Boot Camp 2.0, Mac OS X v10.5: คำถามที่ถามบ่อย

พบคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Boot Camp 2.0

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบางหัวข้อที่กล่าวถึงใน FAQ นี้ได้ที่ www.apple.com/th/support/bootcamp

หากคุณมี Mac OS X v10.6 Snow Leopard และมีคำถามเกี่ยวกับ Boot Camp 3.0 โปรดดูที่ Boot Camp 3.0, Mac OS X 10.6: คำถามที่ถามบ่อย

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ Boot Camp กับ Windows 7 โปรดดูที่ Boot Camp: คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 7

คำถามเกี่ยวกับการติดตั้งและการสร้างพาร์ติชั่น

Boot Camp คืออะไร

Boot Camp คือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ใน Mac OS X v10.5 Leopard และ Mac OS X v10.6 Snow Leopard ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ Microsoft Windows เวอร์ชั่นที่เข้ากันได้กับ Mac ที่ใช้ Intel

ฉันได้ติดตั้ง Boot Camp Beta ไว้ก่อนหน้านี้ ฉันจะอัปเกรดเป็น Boot Camp โดยใช้ Mac OS X v10.5 ได้อย่างไร

หลังจากที่คุณอัปเกรด Mac ที่ใช้ Intel เป็น Mac OS X v10.5 แล้ว ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บน Windows และใส่ดีวีดี Mac OS X v10.5 DVD ของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเกรดไดรเวอร์ Windows ของคุณเป็น Boot Camp 2.0

ทำไมจึงใช้เวอร์ชันที่อัพเกรดของ Microsoft Windows XP หรือเวอร์ชันเต็มของ Microsoft Windows XP ที่ไม่มี Service Pack 2 (SP2) หรือใหม่กว่ารวมอยู่ด้วยสำหรับการติดตั้งไม่ได้

ไม่สามารถใช้เวอร์ชั่นที่อัปเกรดของ Microsoft Windows XP ได้ เพราะคุณจะถูกขอให้ตรวจสอบสำเนา Windows ของคุณด้วยการใส่แผ่น CD Windows ต้นฉบับ แต่ไม่สามารถดีดดิกส์แรกออกได้จนกว่าจะติดตั้ง Windows เสร็จสมบูรณ์ และยังติดตั้งไดรเวอร์ Boot Camp จากแผ่น DVD Mac OS X 10.5 อยู่

ข้อสำคัญ: Boot Camp 2.0 ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเฉพาะ Microsoft Windows Home Edition, Professional รุ่น SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า หรือ Vista เท่านั้น ในการติดตั้ง Windows 7 คุณต้องติดตั้ง Boot Camp 3.1 คุณสามารถใช้รุ่นนี้ได้โดยซื้อ Mac OS X v10.6 และเรียกใช้งาน Apple Updater ไดรเวอร์เฉพาะสำหรับ Macintosh ที่ Apple ให้บริการมีให้สำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายเหล่านี้เท่านั้น

รองรับ Microsoft XP และ Vista เวอร์ชัน 64 บิตหรือไม่

การใช้ Booth Camp ไม่รองรับ Microsoft XP เวอร์ชัน 64 บิต เวอร์ชั่น 64 บิตของ Microsoft Windows Vista และ Windows 7 สนับสนุน Mac ที่ใช้ Intel บางรุ่นโดยให้ใช้ Boot Camp 2.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสาร HT1846

ในระหว่างการติดตั้ง ตัวติดตั้ง Microsoft Windows ขอให้ฉันฟอร์แมตพาร์ติชั่น Windows โดยใช้ NTFS หรือ FAT ฉันควรจะใช้แบบใด

หากพาร์ติชั่นเท่ากับ 32 GB หรือเล็กกว่า คุณสามารถใช้ FAT หรือ NTFS ก็ได้ หากใหญ่กว่า 32 GB หรือคุณกำลังติดตั้ง Microsoft Vista อยู่ คุณจะสามารถฟอร์แมตโดยใช้ NTFS ได้เท่านั้น Mac OS X สามารถอ่านและเขียนดิสก์โวลุ่ม FAT ได้ แต่จะอ่านโวลุ่ม NTFS ได้เท่านั้น โปรดดูเอกสาร Microsoft Windows หากไม่แน่ใจว่าแบบใดเหมาะสำหรับความต้องการของคุณมากที่สุด

ฉันใช้ดิสก์ Windows ผิดในระหว่างการติดตั้ง และตอนนี้ดิสก์ก็ค้างอยู่ในไดรฟ์ ฉันจะดีดดิสก์ออกได้อย่างไร

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และกดปุ่มเมาส์หรือปุ่มแทร็กแพดค้างไว้ ดิสก์จะดีดออก

ในขณะติดตั้ง Microsoft Windows ฉันเห็นฮาร์ดไดรฟ์ของฉันมีหลายพาร์ติชั่น ฉันควรติดตั้ง Microsoft Windows ไว้บนพาร์ติชั่นใดดี

โปรดใช้พาร์ติชั่นที่ชื่อ BOOTCAMP

คำเตือน: อย่าสร้างหรือลบพาร์ติชั่นใด หรือเลือกพาร์ติชั่นอื่นที่นอกเหนือจาก BOOTCAMP การทำเช่นนั้นอาจลบเนื้อหาบนโวลุ่มเริ่มต้นระบบ Mac OS X ของคุณ หลังจากติดตั้ง Windows พาร์ติชั่นจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Windows

ฉันไม่สามารถเรียกใช้ "setup.exe บนแผ่น DVD Mac OS X 10.5 เนื่องจากมีการเตือนนี้ปรากฏขึ้น: "ไม่มีแอปพลิเคชั่นเริ่มต้นที่ระบุเพื่อเปิดเอกสาร 'setup.exe'"

คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมนี้ได้เฉพาะในขณะที่ใช้ Microsoft Windows เท่านั้น หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดใส่แผ่น DVD Mac OS X 10.5 ทันทีหลังจากติดตั้ง Microsoft Windows เรียบร้อยแล้ว ตัวติดตั้งจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณแค่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เหล่านี้เพียงครั้งเดียว

หากคุณปิด AutoRun ไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ "setup.exe" หากคุณกำลังอัพเกรดและติดตั้ง MediaFour MacDrive for Windows ไว้ก่อนหน้านี้ Windows อาจไม่รู้จักดิสก์ Leopard ดูคำแนะนำเพิ่มเติมใน ไซต์ MediaFour นี้

โวลุ่ม Microsoft Windows ของฉันปรากฏบนเดสก์ท็อปเมื่อฉันเริ่มต้นระบบใน Mac OS X แต่ฉันเปลี่ยนชื่อหรือคัดลอกไฟล์เข้าไปในนั้นไม่ได้

หากโวลุ่ม Windows ถูกฟอร์แมตโดยใช้ NTFS แล้ว Mac OS X จะสามารถอ่านโวลุ่มได้แต่จะเขียนไฟล์ไปที่โวลุ่มหรือเปลี่ยนชื่อโวลุ่มไม่ได้

ฉันควรใช้แอปพลิเคชันใดในการสร้างพาร์ติชั่น Windows

ใช้ Boot Camp Assistant (ใน Mac OS X) เพื่อสร้างพาร์ติชั่นสำหรับ Microsoft Windows โดยไม่ต้องลบข้อมูล Mac OS X ของคุณ ตัวช่วย Boot Camp จะทำงานกับ Mac ที่ใช้ชิป Intel ที่มีพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์เดียวเท่านั้น ตัวช่วย Boot Camp จะสร้างพาร์ติชั่นที่สองบนดิสก์เริ่มต้นระบบที่มีอยู่ของคุณสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หรือ หากคุณมีฮาร์ดไดรฟ์ภายในติดตั้งไว้มากกว่าหนึ่งตัว ตัวช่วยจะอนุญาตให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows บนไดรฟ์อื่น คุณสามารถเลือกขนาดพาร์ติชั่น Windows เมื่อเรียกใช้ตัวช่วย Boot Camp ได้ แต่พาร์ติชั่นต้องมีขนาดอย่างน้อย 5 GB และมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 5 GB เหลือในดิสก์สำหรับพาร์ติชั่น Mac OS X

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีฮาร์ดไดรฟ์ 80 GB ที่มีที่ใช้พื้นที่ 50 GB (ว่าง 30 GB) พาร์ติชั่น Microsoft Windows ของคุณต้องมีขนาดอยู่ระหว่าง 5 GB ถึง 25 GB (30 ลบ 5)

หมายเหตุ: ตัวช่วย Boot Camp จะไม่ลบพาร์ติชั่นหรือการติดตั้ง Mac OS X ที่มีอยู่ของคุณเมื่อสร้างพาร์ติชั่นใหม่สำหรับ Microsoft Windows

ข้อสำคัญ: ห้ามใช้ดิสก์ยูทิลิตี้ของบริษัทอื่นในการสร้างพาร์ติชั่นไดรฟ์ก่อนใช้ตัวช่วย Boot Camp - การดำเนินการเช่นนี้อาจลบดิสก์ได้

หากฉันมีมากกว่าหนึ่งฮาร์ดไดรฟ์ ฉันจะติดตั้ง Microsoft Windows บนไดรฟ์ใดก็ได้ใช่หรือไม่

คุณสามารถติดตั้งได้เพียงหนึ่งพาร์ติชั่น Windows บนวอลุ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวช่วยการตั้งค่าจะอนุญาตให้คุณกำหนดพาร์ติชั่นไดรฟ์ หรือติดตั้ง Microsoft Windows บนไดรฟ์ทั้งหมดหากไม่มี Mac OS X

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Windows บนฮาร์ดไดร์ฟภายนอกได้

คำถามเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ

ฉันจะเลือกระบบปฏิบัติการที่เริ่มต้นระบบ (บู๊ต) Mac ของฉันอย่างไร

หลังจากเรียกใช้งานตัวช่วย Boot Camp และติดตั้ง Microsoft Windows และไดร์ฟเวอร์ Boot Camp แล้ว ให้กดคีย์ Option (Alt) ค้างไว้ในขณะที่คุณเริ่มต้นระบบเพื่อสลับระหว่าง Microsoft Windows และ Mac OS X ใช้แผงควบคุมดิสก์เริ่มต้นระบบใน Windows หรือการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ Mac OS X เพื่อตั้งค่าระบบปฏิบัติการเริ่มต้นที่จะใช้ทุกครั้งที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบเป็นหน้าจอสีดำและมีข้อความสีขาวว่า "ไม่มีดิสก์สำหรับบู๊ต" ฉันจะทำอย่างไร

แสดงว่าพาร์ติชั่น Windows ไม่สามารถบู๊ตได้ ซึ่งมักจะเนื่องมาจากปัญหาในการฟอร์แมต ตัวช่วยติดตั้ง Boot Camp จะสร้างพาร์ติชั่น Boot Camp แต่ตัวติดตั้ง Windows จะต้องฟอร์แมตพาร์ติชั่น บู๊ตกลับไปเป็น Mac OS X และเรียกใช้ตัวช่วยการตั้งค่า Boot Camp อีกครั้ง ลบพาร์ติชั่นและสร้างใหม่อีกครั้ง จากนั้น ให้ติดตั้ง Windows ใหม่ ซึ่งครั้งนี้จะช่วยให้ Windows สามารถฟอร์แมตพาร์ติชั่นได้ ดูที่เอกสาร PDF "คู่มือการติดตั้งและการตั้งค่า Boot Camp" (ลิงก์ไปยังหน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Boot Camp

ในแผงควบคุมดิสก์เริ่มต้นระบบของ Microsoft Windows จะไม่รู้จักดิสก์เริ่มต้นระบบ FireWire และ USB

แผงควบคุมดิสก์เริ่มต้นระบบใน Microsoft Windows จะไม่รู้จักดิสก์ FireWire และ USB ภายนอก หากคุณต้องการเริ่มต้นระบบจากดิสก์ภายนอกที่สามารถบู๊ตได้ ให้กดคีย์ Option (Alt) ค้างไว้ในขณะที่เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกดิสก์ภายนอก

คำถามเกี่ยวกับไดรเวอร์, คุณสมบัติของ Macintosh ภายใน Microsoft Windows และคำถามอื่นๆ

มีไดรเวอร์ใดรวมอยู่ในแผ่น DVD Mac OS X 10.5 บ้าง

แผ่น DVD Mac OS X 10.5 ประกอบด้วยไดรเวอร์ Macintosh สำหรับ Windows ดังต่อไปนี้

บลูทูธของ Apple
การรองรับแป้นพิมพ์ของ Apple
ไดรเวอร์ระยะไกลของ Apple
แทร็คแพดของ Apple
ระบบไร้สาย Atheros 802.11
กราฟิก ATI
แผงควบคุม Boot Camp สำหรับ Microsoft Windows
รายการแจ้งงานระบบ Boot Camp (ถาดระบบ)
ระบบไร้สาย Broadcom
ซอฟต์แวร์ชิปเซ็ต Intel
กราฟิกแบบผสานของ Intel
กล้อง iSight
Marvel Yukon Ethernet
กราฟิก nVidia
ระบบเสียง Realtek
ระบบเสียง SigmaTel
แผงควบคุมดิสก์เริ่มต้นระบบสำหรับ Microsoft Windows

ฉันซื้อเพลงและวิดีโอมาจาก iTunes Store ฉันต้องอนุญาตคอมพิวเตอร์ของฉันใน Mac OS X และใน Microsoft Windows หรือไม่

ใช่ คุณต้องอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสำหรับ Mac OS X และคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งสำหรับ Microsoft Windows หากคุณต้องการเล่นเพลงหรือวิดีโอในระบบปฏิบัติการทั้งสอง แม้ว่าจะติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันก็ตาม

ทำไม CD และ DVD ไม่ดีดออกเวลาเมื่อใช้ ปุ่มดีดออก บนแป้นพิมพ์ Apple ของฉันในขณะกำลังใช้ Microsoft Windows

คุณอาจไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ ปุ่มดีดออก ของแป้นพิมพ์ Apple ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งไดร์ฟเวอร์ Macintosh จากแผ่น DVD Mac OS X 10.5 ตามที่อธิบายไว้ด้านบนและในเอกสาร PDF "คู่มือการติดตั้งและการตั้งค่า Boot Camp"

เพราะเหตุใดความละเอียดของจอแสดงผลใน Microsoft Windows จึงมากกว่าใน Mac OS X

Mac OS X จะแสดงเฉพาะความละเอียดที่แนะนำเท่านั้น

ในแผงควบคุมดิสก์เริ่มต้นระบบ Microsoft Windows XP ไอคอนต่างๆ สำหรับดิสก์ที่สามารถถอดได้ อย่างเช่น CD หรือ DVD จะปรากฏขึ้นแม้จะถูกดีดออกแล้วก็ตาม

ใน Microsoft Windows XP ไอคอนของดิสก์ที่สามารถถอดได้จะยังคงอยู่ในแผงควบคุมดิสก์เริ่มต้นระบบ (ติดตั้งโดย Boot Camp) แม้ว่าดิสก์เหล่านั้นจะถูกดีดออกแล้วก็ตาม

คีย์แพดตัวเลขบนแป้นพิมพ์ของฉันใช้ไม่ได้ใน Windows

กดปุ่ม Num Lock เพื่อเปิดใช้งานคีย์แพดตัวเลขใน Windows หากแป้นพิมพ์ของคุณไม่มีปุ่มชื่อ Num Lock ให้ลองใช้ปุ่ม Clear

ถ้าแป้นพิมพ์ของฉันไม่มีปุ่ม Insert ฉันจะเปิดปิดฟังก์ชันแทรกได้อย่างไร

ใช้ปุ่ม Help ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณไม่มีปุ่ม Insert

ฉันจะขอการสนับสนุนเกี่ยวกับไดรเวอร์ Macintosh ใน Boot Camp 2.0 หรือใหม่กว่าได้อย่างไร

Apple ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์สำหรับ Boot Camp 2.0 เป็นเวลาเพียง 90 วัน หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องของ Apple คุณสามารถขยายระยะเวลานี้ได้ด้วยการซื้อ AppleCare Protection Plan Boot Camp 2.0 รองรับบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac OS X 10.5 เท่านั้น ดูการสนับสนุนแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.apple.com/support/bootcamp/

เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: Apple ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์สำหรับการติดตั้ง การใช้ หรือการกู้คืน Microsoft Windows จะมีการสนับสนุนให้สำหรับการใช้งานตัวช่วยตั้งค่า Boot Camp รวมทั้งการติดตั้งหรือการกู้คืนซอฟต์แวร์ Boot Camp ในระหว่างที่บู๊ตเข้าสู่ Windows สามารถดูบทความสนับสนุนและคำอธิบายต่างๆ ได้บนเว็บไซต์สนับสนุนของ Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: