ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอพเมลบน iPhone, iPad และ iPod touch

ดูว่าควรทำอย่างไรหากไม่สามารถรับส่งอีเมลในแอพเมลบนอุปกรณ์ iOS ได้

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน ข้อมูลเซลูลาร์หรือ Wi-Fi ไปที่ Safari และเปิดเว็บเพจ เช่น www.apple.com/th เพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่

ตรวจสอบอีเมลที่ไม่ได้ส่งในกล่องออก

หากคุณเห็นข้อความที่ระบุว่ายังไม่ได้ส่งอีเมลออกไป แสดงว่าอีเมลนั้นอยู่ในกล่องออก ให้ตรวจสอบอีเมลที่ไม่ได้ส่งในกล่องออก แล้วลองส่งอีกครั้ง

ตรวจสอบอีเมลที่ไม่ได้ส่งในกล่องออกโดยทำดังนี้

 1. ในแอพเมล ให้แตะ กล่องเมล ตรงมุมซ้ายบน แล้วเลื่อนลงไปที่ บัญชี
 2. แตะบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ กล่องออกหากคุณไม่พบกล่องออก แสดงว่ามีการส่งอีเมลนั้นไปแล้ว
 3. แตะอีเมลในกล่องออก ตรวจสอบว่าคุณป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับอย่างถูกต้อง
 4. แตะ ส่ง เพื่อส่งอีเมลอีกครั้ง

ยืนยันว่าข้อมูลและการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณถูกต้อง

หากเมลขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล ให้ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่คุณป้อนนั้นถูกต้อง โดยลงชื่อเข้าใช้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลเพื่อยืนยันว่าที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณนั้นถูกต้อง

ในขณะที่คุณตั้งค่าบัญชีอีเมลในเครื่อง iOS จะใช้การตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้องสำหรับผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เครื่องมือค้นหาการตั้งค่าเมลเพื่อดูการตั้งค่าเหล่านั้น หรือ รับการตั้งค่าจากผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบโดยตรง จากนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูลบัญชีอีเมลที่กรอกไว้ให้

ตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณโดยทำดังนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะบัญชีอีเมลของคุณ
 2. แตะที่อยู่อีเมลถัดจาก บัญชี เพื่อดูข้อมูลของบัญชีนั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าและขาออก
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับบัญชีอีเมลของคุณในเครื่องมือ ค้นหาการตั้งค่าเมล และตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกับการตั้งค่าบนหน้าจอหรือไม่ หากไม่พบการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล

หากคุณมีบัญชีอีเมล POP3 คุณจะสามารถดูอีเมลในอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น ปิดโปรแกรมอีเมลอื่นๆ แล้วลงชื่อออกจากไซต์เว็บเมลที่คุณเปิดไว้ หากต้องการตรวจสอบว่าอีเมลของคุณเป็นบัญชี POP3 หรือไม่ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชีของคุณ แล้วมองหาป้ายกำกับที่ชื่อ ข้อมูลบัญชี POP นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับบัญชีอีเมล POP3 ในเครื่องมือค้นหาการตั้งค่าเมลได้อีกด้วย

หากผู้ให้บริการอีเมลกำหนดให้บัญชีของคุณใช้พอร์ต 25 คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการอีเมลนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบการตั้งค่าและความพร้อมในการให้บริการกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังคงไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือลบบัญชีอีเมลนั้นแล้วตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 • ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือตรวจสอบเว็บเพจแสดงสถานะเพื่อดูว่าบริการอีเมลนั้นมีปัญหาติดขัดอยู่หรือไม่ 
 • สอบถามผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบว่ามีการเปิดใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยหรือจำกัดการใช้งานใดๆ กับบัญชีอีเมลของคุณหรือไม่ เช่น การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน เพราะคุณอาจต้องใช้รหัสผ่านพิเศษ หรือต้องขออนุญาตจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนจึงจะสามารถรับส่งอีเมลในอุปกรณ์ของคุณได้
 • ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีอีเมลกับผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง

ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

หากยังคงพบปัญหากับการรับส่งอีเมล ให้ลองลบบัญชีอีเมลนั้นออกจากอุปกรณ์แล้วเพิ่มใหม่อีกครั้ง:*

 1. ลงชื่อเข้าใช้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลบนคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันว่าอีเมลของคุณทั้งหมดยังคงอยู่ในนั้น หรือตรวจสอบว่ามีการบันทึกอีเมลไว้ที่อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ iOS ของคุณหรือไม่
 2. บนอุปกรณ์ iOS ให้แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน
 3. แตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการลบ
 4. แตะ ลบบัญชี
 5. เพิ่มบัญชีของคุณอีกครั้ง

*ข้อมูลสำรอง iOS ที่เก็บไว้ใน iCloud และ iTunes จะมีข้อมูลสำรองของการตั้งค่าเมลอยู่ด้วย แต่จะไม่มีอีเมล อีเมลที่ลบออกจากอุปกรณ์ iOS แล้วจะไม่สามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud หรือ iTunes ได้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำรองใน iCloud และ iTunes

ดูเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: