วิธีรีสตาร์ท Apple TV

รีสตาร์ท Apple TV จากเมนูการตั้งค่าหรือใช้รีโมต

รีสตาร์ท Apple TV

คุณสามารถรีสตาร์ท Apple TV จากการตั้งค่า ใช้รีโมต หรือถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟได้

Apple TV ไม่มีปุ่มเปิด/ปิด

ใช้การตั้งค่า

ใช้รีโมตของคุณ

ถอดปลั๊ก Apple TV

หากเมนูการตั้งค่าและรีโมตไม่สามารถรีสตาร์ทอุปกรณ์ได้ ให้ถอดปลั๊กของ Apple TV ออกจากแหล่งจ่ายไฟ รอเป็นเวลาหกวินาที แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ดูสิ่งที่ควรทำเมื่อ Apple TV ไม่เปิดเครื่องหรือรับสัญญาณวิดีโอหรือเสียงไม่ได้

* Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) จัดส่งมาพร้อมกับรีโมตแบบเดียวกันในทุกภูมิภาค ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมตนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ทำงานได้กับรีโมตทุกแบบ ตราบเท่าที่คุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri

วันที่เผยแพร่: