เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งรวมถึงเครือข่ายเปิด เครือข่ายที่ปลอดภัย เครือข่ายสาธารณะ และเครือข่ายที่คุณเคยเชื่อมต่อในอดีต

 

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

  1. จากหน้าจอโฮม ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi
  2. เปิด Wi-Fi อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
  3. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเข้าร่วม ก่อนที่คุณจะเข้าร่วมเครือข่ายได้ ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย หรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีฟ้า  ถัดจากเครือข่ายและไอคอน Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่  ที่มุมบนของจอแสดงผลของคุณ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านเข้าเครือข่าย Wi-Fi โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

วันที่เผยแพร่: