เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi รวมทั้งเครือข่ายแบบเปิด เครือข่ายที่ปลอดภัย และเครือข่ายที่ซ่อนอยู่

     

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

  1. จากหน้าจอโฮม ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi
  2. เปิด Wi-Fi
    อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
  3. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเข้าร่วม

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น เครื่องหมายถูกถัดจากเครือข่าย และเห็น เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ

     

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย

เครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและมีรูป แม่กุญแจ ที่ด้านข้างชื่อเครือข่าย

  1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่
  2. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยที่คุณต้องการเข้าร่วม
  3. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย แล้วแตะ เข้าร่วม หากคุณไม่สามารถแตะ เข้าร่วม ได้ แสดงว่ารหัสผ่านที่ป้อนไม่ถูกต้อง

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น เครื่องหมายถูก ถัดจากเครือข่าย และเห็น เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านเข้าเครือข่าย Wi-Fi โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อน

เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏในรายชื่อเครือข่ายที่มีอยู่ของอุปกรณ์ คุณจึงต้องรู้ชื่อที่แน่นอนของเครือข่ายนั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมได้

  1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่ จากนั้นแตะ อื่นๆ
  2. ป้อนชื่อที่ถูกต้องของเครือข่าย แล้วแตะ ความปลอดภัย
  3. เลือกประเภทความปลอดภัย เครือข่ายทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป หากคุณไม่แน่ใจ โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
  4. แตะ เครือข่ายอื่นๆ เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
  5. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายในช่องรหัสผ่าน แล้วแตะ เข้าร่วม

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น เครื่องหมายถูก ถัดจากเครือข่าย และเห็น เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ
 

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: