ใช้โหมดจอภาพในห้องประชุมและการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องใน Apple TV ของคุณ

เมื่อคุณใช้ Apple TV สำหรับการศึกษาหรือธุรกิจ คุณสามารถใช้โหมดจอภาพในห้องประชุมหรือจำกัดการเข้าถึง Apple TV ของคุณผ่านทาง AirPlay ได้

 

ใช้จอภาพในห้องประชุม

จอแสดงผลห้องประชุมจะแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ Apple TV ผ่านทาง AirPlay จากนั้น ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมจะสามารถเรียนรู้วิธีการฉายภาพบนหน้าจอในอุปกรณ์ของตนเองที่เปิดใช้งาน AirPlay ให้ปรากฏบนจอภาพที่เชื่อมต่อกับ Apple TV ได้

วิธีการเปิดโหมดจอแสดงผลห้องประชุมมีดังนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณมี tvOS เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. ไปที่การตั้งค่า > AirPlay > จอแสดงผลห้องประชุม
  3. เปิดจอภาพในห้องประชุม

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ AirPlay

Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) กำหนดให้คุณต้องป้อนหมายเลข PIN ที่แสดงอยู่บนโทรทัศน์ในครั้งแรกที่คุณ AirPlay จากอุปกรณ์เครื่องอื่นของ Apple หากต้องการกำหนดให้ระบบเรียกหา PIN ทุกครั้งที่คุณใช้ AirPlay ให้ไปที่การตั้งค่า > AirPlay >จอแสดงผลห้องประชุม แล้วเปิด "ต้องใส่ PIN ทุกครั้ง"

หาก Apple TV ของคุณติดตั้ง tvOS 11.2 หรือเก่ากว่า ให้ไปที่การตั้งค่า > AirPlay > AirPlay เลือก "ต้องใส่รหัส" ใต้ความปลอดภัย จากนั้นเลือกว่าเมื่อใดบ้างที่คุณต้องการให้ใส่รหัสเพื่อใช้ AirPlay

Apple TV (รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3) ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส เว้นแต่คุณจะเปิดใช้งาน "ต้องตรวจสอบยืนยันอุปกรณ์"

ตั้งค่าการตรวจสอบยืนยันอุปกรณ์สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3)

หากต้องการตั้งค่าให้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay ทุกเครื่องต้องใส่รหัสผ่านบนหน้าจอแบบใช้ครั้งเดียว ให้ไปที่การตั้งค่า > AirPlay > ความปลอดภัย แล้วเปิด "ต้องตรวจสอบยืนยันอุปกรณ์"

เปลี่ยนชื่อ Apple TV ของคุณ

ตั้งชื่อให้ Apple TV ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ระบุได้ง่ายเมื่อใช้ AirPlay เพียงไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > และเลือกชื่อเพื่อเปลี่ยน

หากต้องการเปลี่ยนชื่อของ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ชื่อ

วันที่เผยแพร่: