคุณไม่สามารถแตะเข้าร่วมได้ แสดงว่ารหัสผ่านที่ป้อนไม่ถูกต้อง

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น  ถัดจากเครือข่ายและเห็น Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว ที่ด้านซ้ายบนของจอแสดงผลของคุณหรือมุมขวาบนของ iPhone X และใหม่กว่า หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านเข้าเครือข่าย Wi-Fi โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนอยู่

เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏในรายชื่อเครือข่ายที่มีอยู่ของอุปกรณ์ คุณจึงต้องรู้ชื่อที่แน่นอนของเครือข่ายนั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมได้

 1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่ จากนั้นแตะอื่นๆ
 2. ป้อนชื่อที่ถูกต้องของเครือข่าย แล้วแตะความปลอดภัย
 3. เลือกประเภทความปลอดภัย เครือข่ายที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป หากคุณไม่แน่ใจ โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 4. แตะเครือข่ายอื่นๆ เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
 5. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายในช่องรหัสผ่าน แล้วแตะเข้าร่วม

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น  ถัดจากเครือข่ายและเห็น Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว ที่ด้านซ้ายบนของจอแสดงผลของคุณหรือมุมขวาบนของ iPhone X และใหม่กว่า

 

วันที่เผยแพร่: