ใช้แผงตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงบน Mac

แผงตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงจะมีปุ่มลัดเพื่อให้เปิดหรือปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น การซูม, VoiceOver และปุ่มหนืด

เปิดตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง

กดปุ่มเหล่านี้พร้อมกัน: Option (⌥), Command (⌘) และ F5 หากเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มี Touch Bar คุณอาจต้องกดปุ่ม Fn (Function) ด้วย

ให้กด Touch ID สามครั้งบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มี Touch ID (หากคุณกดปุ่ม Command ค้างไว้ในขณะที่ทำเช่นนี้ VoiceOver จะเปิดหรือปิด)

แผงตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง

หากต้องการปิดตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง ให้คลิก "เสร็จสิ้น" หรือคลิกที่ใดก็ได้นอกหน้าต่าง

 


เปลี่ยนปุ่มลัดในตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง

หากต้องการเปลี่ยนปุ่มลัดที่ปรากฏในตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการช่วยการเข้าถึง เลือกปุ่มลัดในแถบด้านข้าง แล้วใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดหรือปิดปุ่มลัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: