วิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ AirPort Extreme, AirPort Express หรือ AirPort Time Capsule

ดูวิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องบนอุปกรณ์ AirPort

คุณสามารถใช้วิธีใดก็ได้ดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ AirPort

ใช้ยูทิลิตี้ AirPort

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ AirPort ในการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของสถานีฐาน AirPort

ยูทิลิตี้ AirPort เวอร์ชั่น 6

  1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort คุณสามารถดูได้ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ หรือด้วยการค้นหาโดยใช้ Spotlight
  2. เลือกสถานีฐานในหน้าต่างยูทิลิตี้ AirPort 
  3. หากระบบแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านของสถานีฐาน แล้วคลิกตกลง

หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์จะแสดงรายการในหน้าต่างป๊อปอัพ

ยูทิลิตี้ AirPort เวอร์ชั่น 5

  1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort คุณสามารถดูได้ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ หรือด้วยการค้นหาโดยใช้ Spotlight
  2. เลือกผลิตภัณฑ์ AirPort ของคุณ
  3. คลิกการตั้งค่าด้วยตนเอง
  4. คลิก AirPort ในแถบเครื่องมือ
  5. คลิกแท็บสรุป

หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์จะแสดงรายการในแท็บสรุป

ดูที่พื้นผิวของอุปกรณ์

หมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านข้างของอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณใช้ ดูที่รูปภาพด้านล่าง

สถานีฐาน Time Capsule และ AirPort Extreme (802.11ac)

หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ ดังนี้

สถานีฐาน Time Capsule และ AirPort Extreme (802.11ac)

สถานีฐาน Time Capsule และ AirPort Extreme (802.11n)

หมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่แถบสีเทาด้านล่างของอุปกรณ์ ดังนี้

หมายเลขประจำเครื่องของสถานีฐาน AirPort

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 2)

หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ด้านล่างของอุปกรณ์ ดังนี้

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 2)

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 1)

หมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านข้างของอุปกรณ์ถัดจากปลั๊กไฟ AC ดังนี้

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 1)

สถานีฐาน AirPort Extreme (รุ่นก่อนหน้า 802.11n)

หมายเลขประจำเครื่องอยู่บนป้ายด้านล่างของอุปกรณ์ ดังนี้

ด้านล่างของสถานีฐาน AirPort Extreme

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์

หากคุณยังคงเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนฉลากบาร์โค้ดที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์

ดูที่ใบเสร็จต้นฉบับ (หรือใบแจ้งหนี้)

ผู้ค้าปลีกบางรายอาจระบุหมายเลขประจำเครื่องของ AirPort ไว้บนใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ ของ Apple

วันที่เผยแพร่: