เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi รวมทั้งเครือข่ายแบบเปิด เครือข่ายที่ปลอดภัย และเครือข่ายที่ซ่อนอยู่

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

 1. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่
 2. แตะชื่อของเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเข้าร่วม

หลังจากที่คุณได้เข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณควรจะเห็น ถัดจากเครือข่าย และ  ที่ฝั่งซ้ายด้านบนของจอแสดงผลของคุณ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย

 1. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ จากนั้น แตะชื่อของเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเข้าร่วม เครือข่ายที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านจะมี   ตามชื่อเครือข่าย
 2. เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนรหัสผ่านแล้วแตะ เข้าร่วม หากการแตะ เข้าร่วม ไม่มีผล แสดงว่ารหัสผ่านที่คุณป้อนนั้นสั้นเกินไป 
 • หากคุณ ไม่ทราบรหัสผ่านเข้าเครือข่าย Wi-Fi โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 • หลังจากที่คุณได้เข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณควรจะเห็น ถัดจากเครือข่าย และ  ที่ฝั่งซ้ายด้านบนของจอแสดงผลของคุณ
   

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนอยู่

เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏในรายชื่อเครือข่ายที่มีอยู่ของอุปกรณ์ คุณจึงต้องรู้ชื่อที่แน่นอนของเครือข่ายที่คุณกำลังพยายามเข้าร่วม

 1. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบว่า Wi-Fi เปิดอยู่ แตะ อื่นๆ
 2. ป้อนชื่อที่แน่นอนของเครือข่าย แล้วแตะ การรักษาความปลอดภัย
 3. เลือก ประเภทการรักษาความปลอดภัย เครือข่ายทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่าย หากจำเป็น
 4. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้แตะ เครือข่ายอื่นๆ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
 5. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายในช่อง รหัสผ่าน แล้วแตะ เข้าร่วม

หลังจากที่คุณได้เข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณควรจะเห็น ถัดจากเครือข่าย และ  ที่ฝั่งซ้ายด้านบนของจอแสดงผลของคุณ
 

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด: