เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi รวมทั้งเครือข่ายแบบเปิด เครือข่ายที่ปลอดภัย และเครือข่ายที่ซ่อนอยู่

     

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

 1. จากหน้าจอโฮม ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi
 2. เปิด Wi-Fi
  อุปกรณ์จะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
 3. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการเข้าร่วม

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น เครื่องหมายถูกถัดจากเครือข่ายและ เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ

     

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย

เครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและมีรูป แม่กุญแจ ที่ด้านข้างชื่อเครือข่าย

 1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่
 2. แตะชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยที่คุณต้องการเข้าร่วม
 3. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย แล้วแตะเข้าร่วม หากคุณไม่สามารถแตะเข้าร่วมได้ แสดงว่ารหัสผ่านที่ป้อนไม่ถูกต้อง

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น เครื่องหมายถูกถัดจากเครือข่ายและ เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนอยู่

เครือข่ายที่ซ่อนอยู่จะไม่แสดงอยู่ในรายการเครือข่ายที่ใช้งานได้ คุณจึงต้องทราบชื่อที่ถูกต้องของเครือข่ายเพื่อเข้าร่วม

 1. ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่ จากนั้นแตะอื่นๆ
 2. ป้อนชื่อที่ถูกต้องของเครือข่าย แล้วแตะความปลอดภัย
 3. เลือกประเภทความปลอดภัย เครือข่ายทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป หากคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลเครือข่าย
 4. แตะเครือข่ายอื่นๆ เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
 5. ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายในช่องรหัสผ่าน แล้วแตะเข้าร่วม

หลังจากที่คุณเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว คุณจะเห็น เครื่องหมายถูกถัดจากเครือข่ายและ เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ
 

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: