เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Mac

เรียนรู้วิธีใช้ Wi-Fi, ฮอตสปอตส่วนบุคคล และอีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

คลิกไอคอน Wi-Fi  ในแถบเมนู จากนั้นเลือกเครือข่ายจากเมนู ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าร่วมเครือข่าย ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย หรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

  • หากคุณไม่เห็นไอคอน Wi-Fi  ไอคอนในแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเครือข่าย เลือก Wi-Fi ในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือก "แสดงสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู" 
  • ดูสิ่งที่ควรทำหาก Mac ของคุณไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลังจากเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi
  • หากต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณทราบว่าซ่อนอยู่ ให้เลือกเครือข่ายอื่น (หรือเข้าร่วมเครือข่ายอื่น) จากเมนู Wi-Fi  จากนั้นเลือกอื่นๆ ป้อนชื่อเครือข่าย ข้อมูลความปลอดภัย และรหัสผ่านตามที่ระบบขอ

 


เชื่อมต่อโดยใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล

ด้วยแผนของผู้ให้บริการเครือข่ายโดยส่วนใหญ่ คุณสามารถแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของ iPhone หรือ iPad (Wi-Fi + Cellular) กับ Mac ได้ ดูวิธีตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคล


เชื่อมต่อโดยใช้อีเธอร์เน็ต

หากต้องการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย ให้เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตระหว่างเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณกับพอร์ตอีเธอร์เน็ตบน Mac Mac บางรุ่นต้องมีอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต เช่น อะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต USB-C เป็น Gigabit จาก Belkin หรืออะแดปเตอร์ Thunderbolt เป็น Gigabit จาก Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: