ใช้คีย์บอร์ด Apple ใน Windows โดยใช้ Boot Camp

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดของ Apple หรือคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับ Microsoft Windows กับ Mac ของคุณได้ บางปุ่มบนคีย์บอร์ดของคุณอาจทำงานแตกต่างกันระหว่าง OS X กับ Windows 

การแมปปุ่ม Windows กับคีย์บอร์ดของ Apple

ปุ่มหลายปุ่มที่คุณเห็นบน PC เป็นปุ่มที่มีการทำงานเทียบเท่ากับปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดของ Apple ดังนี้

โลโก้ Windows: กด Command (⌘)

Backspace หรือ Delete: กด Delete

Enter หรือ ⏎: กด Return

Alt (ซ้าย): กด Option

Alt GR (ขวา): กด Option + Control

แอพพลิเคชั่น: ปุ่มนี้ไม่มีให้ใช้ในคีย์บอร์ดของ Apple

การใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ Windows สำหรับฟังก์ชั่นอื่นๆ

หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ได้มีปุ่มเหล่านี้ คุณสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยการใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอตามที่อธิบายไว้ใน บทความสนับสนุนของ Microsoft

 • Pause/Break
 • Insert
 • Forward Delete
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

การพิมพ์จากหน้าจอ

หากต้องการสร้างฟังก์ชั่นพิมพ์หน้าจอและพิมพ์หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ใน Windows ขึ้นใหม่ ให้ใช้เครื่องมือสนิปดังที่อธิบายไว้ใน บทความสนับสนุนของ Microsoft นี้

การแมปแป้นตัวเลข

ใช้ปุ่มตัวเลขมาตรฐานใต้ปุ่ม Function เพื่อป้อนตัวเลขต่างๆ บนคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple คีย์บอร์ดภายนอกของ Apple ที่มีแป้นตัวเลขในตัวจะมีฟังก์ชั่นที่เหมือนกับแป้นตัวเลขที่เข้ากันได้ของ Microsoft

หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงาน

Boot Camp ติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows (ไดรเวอร์) ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของคีย์บอร์ดของ Apple ใน Windows ได้ หากคีย์บอร์ดของคุณทำงานเมื่อ Mac เริ่มต้นใน OS X แต่ไม่ทำงานใน Windows ให้ลอง ติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ใหม่อีกครั้งจากผู้ช่วย Boot Camp

ดูเพิ่มเติม

ใช้ Microsoft Keyboard Layout Creator เพื่อค้นหาการกดปุ่มร่วมกันสำหรับอักขระเฉพาะในภาษาและภูมิภาคที่คีย์บอร์ด Apple ของคุณออกแบบมาให้รองรับ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิด Microsoft Keyboard Layout Creator
 2. เลือก File (ไฟล์) > Load Existing Keyboard (โหลดคีย์บอร์ดที่มีอยู่)
 3. เลือกคีย์บอร์ดที่คุณต้องการจะดู 
 4. ค้นหาชื่อประเทศหรือภูมิภาคในรายการคีย์บอร์ดซึ่งตามด้วย "(Apple)"
 5. ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแอพ คุณสามารถพิมพ์ภาพของคีย์บอร์ด รวมทั้งลักษณะการทำงานของปุ่ม เมื่อกดปุ่มปรับค่าค้างไว้ เช่น Shift, Option หรือ Fn

Microsoft มีบทความเกี่ยวกับการแมปคีย์บอร์ดที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ดของ Windows ร่วมกับ OS X

Apple ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ในเรื่องการติดตั้ง การใช้งาน หรือการกู้คืน Microsoft Windows บริการช่วยเหลือจะมีให้สำหรับการใช้ตัวช่วยตั้งค่า Boot Camp รวมทั้งการติดตั้งหรือการกู้คืนซอฟต์แวร์ Boot Camp ขณะที่ Mac ของคุณเริ่มต้นจาก Windows สามารถดูบทความบริการช่วยเหลือและคำอธิบายต่างๆ ได้บนเว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: