ใช้คีย์บอร์ด Apple ใน Windows โดยใช้ Boot Camp

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดของ Apple หรือคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับ Microsoft Windows กับ Mac ของคุณได้  ปุ่มบางปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันใน macOS และ Windows 

ปุ่มใน Windows ที่เทียบเท่ากับปุ่มใน Mac

คีย์บอร์ดของ Apple มีปุ่มที่ทำงานเทียบเท่ากับหลายๆ ปุ่มที่คุณเห็นบน PC
  

โลโก้ Windows: กด Command (⌘)

Backspace หรือ Delete: กด Delete

Enter หรือ ⏎: กด Return

Alt (ซ้าย): กด Option (⌥)

Alt GR (ขวา): กด Option + Control

Applications: ไม่มีปุ่มนี้บนคีย์บอร์ดของ Apple


ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอสำหรับการทำงานอื่นๆ

หากคีย์บอร์ด Apple ของคุณไม่มีปุ่มต่อไปนี้ คุณสามารถสร้างใหม่ได้ใน Windows โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  • Pause/Break
  • Insert
  • Forward Delete
  • Home
  • End
  • Page Up
  • Page Down
  • Number Lock
  • Scroll Lock

 


ใช้เครื่องมือสนิปเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

หากต้องการใช้งาน Print Screen และ Print Active Window ให้ใช้เครื่องมือสนิป

 


หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงานตามที่คาดไว้ใน Windows

หากแป้นพิมพ์ Apple ของคุณทำงานได้ตามที่คาดไว้ใน macOS แต่กลับทำงานไม่ได้ใน Windows ให้ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: