เปลี่ยนภาษาที่ใช้บนหน้าการจอลงชื่อเข้าใช้บน Mac

หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้จะแสดงในภาษาที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่า Mac เป็นครั้งแรก ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

หากมีบัญชีผู้ใช้เพียงรายการเดียวบน Mac

หากมี บัญชีผู้ใช้เพียงรายการเดียวบน Mac ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยน ภาษาหลัก ที่คุณใช้กับบัญชีนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนภาษาที่ใช้บนหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ด้วย

 1. เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple
 2. คลิก ภาษาและภูมิภาค
 3. ลากภาษาที่ต้องการใช้ไปที่ด้านบนสุดของรายการภาษาที่ต้องการใช้ หากไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้อยู่ในรายการ ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มภาษาที่คุณต้องการ
 4. รีสตาร์ท Mac ของคุณ

หลังจากที่ Mac รีสตาร์ท หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้จะแสดงภาษาที่คุณตั้งค่าไว้

หากมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายการบน Mac

หากมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายการบน Mac หรือคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่แสดงเฉพาะในหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบ
 2. เปิด Terminal จากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้
 3. พิมพ์หรือวางคำสั่งนี้ใน Terminal:
  sudo languagesetup
  
 4. กด Return
 5. เมื่อถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบแล้วกด Return
 6. รายการภาษาที่มีให้เลือกจะแสดงขึ้น พิมพ์หมายเลขที่ปรากฏถัดจากภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วกด Return
 7. ออกจาก Terminal

หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้จะใช้ภาษาที่คุณตั้งค่าไว้เมื่อคุณออกจากระบบหรือรีสตาร์ท Mac ในครั้งต่อไป

เปลี่ยนรูปแบบแป้นคีย์บอร์ด

หากต้องการเลือกวิธีป้อนข้อมูลหรือคีย์บอร์ดรูปแบบอื่นในหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิกเมนูการป้อนข้อมูลที่มุมบนขวาของแถบเมนูแล้วเลือกตัวเลือก

หากคุณไม่เห็นเมนูการป้อนข้อมูล ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเพิ่มลงในหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้
 2. จากเมนู Apple ให้เลือก การตั้งค่าระบบ
 3. คลิกไอคอน ผู้ใช้และกลุ่ม
 4. คลิกไอคอนกุญแจ ไอคอนกุญแจ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
 5. คลิก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้
 6. เลือกตัวเลือกเพื่อแสดงเมนูการป้อนข้อมูลในหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้
วันที่เผยแพร่: