วิธีปิดหรือรีสตาร์ท Apple TV

Apple TV ไม่มีปุ่มเปิด/ปิด คุณสามารถสั่งให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักเครื่องได้จากการตั้งค่า การรีสตาร์ทเครื่อง หรือถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ

ตั้งค่าให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักเครื่อง

หลังจากไม่ใช้งานสักพักหนึ่ง Apple TV จะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง คุณยังสามารถตั้งให้ Apple TV อยู่ในโหมดพักเครื่องได้ด้วยรีโมทหรือจากการตั้งค่า

  • Apple TV 4K หรือ Apple TV HD: ด้วย Siri Remote หรือ Apple TV Remote *กดปุ่มโฮมค้างไว้ปุ่มโฮมเป็นเวลาสามวินาทีเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นเลือกพักเครื่อง หรือเลือกพักเครื่องตอนนี้ในการตั้งค่า
  • Apple TV (รุ่นที่ 3 ขึ้นไป): ด้วย Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ให้กดเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาที หรือเลือกพักเครื่องตอนนี้ในการตั้งค่า

หากต้องการออกจากโหมดพักเครื่องของ Apple TV ให้กดปุ่มเมนูหรือปุ่มโฮมบนรีโมท

รีสตาร์ท Apple TV

หาก Apple TV ของคุณไม่ตอบสนองให้รีสตาร์ทจากการตั้งค่าหรือด้วยรีโมท 

ใช้การตั้งค่า

ใช้รีโมทของคุณ

เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรหากรีโมทที่มาพร้อมกับ Apple TV ไม่ทำงานตามที่คาดไว้

ถอดปลั๊ก Apple TV

หากเมนูการตั้งค่าและรีโมทไม่สามารถรีสตาร์ทอุปกรณ์ได้ ให้ถอดปลั๊กของ Apple TV ออกจากแหล่งจ่ายไฟ รอเป็นเวลาหกวินาที แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่

เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรหาก Apple TV เปิดไม่ได้หรือไม่เห็นวิดีโอหรือไม่มีเสียง

*Apple TV 4K และ Apple TV HD จัดส่งพร้อมรีโมทแบบเดียวกันทุกที่ ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ทำงานได้กับรีโมททุกแบบ ตราบเท่าที่คุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri

วันที่เผยแพร่: