แชร์การควบคุมบ้านของคุณ

เชิญให้ผู้อื่นควบคุมบ้านของคุณ แก้ไขสิทธิ์ของคนที่คุณเชิญ และอนุญาตให้พวกเขาควบคุมบ้านของคุณจากที่ใดก็ได้ ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยแอพบ้าน

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการเชิญให้ผู้อื่นควบคุมอุปกรณ์เสริม HomeKit ของคุณ ให้ทำดังนี้

*HomePod และ Apple TV ไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค

เชิญให้ผู้อื่นควบคุมบ้านของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพบ้านแล้วแตะ ไอคอนการตั้งค่าบ้าน ที่มุมซ้ายบน หากคุณตั้งค่าบ้านไว้หลายหลังในแอพบ้าน ให้แตะการตั้งค่าบ้าน แล้วแตะบ้านที่คุณต้องการเชิญให้ผู้อื่นควบคุม
 2. ใต้ผู้คน ให้แตะเชิญ
 3. ป้อน Apple ID ของบุคคลที่เชิญ ซึ่งพวกเขาใช้กับ iCloud
 4. แตะส่งคำเชิญ

บน Mac

 1. เปิดแอพบ้าน
 2. ในแถบเมนู ให้ไปที่แก้ไข > แก้ไขบ้าน หากคุณตั้งค่าบ้านไว้หลายหลังในแอพบ้าน ให้คลิกบ้านที่มุมซ้ายบน จากนั้นคลิกบ้านที่คุณต้องการเชิญให้ผู้อื่นควบคุม
 3. ใต้ผู้คน ให้แตะเชิญ
 4. ป้อน Apple ID ของบุคคลที่เชิญ ซึ่งพวกเขาใช้กับ iCloud
 5. คลิกส่งคำเชิญ

ตอบรับคำเชิญเพื่อควบคุมบ้าน

เมื่อมีผู้อื่นเชิญให้คุณควบคุมบ้านของพวกเขา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตอบรับคำเชิญ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพบ้านแล้วแตะ ไอคอนการตั้งค่าบ้าน
 2. แตะการตั้งค่าแอพบ้าน
 3. แตะ ยอมรับ แล้วแตะ เสร็จสิ้น

หลังจากที่ตอบรับคำเชิญ ให้แตะ ไอคอนการตั้งค่าบ้าน จากนั้นแตะที่ชื่อของบ้านเพื่อควบคุมบ้านหลังนั้น

บน Mac

 1. เปิดแอพบ้านแล้วคลิก ไอคอนบ้าน ในแถบเครื่องมือ
 2. คลิกคำเชิญ 1 รายการ
 3. คลิกตอบรับ แล้วคลิกเสร็จสิ้น

หลังจากที่ตอบรับคำเชิญ ให้คลิก ไอคอนบ้าน ในแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกที่ชื่อของบ้านเพื่อควบคุมบ้านหลังนั้น

อนุญาตการเข้าใช้งานจากระยะไกลและแก้ไขสิทธิ์อนุญาตสำหรับผู้ใช้

หากคุณตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน คุณจะสามารถจัดการการเข้าถึงระยะไกลและแก้ไขสิทธิ์ของคนที่คุณเชิญให้ควบคุมบ้านของคุณได้ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน พวกเขาจะสามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมได้เฉพาะเวลาที่อยู่ที่บ้านของคุณ เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้านของคุณ และภายในระยะสัญญาณของอุปกรณ์เสริม HomeKit เท่านั้น

หากต้องการจัดการการเข้าถึงระยะไกลและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้ ให้เปิดแอพบ้านบนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะ ไอคอนการตั้งค่าบ้าน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้แตะการตั้งค่าบ้าน แล้วแตะบ้าน
 2. ใต้ผู้คน ให้แตะคนที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตการเข้าถึงระยะไกล: เปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมของคุณได้จากทุกที่ ปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์เสริมของคุณเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านคุณเท่านั้น
  • อนุญาตให้แก้ไข: เปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มและลบอุปกรณ์เสริม ฉาก และผู้ใช้รายอื่นได้
 3. แตะย้อนกลับ แล้วแตะเสร็จสิ้น

บน Mac

 1. ในแถบเมนู ให้ไปที่แก้ไข > แก้ไขบ้าน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้คลิกบ้านที่มุมซ้ายบน แล้วเลือกบ้าน
 2. ใต้ผู้คน ให้คลิกคนที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตการเข้าถึงระยะไกล: เปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมของคุณได้จากทุกที่ ปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์เสริมของคุณเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านคุณเท่านั้น
  • อนุญาตให้แก้ไข: เปิดตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มและลบอุปกรณ์เสริม ฉาก และผู้ใช้รายอื่นได้
 3. คลิกย้อนกลับ แล้วคลิกเสร็จสิ้น

ลบคนหรือออกจากบ้าน

หากต้องการหยุดแชร์บ้านกับผู้ใช้บางคน ให้ทำดังนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: ให้แตะ ไอคอนการตั้งค่าบ้าน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้แตะการตั้งค่าบ้าน แล้วแตะบ้าน ใต้ผู้คน ให้แตะผู้ใช้ แล้วแตะเอาผู้คนออก
 • บน Mac: ไปที่แก้ไข > แก้ไขบ้าน หากคุณมีบ้านหลายหลัง ให้คลิกบ้านที่มุมซ้ายบน แล้วคลิกบ้าน ใต้ผู้คน ให้คลิกผู้ใช้ แล้วคลิกเอาผู้คนออก

หากต้องการออกจากบ้านที่คุณได้รับเชิญให้แชร์ ให้ทำดังนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: แตะ ไอคอนการตั้งค่าบ้าน แตะการตั้งค่าบ้าน แตะบ้านที่คุณต้องการออก จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะออกจากบ้าน
 • บน Mac: ไปที่แก้ไข > แก้ไขบ้าน แล้วคลิกบ้านที่มุมซ้ายบน คลิกบ้านที่คุณต้องการออก จากนั้นเลื่อนลงแล้วคลิกออกจากบ้าน

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพบ้าน

วันที่เผยแพร่: