ตั้งค่าให้ Mac เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติขณะเริ่มทำงาน

หากคุณเปิดใช้การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติให้กับบัญชีผู้ใช้ใน macOS เครื่อง Mac จะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนั้นโดยอัตโนมัติขณะเริ่มทำงาน

เลือกบัญชีที่ต้องการให้เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม
  2. คลิกแม่กุญแจ  แล้วใส่รหัสผ่านของบัญชีคุณ
    หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ จะมีการขอให้คุณใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  3. คลิกตัวเลือกเข้าสู่ระบบที่มุมล่างซ้าย
  4. เลือกบัญชีที่ต้องการจากเมนู "การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ" แล้วใส่รหัสผ่านของบัญชีนั้น

เพียงเท่านี้บัญชีดังกล่าวก็จะเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อ Mac เริ่มการทำงาน แต่คุณอาจยังต้องเข้าสู่ระบบด้วยตัวเองหลังจากที่ออกจากระบบ สลับกลับมาจากบัญชีผู้ใช้อีกบัญชีหนึ่ง หรือมีการล็อคหน้าจอ

หากการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้

เมื่อจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เมนู "การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ" จะกลายเป็นสีเทา หรือไม่แสดงชื่อของบัญชี ตัวอย่างเช่น

  • หากเปิด FileVault ไว้ ทุกบัญชีจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง แต่คุณสามารถปิด FileVault ได้
  • หากบัญชีใดใช้รหัสผ่าน iCloud เพื่อเข้าสู่ระบบ บัญชีนั้นจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง นอกจากนี้ คุณอาจเห็นข้อความ "ผู้ใช้ที่มีโฟลเดอร์เริ่มต้นที่เข้ารหัสไว้แล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติได้" เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่านของ iCloud ได้


เข้าสู่ระบบหลังจากพักเครื่องหรือโปรแกรมรักษาหน้าจอเริ่มทำงานไปแล้ว

คุณยังคงต้องใส่รหัสผ่านเมื่อ Mac ของคุณตื่นจากโหมดพักเครื่องหรือหยุดใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ โดยทำดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  2. ในบานหน้าต่างทั่วไป ให้ยกเลิกการเลือก "ต้องการรหัสผ่านหลังจากเลือกพักเครื่องหรือโปรแกรมรักษาหน้าจอเริ่มต้น" หรือเลือกต่อไป แต่เลือกช่วงเวลาจากเมนูป๊อปอัพ
วันที่เผยแพร่: