ใช้คีย์บอร์ด Apple ใน Windows โดยใช้ Boot Camp

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดของ Apple หรือคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับ Microsoft Windows กับ Mac ของคุณได้ บางปุ่มบนคีย์บอร์ดของคุณอาจทำงานแตกต่างกันระหว่าง macOS กับ Windows 

การแมปปุ่ม Windows กับคีย์บอร์ดของ Apple

ปุ่มหลายปุ่มที่คุณเห็นบน PC เป็นปุ่มที่มีการทำงานเทียบเท่ากับปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดของ Apple ดังนี้

โลโก้ Windows: กด Command (⌘)

Backspace หรือ Delete: กด Delete

Enter หรือ ⏎: กด Return

Alt (ซ้าย): กด Option

Alt GR (ขวา): กด Option + Control

แอพพลิเคชั่น: ปุ่มนี้ไม่มีให้ใช้ในคีย์บอร์ดของ Apple

การใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ Windows สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ

หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ได้มีปุ่มเหล่านี้ คุณสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยการใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอตามที่อธิบายไว้ใน บทความสนับสนุนของ Microsoft

 • Pause/Break
 • Insert
 • Forward Delete
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

Printing from the screen

หากต้องการสร้างฟังก์ชั่นพิมพ์หน้าจอและพิมพ์หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ใน Windows ขึ้นใหม่ ให้ใช้เครื่องมือสนิปดังที่อธิบายไว้ใน Microsoft support article นี้

การแมปแป้นตัวเลข

ใช้ปุ่มตัวเลขมาตรฐานใต้ปุ่ม Function เพื่อป้อนตัวเลขต่างๆ บนคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple คีย์บอร์ดภายนอกของ Apple ที่มีแป้นตัวเลขในตัวจะมีฟังก์ชั่นที่เหมือนกับแป้นตัวเลขที่เข้ากันได้ของ Microsoft

หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงาน

Boot Camp ติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows (ไดรเวอร์) ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของคีย์บอร์ดของ Apple ใน Windows ได้ หากคีย์บอร์ดของคุณทำงานเมื่อ Mac เริ่มต้นใน macOS แต่ไม่ทำงานใน Windows ให้ลองติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ใหม่อีกครั้งจากผู้ช่วย Boot Camp

ดูเพิ่มเติม

ใช้ Microsoft Keyboard Layout Creator เพื่อค้นหาการกดปุ่มร่วมกันสำหรับอักขระเฉพาะในภาษาและภูมิภาคที่คีย์บอร์ด Apple ของคุณออกแบบมาให้รองรับ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิด Microsoft Keyboard Layout Creator
 2. เลือก File (ไฟล์) > Load Existing Keyboard (โหลดคีย์บอร์ดที่มีอยู่)
 3. เลือกคีย์บอร์ดที่คุณต้องการจะดู 
 4. ค้นหาชื่อประเทศหรือภูมิภาคในรายการคีย์บอร์ดซึ่งตามด้วย "(Apple)"
 5. ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแอพ คุณสามารถพิมพ์ภาพของคีย์บอร์ด รวมทั้งลักษณะการทำงานของปุ่ม เมื่อกดปุ่มปรับค่าค้างไว้ เช่น Shift, Option หรือ Fn

Microsoft มีบทความเกี่ยวกับการแมปคีย์บอร์ดที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ดของ Windows ร่วมกับ macOS

Apple ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ในเรื่องการติดตั้ง การใช้งาน หรือการกู้คืน Microsoft Windows บริการช่วยเหลือจะมีให้สำหรับการใช้ตัวช่วยตั้งค่า Boot Camp รวมทั้งการติดตั้งหรือการกู้คืนซอฟต์แวร์ Boot Camp ขณะที่ Mac ของคุณเริ่มต้นจาก Windows สามารถดูบทความบริการช่วยเหลือและคำอธิบายต่างๆ ได้บนเว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: