การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับเราเตอร์ Wi-Fi และจุดเชื่อมต่อสัญญาณ

การตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi (หรือสถานีฐาน Wi-Fi) เหล่านี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac และอุปกรณ์ iOS ทั้งหมด โดยจะให้ประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุดเมื่อใช้ Wi-Fi

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ที่จัดการเครือข่ายของตัวเอง หากคุณกำลังพยายามเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi หนึ่งในบทความเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อน

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์ Wi-Fi อัพเดทแล้ว สำหรับ AirPort Time Capsule, AirPort Extreme หรือสถานีฐาน AirPort Express ให้ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุดโดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Wi-Fi ที่คุณใช้รองรับการตั้งค่าตามที่บทความนี้แนะนำ
 • หากเป็นไปได้ ให้สำรองข้อมูลการตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi ไว้ด้วย
 • ลืมหรือลบการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับเครือข่ายของคุณออกจากอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi นั้น วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้การกำหนดค่าเดิม คุณจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับเครือข่ายอีกครั้งหลังจากปรับใช้การตั้งค่าใหม่แล้ว
 • กำหนดค่าเราเตอร์ Wi-Fi ทั้งหมดบนเครือข่ายเดียวกันโดยใช้การตั้งค่าเดียวกัน มิฉะนั้นแล้ว อุปกรณ์อาจประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ 
 • หากคุณใช้เราเตอร์ Wi–Fi สองช่องความถี่ ให้กำหนดค่าทั้งสองช่องความถี่ให้มีการตั้งค่าเดียวกัน นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านล่าง

SSID หรือชื่อเครือข่าย Wi-Fi

SSID (Service Set Identifier) หรือชื่อเครือข่ายจะระบุเครือข่าย Wi-Fi สำหรับผู้ใช้และอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ ซึ่งต้องใช้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ตั้งค่าเป็น: ชื่อใดก็ได้ที่ไม่ซ้ำกัน

เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้กับเครือข่าย และที่ไม่ได้แชร์โดยเครือข่ายใกล้เคียงอื่นๆ หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่คุณมีแนวโน้มที่จะพบ หากเราเตอร์ของคุณมาพร้อมกับ SSID เริ่มต้น การเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นที่ไม่ซ้ำกันถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชื่อ SSID เริ่มต้นทั่วไปบางชื่อที่ควรหลีกเลี่ยงคือ linksys, netgear, dlink, wireless, 2wire และ default

หาก SSID ของคุณซ้ำกับชื่ออื่น อุปกรณ์ Wi-Fi จะมีปัญหาในการระบุเครือข่ายของคุณ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นที่ใช้ SSID เดียวกันได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้อุปกรณ์ Wi-Fi ไม่สามารถใช้เราเตอร์ทั้งหมดในเครือข่าย หรือทำให้ไม่สามารถใช้ช่องความถี่ของเราเตอร์ทั้งหมดที่มีได้อีกด้วย

เครือข่ายที่ซ่อนอยู่

เครือข่ายที่ซ่อนอยู่จะไม่ส่งสัญญาณ SSID ของเครือข่ายผ่าน Wi-Fi ตัวเลือกนี้อาจถูกเรียกอย่างไม่ถูกต้องว่าเครือข่ายปิด และสถานะไม่ซ่อนที่เกี่ยวข้องกันอาจถูกเรียกว่าส่งสัญญาณ

ตั้งค่าเป็น: ปิดใช้งาน

เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จะไม่ส่งสัญญาณ SSID ของเครือข่าย อุปกรณ์จึงอาจต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในการค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเหล่านี้ การซ่อนเครือข่ายไม่ได้เป็นการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi เนื่องจาก SSID จะยังคงสามารถถูกค้นพบได้ด้วยวิธีอื่นๆ คุณควรเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยบนเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณอยู่เสมอ

การรับรองความถูกต้องหรือการกรองที่อยู่ Mac

จำกัดการเข้าถึงเราเตอร์ Wi-Fi ของอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC (Media Access Control) ที่เฉพาะเจาะจง

ตั้งค่าเป็น: ปิดใช้งาน

เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่ารายการที่อยู่ MAC สำหรับเราเตอร์ Wi-Fi ได้ และจะจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ในรายการเท่านั้น อุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ที่ไม่อยู่ในรายการจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ทั้งนี้ที่อยู่ MAC สามารถเปลี่ยนได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ที่อยู่นี้ในการป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

iOS 8 ขึ้นไปจะใช้ที่อยู่ MAC แบบสุ่มเมื่อดำเนินการสแกน Wi-Fi การสแกนจะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ไม่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Wi-Fi และหน่วยประมวลผลพักการทำงานอยู่ หน่วยประมวลผลของอุปกรณ์จะพักการทำงานหลังจากที่หน้าจอดับเพียงไม่นาน การสแกน Wi-Fi จะดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการได้หรือไม่ การสแกน Wi-Fi ที่ดียิ่งขึ้นจะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอพที่ใช้การกำหนดกรอบพื้นที่จำลอง เช่น การเตือนความจำตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดหรือไม่

ความปลอดภัย

การตั้งค่าความปลอดภัยจะควบคุมประเภทของการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัสที่เราเตอร์ Wi-Fi ใช้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและระบุระดับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่คุณส่งแบบไร้สายได้

ตั้งค่าเป็น: WPA2 Personal (AES)

WPA2 Personal (AES) เป็นรูปแบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผลิตภัณฑ์ Wi-Fi มีในขณะนี้และเป็นรูปแบบที่แนะนำสำหรับการใช้งานทุกประเภท เมื่อเปิดใช้งาน WPA2 ดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่ผู้อื่นจะไม่สามารถคาดเดาได้

หากคุณมีอุปกรณ์ Wi-Fi รุ่นเก่าที่ไม่รองรับ WPA2 Personal (AES) ตัวเลือกที่ดีอันดับสองคือโหมด WPA/WPA2 หรือที่เรียกว่าโหมด WPA ผสม โหมดนี้จะช่วยให้อุปกรณ์รุ่นใหม่สามารถใช้การเข้ารหัส WPA2 AES ที่แน่นหนากว่า ขณะที่ยังคงให้อุปกรณ์รุ่นเก่าสามารถเชื่อมต่อกับการเข้ารหัสระดับ WPA TKIP แบบเก่าได้ หากเราเตอร์ Wi-Fi ไม่รองรับโหมด WPA/WPA2 ตัวเลือกที่ดีที่สุดรองลงมาคือโหมด WPA Personal (TKIP)

ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้ WEP ด้วยเหตุผลด้านความเข้ากันได้ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย WEP ไม่ปลอดภัยและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ล้าสมัย หากคุณต้องเลือกระหว่าง WEP และ TKIP ให้เลือก TKIP

เนื่องจากจุดอ่อนด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง วิธีการเข้ารหัส WEP และ WPA TKIP จึงไม่ได้รับการรับรองและไม่แนะนำให้ใช้อย่างยิ่ง ใช้โหมดเหล่านี้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องรองรับอุปกรณ์ Wi-Fi รุ่นเก่าที่ไม่รองรับ WPA2 AES และไม่สามารถอัพเกรดเพื่อให้รองรับ WPA2 AES ได้เท่านั้น อุปกรณ์ที่ใช้วิธีการเข้ารหัสที่ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานและคุณสมบัติอื่นๆ ของ 802.11n และ 802.11ac ได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ Wi-Fi Alliance จึงได้แนะนำให้อุตสาหกรรม Wi-Fi เลิกใช้ WEP และ WPA TKIP

หากคุณตั้งค่าความปลอดภัยเป็นไม่มีหรือโหมดที่ไม่ปลอดภัย จะไม่มีการรับรองความถูกต้องหรือการเข้ารหัส ซึ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เข้าถึงทรัพยากรที่แชร์บนเครือข่าย และอ่านการรับส่งข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งผ่านทางเครือข่ายได้ ไม่แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย

โหมดวิทยุ 2.4 GHz

การตั้งค่านี้จะควบคุมว่าเครือข่ายใช้ 802.11n/ac มาตรฐานเวอร์ชั่นใดสำหรับการสื่อสารแบบไร้สายบนช่องความถี่ 2.4 GHz

ตั้งค่าเป็น: อัตโนมัติหรือ 802.11n/ac

เราเตอร์ที่รองรับ 802.11 ควรได้รับการกำหนดค่าสำหรับ 802.11n/ac เพื่อความเร็วและความเข้ากันได้อย่างสูงสุด เราเตอร์ Wi-Fi ที่ต่างกันจะรองรับโหมดวิทยุที่ต่างกัน ดังนั้น การตั้งค่าจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเราเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ให้เปิดใช้งานการรองรับสำหรับทุกโหมด จากนั้นอุปกรณ์จะสามารถเลือกโหมดที่รองรับทั่วไปที่รวดเร็วที่สุดในการสื่อสารโดยอัตโนมัติได้ การเลือกเซตย่อยของโหมดที่สามารถใช้ได้จะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์บางรุ่นเชื่อมต่อได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ 802.11ac จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ในโหมด 802.11n-only ได้ นอกจากนี้ การเลือกเซตย่อยของโหมดที่สามารถใช้ได้อาจก่อให้เกิดการรบกวนเครือข่ายรุ่นเก่าที่อยู่ใกล้เคียง และอุปกรณ์รุ่นเก่าที่อยู่ใกล้เคียงอาจรบกวนเครือข่ายของคุณ

โหมดวิทยุ 5 GHz

การตั้งค่านี้จะควบคุมว่าเครือข่ายใช้ 802.11a/b/g/n มาตรฐานเวอร์ชั่นใดสำหรับการสื่อสารแบบไร้สายบนช่องความถี่ 5 GHz มาตรฐานใหม่จะรองรับอัตราการถ่ายโอนที่เร็วขึ้น และมาตรฐานเก่าจะให้ความสามารถในการเข้ากันได้กับอุปกรณ์รุ่นเก่าและช่วงที่เพิ่มขึ้น

ตั้งค่าเป็น: อัตโนมัติหรือ 802.11n/ac

เราเตอร์ที่รองรับ 802.11n ควรได้รับการกำหนดค่าสำหรับ 802.11n/ac เพื่อความเร็วและความเข้ากันได้อย่างสูงสุด เราเตอร์ Wi-Fi ที่ต่างกันจะรองรับโหมดวิทยุที่ต่างกัน ดังนั้น การตั้งค่าจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเราเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ให้เปิดใช้งานการรองรับสำหรับทุกโหมด จากนั้นอุปกรณ์จะสามารถเลือกโหมดที่รองรับทั่วไปที่รวดเร็วที่สุดในการสื่อสารโดยอัตโนมัติได้ การเลือกเซตย่อยของโหมดที่สามารถใช้ได้จะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์รุ่นเก่าเชื่อมต่อได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ 802.11ac จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ในโหมด 802.11n-only ได้ นอกจากนี้ การเลือกเซตย่อยของโหมดที่สามารถใช้ได้อาจก่อให้เกิดการรบกวนเครือข่ายรุ่นเก่าที่อยู่ใกล้เคียง และอุปกรณ์รุ่นเก่าที่อยู่ใกล้เคียงอาจรบกวนเครือข่ายของคุณ

ช่องสัญญาณ

การตั้งค่านี้จะควบคุมว่าเราเตอร์ Wi-Fi จะใช้ช่องสัญญาณใดในการสื่อสาร

ตั้งค่าเป็น: อัตโนมัติ

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ให้เลือกโหมด "อัตโนมัติ" แล้วให้เราเตอร์ Wi-Fi เลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดเอง หากเราเตอร์ Wi-Fi ไม่รองรับโหมดนี้ ให้เลือกช่องสัญญาณที่เป็นอิสระจากเราเตอร์ Wi-Fi อื่นๆ และแหล่งรบกวนอื่นๆ โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรบกวนที่อาจเป็นไปได้

ความกว้างช่องสัญญาณ 2.4 GHz

ความกว้างช่องสัญญาณจะเป็นตัวกำหนดขนาดของ "ท่อ" ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล อย่างไรก็ตาม ช่องสัญญาณที่ใหญ่ขึ้นจะได้รับการรบกวนมากขึ้น และอาจรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ ได้มากขึ้นเช่นกัน บางครั้งช่องสัญญาณ 40 MHz จะเรียกว่าช่องสัญญาณที่กว้าง และช่องสัญญาณ 20 MHz จะเรียกว่าช่องสัญญาณที่แคบ

ตั้งค่าเป็น: 20 MHz

ใช้ช่องสัญญาณ 20 MHz ในช่องความถี่ 2.4 GHz การใช้ช่องสัญญาณ 40 MHz ในช่องความถี่ 2.4 GHz อาจทำให้เครือข่ายเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ และอุปกรณ์ 2.4 GHz อื่นๆ นอกจากนี้ช่องสัญญาณ 40 MHz อาจทำให้เกิดการรบกวนและปัญหากับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ช่องความถี่นี้ เช่น อุปกรณ์บลูทูธ โทรศัพท์ไร้สาย และเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เราเตอร์ที่ไม่รองรับช่องสัญญาณ 40 MHz ในช่องความถี่ 2.4 GHz จะรองรับช่องสัญญาณ 20 MHz

ความกว้างช่องสัญญาณ 5 GHz

ความกว้างช่องสัญญาณจะเป็นตัวกำหนดขนาดของ "ท่อ" ที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล ช่องสัญญาณที่ใหญ่ขึ้นจะถูกรบกวนมากขึ้น และอาจรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ ได้มากขึ้นเช่นกัน การรบกวนอาจไม่เป็นปัญหามากนักในช่องความถี่ 5 GHz เมื่อเทียบกับช่องความถี่ 2.4 GHz บางครั้งช่องสัญญาณ 40 MHz จะเรียกว่าช่องสัญญาณที่กว้าง และช่องสัญญาณ 20 MHz จะเรียกว่าช่องสัญญาณที่แคบ

ตั้งค่าเป็น:
สำหรับจุดเชื่อมต่อสัญญาณ 802.11n ให้ตั้งค่าช่องความถี่ 5 GHz เป็น 20 MHz และ 40 MHz
สำหรับจุดเชื่อมต่อสัญญาณ 802.11ac ให้ตั้งค่าช่องความถี่ 5 GHz เป็น 20 MHz, 40 MHz และ 80 MHz

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด ให้เปิดใช้งานการรองรับความกว้างทุกช่องสัญญาณ วิธีนี้จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถใช้ความกว้างสูงสุดที่อุปกรณ์รองรับ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานและความเข้ากันในระดับสูงสุด อุปกรณ์ไคลเอนต์บางรุ่นเท่านั้นที่รองรับช่องสัญญาณ 40 MHz ดังนั้นอย่าเปิดใช้งานโหมด 40 MHz-only อุปกรณ์ที่รองรับเฉพาะช่องสัญญาณ 20 MHz จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ในโหมด 40 MHz-only ได้ ในทำนองเดียวกัน อย่าเปิดใช้งานโหมด 80 MHz-only มิฉะนั้นไคลเอนต์ที่รองรับ 802.11ac เท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ เราเตอร์ที่ไม่รองรับช่องสัญญาณ 40 MHz หรือ 80 MHz จะรองรับช่องสัญญาณ 20 MHz

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) จะกำหนดที่อยู่ที่ระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณ เมื่อกำหนดแล้ว อุปกรณ์จะใช้ที่อยู่เหล่านี้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และกับคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชั่นการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ DHCP สามารถถือได้ว่าคล้ายกับบริษัทโทรศัพท์ที่ส่งมอบหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจากนั้นลูกค้าจะใช้เพื่อโทรหาคนอื่น

ตั้งค่าเป็น: เปิดใช้งาน หากเป็นเพียงเซิร์ฟเวอร์ DHCP เดียวบนเครือข่าย

เครือข่ายควรมีเซิร์ฟเวอร์ DHCP หนึ่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น เซิร์ฟเวอร์ DHCP นี้อาจถูกสร้างไว้ในเคเบิลโมเด็ม โมเด็ม DSL หรือเราเตอร์ หากเปิดใช้งาน DHCP บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณอาจจะเห็นที่อยู่ที่ขัดแย้งกัน และจะมีปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือทรัพยากรอื่นๆ บนเครือข่าย

NAT

Network address translation (NAT) จะแปลระหว่างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตและที่อยู่บนเครือข่ายภายใน ฟังก์ชั่นของผู้ให้บริการ NAT เปรียบเสมือนพนักงานในห้องจดหมายในสำนักงานที่จะบันทึกที่อยู่ทางธุรกิจและชื่อของพนักงานที่อยู่บนจดหมายเข้า แล้วแทนที่ด้วยหมายเลขสำนักงานปลายทางในอาคาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจสามารถส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในอาคารได้

ตั้งค่าเป็น: เปิดใช้งาน หากเป็นเราเตอร์เดียวที่ให้บริการ NAT บนเครือข่าย

โดยทั่วไปแล้ว ควรเปิดใช้งาน NAT บนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเราเตอร์สำหรับเครือข่ายของคุณเท่านั้น ซึ่งมักจะเป็นเคเบิลโมเด็ม โมเด็ม DSL หรือเราเตอร์แบบสแตนด์อโลน ซึ่งยังอาจทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ Wi-Fi ด้วย การใช้ NAT บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องจะเรียกว่า NAT ซ้ำซ้อน และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น เกม, Voice Over IP (VoIP), Virtual Private Network (VPN) และการสื่อสารระหว่าง NAT ระดับต่างๆ บนเครือข่ายภายในได้

WMM

WMM (Wi-Fi Multimedia) จะจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายตามหมวดหมู่การเข้าถึงสี่หมวดหมู่ ได้แก่ เสียง วิดีโอ ความพยายามที่ดีที่สุด และเบื้องหลัง

ตั้งค่าเป็น: เปิดใช้งาน

จุดเชื่อมต่อสัญญาณ 802.11n และ 802.11ac ทั้งหมดควรเปิดใช้งาน WMM ในการกำหนดค่าเริ่มต้น การปิดใช้งาน WMM อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหากับทั้งเครือข่าย ไม่ใช่แต่เพียงผลิตภัณฑ์ Apple บนเครือข่ายนั้นเท่านั้น

บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

บางประเทศหรือภูมิภาคจะมีระเบียบข้อบังคับที่ส่งผลต่อความแรงของสัญญาณไร้สายและการใช้ช่องสัญญาณ Wi-Fi เมื่อคุณเดินทางไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งไว้ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ได้

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 
 2. คลิก  ที่มุมของหน้าต่าง แล้วป้อนรหัสผ่าน
 3. ในแท็บความเป็นส่วนตัว ให้เลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
 4. เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของรายการแอพและบริการ แล้วคลิกปุ่มรายละเอียดที่อยู่ข้างบริการระบบ
 5. ในกล่องโต้ตอบรายละเอียด ให้เลือกระบบเครือข่าย Wi-Fi

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว แล้วเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
 2. เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของรายการ แตะบริการระบบ แล้วเปิดระบบเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่าย Wi-Fi ของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

เครือข่าย Wi-Fi ของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายคือเครือข่ายที่กำหนดค่าโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณและคู่ค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายดังกล่าว iPhone ของคุณจะถือว่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครือข่ายที่รู้จักและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หากคุณเห็น "คำเตือนความเป็นส่วนตัว" ใต้ชื่อเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายในการตั้งค่า Wi-Fi ข้อมูลเฉพาะตัวเซลลูลาร์ของคุณอาจถูกเปิดเผยหากฮอตสปอตที่ประสงค์ร้ายสวมรอยเป็นเครือข่าย Wi-Fi ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

หากต้องการป้องกันการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ ให้แตะการตั้งค่า > Wi-Fi แตะ  ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นปิดเข้าร่วมอัตโนมัติ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: