ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จาก iPhone หรือ iPad ของคุณ

เรียนรู้วิธีพิมพ์จาก iPhone หรือ iPad ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ AirPrint โปรดติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อดูรายละเอียด

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone หรือ iPad และเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันและคุณอยู่ในระยะของสัญญาณ

พิมพ์ด้วย AirPrint

  1. เปิดแอปที่คุณต้องการใช้พิมพ์

  2. ในการหาตัวเลือกการพิมพ์ ให้แตะปุ่มแชร์ปุ่มแชร์ของแอป หรือปุ่มแชร์ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ หรือปุ่มแอ็คชั่นปุ่มแอ็คชั่น

  3. เลื่อนลงแล้วแตะปุ่มพิมพ์ปุ่มพิมพ์ หรือพิมพ์ ถ้าคุณไม่พบตัวเลือกการพิมพ์ ให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ หรือหัวข้อวิธีใช้ของแอป บางแอปจะไม่รองรับ AirPrint

    ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ
  4. แตะไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint

  5. เลือกจำนวนสำเนาหรือตัวเลือกอื่น เช่น หน้าที่คุณต้องการพิมพ์

  6. แตะพิมพ์ที่มุมขวาบน

ดูหรือยกเลิกงานพิมพ์

ในขณะที่พิมพ์ คุณสามารถดูงานพิมพ์หรือยกเลิกผ่านแถบสลับแอป

ดูงานพิมพ์

ดูงานพิมพ์ในศูนย์เครื่องพิมพ์

หากต้องการดูงานพิมพ์ ให้เปิดแถบสลับแอป

ยกเลิกงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์จากสรุปการพิมพ์

หากต้องการยกเลิกงานพิมพ์ ให้เปิดแถบสลับแอป

AirPrint ทำงานได้กับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายที่ใช้สาย อุปกรณ์ AirPrint ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule ของ Apple หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่สามารถใช้ AirPrint ได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: