วิธีตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

iOS จะตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ด้วยการวิเคราะห์ว่าแต่ละแอพใช้พื้นที่ไปมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้ในการตั้งค่า หรือใน iTunes

วิธีที่ iOS ปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีพื้นที่้เหลือน้อย iOS จะเพิ่มพื้นที่ว่างโดยอัตโนมัติขณะที่กำลังติดตั้งแอพ, อัพเดท iOS, ดาวน์โหลดเพลง, บันทึกวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย

iOS สามารถลบบางรายการออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ เช่น เพลงและวิดีโอที่สตรีม ไฟล์ใน iCloud Drive รวมถึงส่วนต่างๆ ของแอพที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังลบไฟล์ชั่วคราวและล้างแคชบนอุปกรณ์ด้วย iOS จะลบเฉพาะรายการที่สามารถดาวน์โหลดอีกครั้งได้ หรือรายการที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว

ใช้อุปกรณ์ iOS เพื่อตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [อุปกรณ์] คุณอาจเห็นรายการแสดงคำแนะนำสำหรับการปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ ตามด้วยรายการแสดงแอพที่ติดตั้งแล้ว และปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แต่ละแอพใช้ แตะที่ชื่อแอพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแอพนั้นๆ ข้อมูลที่แคชไว้และข้อมูลชั่วคราวอาจไม่นับรวมเป็นการใช้งาน

ในมุมมองโดยละเอียด คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดังนี้

 • เอาแอพออก ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ว่างที่แอพนั้นใช้แต่จะเก็บเอกสารและข้อมูลไว้
 • ลบแอพออก ซึ่งจะลบทั้งแอพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกไปด้วย
 • คุณอาจสามารถลบเอกสารและข้อมูลออกเป็นบางส่วนได้ ขึ้นอยู่กับแอพ

หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ใกล้เต็มและ iOS ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ได้ คุณอาจได้รับการเตือนว่า "พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบจะเต็ม" หากคุณเห็นการเตือนนี้ คุณควรดูคำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือคุณจำเป็นต้องเอาคอนเทนต์บางอย่างที่ใช้งานน้อยออก เช่น วิดีโอและแอพ 

หมวดหมู่ของคอนเทนต์

iOS แบ่งคอนเทนต์ที่ใช้งานเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

 • แอพ: แอพที่ติดตั้งและคอนเทนต์ของแอพ
 • รูปภาพ: รูปภาพและวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในแอพรูปภาพ
 • สื่อ: เพลง วิดีโอ พ็อดคาสท์ เสียงเรียกเข้า และภาพปก
 • เมล: อีเมลและไฟล์แนบ
 • Apple Books: หนังสือและ PDF ในแอพหนังสือ
 • ข้อความ: ข้อความและไฟล์แนบ
 • iCloud Drive: คอนเทนต์ของ iCloud Drive ที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
 • อื่นๆ: คอนเทนต์อื่นๆ เช่น ไฟล์ของระบบ รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ เสียงของ Siri ไฟล์ที่แคช บันทึก และอื่นๆ

iOS จะแสดงเฉพาะหมวดหมู่ยอดนิยม หากหมวดหมู่ใดไม่ใช้พื้นที่เยอะมาก หมวดหมู่นั้นอาจนับเป็น "อื่นๆ" ได้ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้โดย "ระบบ" จะประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้โดย iOS และที่ใช้โดยไฟล์ประกอบ ขนาดของพื้นที่ที่ "ระบบ" ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ รุ่น ประเทศ ผู้ให้บริการเครือข่าย เสียงของ Siri และอื่นๆ

ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม

ในส่วนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของการตั้งค่า iOS อาจเสนอคำแนะนำสำหรับการปรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ แตะแสดงทั้งหมดเพื่อดูคำแนะนำทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

อ่านคำอธิบายของแต่ละคำแนะนำแล้วแตะเปิดใช้งานเพื่อเปิด หรือแตะคำแนะนำเพื่อตรวจดูคอนเทนต์ที่คุณสามารถลบได้

ใช้ iTunes เพื่อตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS กับคอมพิวเตอร์
 3. เลือกอุปกรณ์ iOS ของคุณใน iTunes คุณจะเห็นแถบที่แสดงให้เห็นปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คอนเทนต์ iOS ของคุณใช้งาน โดยแบ่งตามประเภทของคอนเทนต์ 
 4. เลื่อนเมาส์ของคุณไปบนประเภทของคอนเทนต์ เช่น อื่นๆ หรือแอพ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้คือรายการของประเภทคอนเทนต์บนอุปกรณ์ iOS และสิ่งที่อยู่ในคอนเทนต์แต่ละประเภท

 • เสียง: เพลง พ็อดคาสท์เสียง หนังสือเสียง เสียงบันทึก และเสียงเรียกเข้า
 • วิดีโอ: ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ และรายการทีวี
 • รูปภาพ: คอนเทนต์ในคลังรูปภาพ ม้วนฟิล์ม และการสตรีมรูปภาพของคุณ
 • แอพ: แอพที่ติดตั้ง คอนเทนต์ของแอพจะแสดงอยู่ใต้ส่วนเอกสารและข้อมูล
 • หนังสือ: หนังสือ iBooks, หนังสือเสียง และไฟล์ PDF
 • เอกสารและข้อมูล: รายการอ่านแบบออฟไลน์ของ Safari, ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ภายในแอพที่ติดตั้ง, และคอนเทนต์ของแอพ เช่น รายชื่อ ปฏิทิน ข้อความ และอีเมล (รวมถึงไฟล์แนบของคอนเทนต์นั้นด้วย)
 • อื่นๆ: การตั้งค่า, เสียง Siri, ข้อมูลระบบ และไฟล์ที่แคชไว้

เกี่ยวกับไฟล์ที่แคชใน "อื่นๆ"

iTunes จะจัดหมวดหมู่เพลง วิดีโอ และรูปภาพที่แคชไว้เป็น "อื่นๆ" แทนเพลง วิดีโอ หรือรูปภาพจริง ไฟล์ที่แคชไว้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อสตรีมหรือดูคอนเทนต์ เช่น เพลง วิดีโอ และรูปภาพ เมื่อคุณสตรีมเพลงหรือวิดีโอ คอนเทนต์นั้นจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ที่แคชไว้ในอุปกรณ์ iOS เพื่อให้คุณเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ iOS ของคุณจะลบไฟล์ที่แคชไว้และไฟล์ชั่วคราวออกโดยอัตโนมัติเมื่อต้องเพิ่มพื้นที่ว่างให้อุปกรณ์

หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ iOS แตกต่างจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณเห็นใน iTunes

เนื่องจาก iTunes จะจัดหมวดหมู่ไฟล์ที่แคชไว้เป็น "อื่นๆ" การใช้งานที่รายงานสำหรับเพลงหรือวิดีโอจึงอาจแตกต่างออกไป หากต้องการดูการใช้งานในอุปกรณ์ iOS ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [อุปกรณ์]

หากคุณต้องการลบไฟล์ที่แคชไว้ออกจากอุปกรณ์ iOS

อุปกรณ์ iOS ของคุณจะลบไฟล์ที่แคชไว้และไฟล์ชั่วคราวออกโดยอัตโนมัติเมื่อต้องเพิ่มพื้นที่ว่างให้อุปกรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องลบไฟล์เหล่านี้เอง

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: