ใช้ Windows 8.1 บน Mac ด้วย Boot Camp

คุณสามารถใช้ผู้ช่วย Boot Camp เพื่อติดตั้ง Windows 8 บน Mac รุ่นที่รองรับซึ่งใช้ OS X Yosemite, OS X El Capitan หรือ macOS Sierra

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ความต้องการของระบบ

คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน (ไดรเวอร์) ร่วมกับ Boot Camp เพื่อใช้ Windows 8.1 ซอฟต์แวร์นี้จะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ผู้ช่วย Boot Camp Boot Camp รองรับ Windows 8.1 Home และ Windows 8.1 Pro เวอร์ชั่น 64 บิต เมื่อใช้งานกับ Mac ที่รองรับ

Microsoft นำเสนอ Windows 8.1 ในแบบไฟล์ ISO หรือ DVD สำหรับติดตั้ง คุณจำเป็นต้องมีตัวติดตั้ง Windows 8.1 ที่เป็นไฟล์ ISO เวอร์ชั่นติดตั้งเต็มรูปแบบ แบบ 64 บิต เพื่อติดตั้ง Windows บน Mac หากไม่มีไฟล์ ISO คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อสร้างไฟล์ ISO จาก DVD สำหรับติดตั้ง Windows

ติดตั้ง Windows 8.1 ใหม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณติดตั้ง Windows บน Mac เป็นครั้งแรก

 1. ใช้รายการในตอนท้ายของบทความนี้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ที่คุณมีรองรับ Windows 8.1
 2. ตรวจหารายการอัพเดทซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่า macOS, เฟิร์มแวร์ของ Mac และผู้ช่วย Boot Camp อัพเดทแล้ว
 3. เปิดผู้ช่วย Boot Camp จากโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้ (หรือใช้ Spotlight เพื่อค้นหา)
 4. ใช้ผู้ช่วย Boot Camp ในการติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows

ดำเนินการติดตั้งเพื่ออัพเกรด Windows 8.1

หากคุณติดตั้ง Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้าไว้บน Mac อยู่แล้ว คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัพเกรดเป็น Windows 8.1

การอัพเกรดจาก Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

คุณสามารถอัพเกรดการติดตั้ง Windows 7 หรือ Windows 8 เวอร์ชั่น 64 บิตที่มีอยู่เป็น Windows 8.1 ได้ โดยคุณต้องมีพื้นที่ว่างบนพาร์ติชั่นของ Windows อย่างน้อย 10 GB

 1. เริ่มต้นระบบ Mac จาก macOS
 2. เมื่อเดสก์ท็อปบน Mac ปรากฏขึ้น ให้เลือก App Store จากเมนู Apple คลิกแท็บรายการอัพเดทในหน้าต่าง App Store เพื่อตรวจหารายการอัพเดทซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า macOS และเฟิร์มแวร์ของ Mac อัพเดทแล้ว
 3. เริ่มต้นระบบ Mac จาก Windows ในเวอร์ชั่นที่คุณติดตั้งไว้ในปัจจุบัน
 4. เปิด Apple Software Update สำหรับ Windows และติดตั้งการอัพเดทที่พร้อมใช้งาน
 5. ใช้ตัวติดตั้ง Windows เพื่ออัพเกรด Windows
 6. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิด Apple Software Update สำหรับ Windows อีกครั้ง และติดตั้งการอัพเดทที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สนับสนุนของ Windows (ไดรเวอร์) สำหรับ Boot Camp เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ Mac อาจรีสตาร์ทอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  

ถ้าคุณเห็นข้อความ "ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ตัวควบคุมโฮสต์ USB 3.0 eXtensible" ระหว่างการติดตั้ง โปรดอย่าถอนการติดตั้งไดรเวอร์ แต่ให้ดูการเตือน Windows 8: "ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ตัวควบคุมโฮสต์ USB 3.0 eXtensible" เมื่ออัพเกรดจาก Windows 7 

การอัพเกรดจาก Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

หากคุณมีการติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 32 บิตไว้บน Mac คุณจะต้องสำรองข้อมูลไฟล์สำคัญเพื่อให้สามารถลบพาร์ติชั่นของ Windows ที่มีอยู่ และติดตั้ง Windows เวอร์ชั่น 64 บิตได้

 1. สำรองข้อมูลไฟล์สำคัญใดๆ จากพาร์ติชั่นของ Windows
 2. ใช้ผู้ช่วย Boot Camp ในการลบพาร์ติชั่นของ Windows ที่มีอยู่
 3. ใช้ผู้ช่วย Boot Camp ในการติดตั้ง Windows 8.1 เวอร์ชั่น 64 บิตบน Mac 
 4. หลังจากที่ติดตั้ง Windows แล้ว ให้คัดลอกไฟล์สำคัญกลับไปยังไดรฟ์ Windows

คุณสมบัติต่างๆ ของ Mac ที่คุณสามารถใช้ใน Windows 8.1 ได้

Boot Camp 6 มีการรองรับคุณสมบัติของ Mac ใน Windows 8.1 ดังต่อไปนี้

คุณสามารถติดตั้ง Windows 8.1 บนไดรฟ์ภายในของ Mac ได้ ผู้ช่วย Boot Camp ช่วยในการสร้างพาร์ติชั่นบนไดรฟ์ที่เข้ากันได้กับ Windows เมื่อคุณติดตั้ง Windows บน Mac ที่มี Fusion Drive พาร์ติชั่นของ Windows จะสร้างขึ้นในส่วนของฮาร์ดไดรฟ์แบบกลไกของ Fusion Drive (ไม่ใช่ SSD) ทั้งนี้โปรดทราบว่า Microsoft BitLocker ไม่สามารถใช้งานกับโวลุ่ม Boot Camp ได้

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows คุณจะสามารถติดตั้ง iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Windows เพื่อฟังเพลงหรือเล่นวิดีโอได้ โดยคุณจะต้องอนุญาตให้ iTunes ใน Windows สามารถเล่นเพลงหรือวิดีโอที่คุณซื้อจาก iTunes Store

หากคุณสมบัติบางอย่างไม่ทำงานเมื่อคุณเริ่มต้นระบบ Mac จาก Windows 8.1 ให้ลองติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Boot Camp อีกครั้งโดยใช้ผู้ช่วย Boot Camp

Mac รุ่นต่างๆ ที่คุณสามารถใช้กับ Windows 8.1 ได้

Mac รุ่นต่อไปนี้รองรับ Windows 8.1 เวอร์ชั่น 64 บิตเมื่อติดตั้งโดยใช้ Boot Camp ใช้ เกี่ยวกับ Mac นี้ เพื่อดูรุ่นของ Mac ที่คุณมี แล้วตรวจสอบรายการนี้เพื่อดูว่ารองรับ Windows 8.1 หรือไม่:

MacBook Pro

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)
 • MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)
 • MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)

MacBook Air

 • MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2014)
 • MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2014)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)
 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011)
 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011)
   

iMac

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)
 • iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)
 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)
 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว กลางปี 2015)
 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014)
 • iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)
 • iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)
 • iMac (21.5 นิ้ว ต้นปี 2013)
 • iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012)
 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2012)
 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2011)
 • iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)
 • iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2011)
 • iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)

Mac mini

 • Mac mini (ปลายปี 2014)
 • Mac mini Server (ปลายปี 2012)
 • Mac mini (ปลายปี 2012)
 • Mac mini Server (กลางปี 2011)
 • Mac mini (กลางปี 2011)

Mac Pro

 • Mac Pro (ปลายปี 2013)
 • Mac Pro (กลางปี 2012)
 • Mac Pro (กลางปี 2010)
 • Mac Pro (ต้นปี 2009)

Boot Camp ไม่รองรับการกำหนดค่า RAID


 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: