เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ AirPrint กับเครือข่าย Wi-Fi

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ AirPrint กับเครือข่าย Wi-Fi สำหรับการพิมพ์แบบไร้สายจาก Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

ข้อมูลทั่วไปนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับ เครื่องพิมพ์ AirPrint ใดๆ เป็นการเฉพาะ ตรวจสอบขั้นตอนอย่างละเอียดจากเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์ หรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Wi-Fi ทั้งหมดต้อง กำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi และชื่อ (หรือ SSID) และรหัสผ่านของเครือข่ายนั้นอย่างถูกต้อง

หากเครื่องพิมพ์มีจอแสดงผลในตัว

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอสัมผัสหรือจอแสดงผลในตัว (แผงควบคุม) แบบอื่นๆ จะกำหนดให้คุณต้องใช้จอแสดงผลนั้นเพื่อเลือกหรือป้อนชื่อและรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

หากเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณไม่ได้ผลิตโดย Apple ให้ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบของเราเตอร์เกี่ยวกับวิธีเพิ่มเครื่องพิมพ์ WPS

หากเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณคือสถานีฐาน AirPort ให้ทำดังนี้

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ ของโฟลเดอร์ แอพพลิเคชั่น 
 2. เลือกสถานีฐานของคุณในยูทิลิตี้ AirPort แล้วป้อนรหัสผ่านสถานีฐาน หากได้รับแจ้ง
 3. จากแถบเมนู ให้เลือก สถานีฐาน > เพิ่มเครื่องพิมพ์ WPS
 4. เลือก "ความพยายามครั้งแรก" หรือ "PIN" เป็นประเภทของการเชื่อมต่อ WPS ที่จะอนุญาต จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ
  • หากคุณเลือก "ความพยายามครั้งแรก" ให้กดปุ่ม WPS บนเครื่องพิมพ์ เมื่อที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์ปรากฏในยูทิลิตี้ AirPort ให้คลิก เสร็จสิ้น
  • หากคุณเลือก "PIN" ให้ป้อนหมายเลข PIN ของเครื่องพิมพ์ซึ่งควรจะแสดงไว้ในเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ เมื่อที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์ปรากฏในยูทิลิตี้ AirPort ให้คลิก เสร็จสิ้น
 5. ออกจากยูทิลิตี้ AirPort

หากเครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณผ่าน USB ได้

คุณอาจสามารถใช้การเชื่อมต่อ USB ในการตั้งค่าการพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Mac ของคุณโดยใช้สาย USB ที่เหมาะสม
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Mac ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่ามีตัวช่วยตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือไม่ 
 3. ใช้ตัวช่วยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์และ Mac เครื่องพิมพ์ควรจะยังคงเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่

หากเครื่องพิมพ์สามารถสร้างเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะกิจได้

คุณอาจสามารถใช้เครือข่ายWi-Fi เฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์เองในการตั้งค่าการพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ได้ ดังนี้

 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Mac ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่ามีตัวช่วยตั้งค่าเครื่องพิมพ์หรือไม่
 2. ต้องแน่ใจว่าเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์
 3. เปิดเมนู Wi-Fi บน Mac ของคุณโดยคลิกไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู แล้วเลือกชื่อของเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะกิจของเครื่องพิมพ์ ในขณะที่ Mac ของคุณอยู่บนเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ Mac จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือบริการอื่นๆ บนเครือข่าย Wi-Fi ปกติได้
 4. ใช้ตัวช่วยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจรีสตาร์ทก่อนเชื่อมต่อกับเครือข่าย
 5. กลับไปที่เมนู Wi-Fi บน Mac ของคุณและสลับกลับไปใช้เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลังจากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณแล้ว คุณก็พร้อมเริ่มพิมพ์ได้ ดังนี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: