ใช้คีย์บอร์ด Apple ใน Windows โดยใช้ Boot Camp

หากคุณใช้ Boot Camp ในการติดตั้ง Microsoft Windows บน Mac ของคุณ คีย์บอร์ดที่คุณใช้สำหรับ macOS ยังสามารถใช้สำหรับ Windows ได้ 

ปุ่มใน Windows ที่เทียบเท่ากับปุ่มใน Mac

  

โลโก้ Windows: กด Command (⌘)

Backspace หรือ Delete: กด Delete

Enter หรือ ⏎: กด Return

Alt (ซ้าย): กด Option (⌥)

Alt GR (ขวา): กด Option + Control

Applications: ไม่มีปุ่มนี้บนคีย์บอร์ดของ Apple


ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอสำหรับการทำงานอื่นๆ

หากคีย์บอร์ด Apple ของคุณไม่มีปุ่มต่อไปนี้ คุณสามารถสร้างใหม่ได้ใน Windows โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  • หยุดชั่วคราว/หยุด
  • แทรก
  • ลบตำแหน่งปัจจุบัน
  • หน้าแรก
  • ท้ายสุด
  • เลื่อนหน้าขึ้น
  • เลื่อนหน้าลง
  • ล็อคตัวเลข
  • ล็อคการเลื่อน

 


ใช้เครื่องมือสนิปเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

หากต้องการใช้งาน Print Screen และ Print Active Window ให้ใช้เครื่องมือสนิป

 


หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงานตามที่คาดไว้ใน Windows

หากแป้นพิมพ์ Apple ของคุณทำงานได้ตามที่คาดไว้ใน macOS แต่กลับทำงานไม่ได้ใน Windows ให้ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: