ใช้คีย์บอร์ด Apple ใน Windows โดยใช้ Boot Camp

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดของ Apple หรือคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับ Microsoft Windows กับ Mac ของคุณได้ ปุ่มบางปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันใน macOS และ Windows 

ปุ่มใน Windows ที่เทียบเท่ากับปุ่มใน Mac

คีย์บอร์ดของ Apple มีปุ่มที่ทำงานเทียบเท่ากับหลายๆ ปุ่มที่คุณเห็นบน PC
  

โลโก้ Windows: กด Command (⌘)

Backspace หรือ Delete: กด Delete

Enter หรือ ⏎: กด Return

Alt (ซ้าย): กด Option (⌥)

Alt GR (ขวา): กด Option + Control

Applications: ไม่มีปุ่มนี้บนคีย์บอร์ดของ Apple


ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอสำหรับการทำงานอื่นๆ

หากคีย์บอร์ด Apple ของคุณไม่มีปุ่มต่อไปนี้ คุณสามารถสร้างใหม่ได้ใน Windows โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 • Pause/Break
 • Insert
 • Forward Delete
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Number Lock
 • Scroll Lock

 


ใช้เครื่องมือ Snipping เพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

หากต้องการใช้งาน Print Screen และ Print Active Window ให้ใช้เครื่องมือ Snipping

 


หากคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงานตามที่คาดไว้ใน Windows

หากแป้นพิมพ์ Apple ของคุณทำงานได้ตามที่คาดไว้ใน macOS แต่กลับทำงานไม่ได้ใน Windows ให้ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้

 


ดูเพิ่มเติม

 • Microsoft มีบทความเกี่ยวกับการแมปคีย์บอร์ดที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ดของ Windows ร่วมกับ macOS
 • ใช้ตัวสร้างเค้าโครงคีย์บอร์ด Microsoft เพื่อค้นหาการกดปุ่มร่วมกันสำหรับอักขระเฉพาะในภาษาและภูมิภาคที่คีย์บอร์ด Apple ของคุณออกแบบมาให้รองรับ ดังนี้
  1. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิดตัวสร้างเค้าโครงคีย์บอร์ด Microsoft
  2. เลือก File (ไฟล์) > Load Existing Keyboard (โหลดคีย์บอร์ดที่มีอยู่)
  3. เลือกคีย์บอร์ดที่คุณต้องการจะดู 
  4. ค้นหาชื่อประเทศหรือภูมิภาคในรายการคีย์บอร์ดซึ่งตามด้วย "(Apple)"
  5. ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแอพ คุณสามารถพิมพ์ภาพของคีย์บอร์ด รวมทั้งลักษณะการทำงานของปุ่ม เมื่อกดปุ่มปรับค่าค้างไว้ เช่น Shift, Option หรือ Fn

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: