หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลในแอพเมลบนอุปกรณ์ iOS ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

มีบางอย่างที่คุณพึงระลึกถึงและตรวจสอบ ดังนี้

 • ข้อมูลสำรอง iOS ที่สร้างขึ้นใน iCloud และ iTunes จะสำรองข้อมูลการตั้งค่าเมล แต่จะไม่สำรองข้อมูลอีเมลของคุณ หากคุณลบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีอีเมล อีเมลที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้าจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ 
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi ให้ไปที่ Safari แล้วเปิดหน้าเว็บ
 • ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อดูว่ามีปัญหาสัญญาณขาดหายชั่วคราวบนหน้าเว็บหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีอีเมลที่ไม่ได้ส่งในกล่องออกหรือไม่

หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่ายังไม่ได้ส่งอีเมลออกไป แสดงว่าอีเมลนั้นไปอยู่ที่กล่องออก ตรวจสอบกล่องออกแล้วลองส่งอีเมลอีกครั้ง ดังนี้

 1. ในแอพเมล ให้แตะกล่องเมลตรงมุมซ้ายบน
 2. แตะกล่องออก หากไม่พบกล่องออก แสดงว่าส่งอีเมลนั้นไปแล้ว
  กล่องเมล
 3. แตะอีเมลในกล่องออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของผู้รับถูกต้อง
 4. แตะส่ง    

ตรวจสอบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ

หากแอพเมลขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณถูกต้อง หากต้องการตรวจสอบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน ให้ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลนั้น

หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ 

ตรวจสอบการตั้งค่าการดึงข้อมูลเมลและการแจ้งเตือน iOS

ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าดึงข้อมูลใหม่จะเป็นไปตามสิ่งที่บริการอีเมลของคุณให้ หาก "ผลักข้อมูล" ไม่มีให้เลือกเป็นการตั้งค่า บัญชีของคุณจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น "ดึงข้อมูล" การตั้งค่าเหล่านี้จะส่งผลต่อลักษณะการรับอีเมลของอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการปรับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า
 2. แตะรหัสผ่านและบัญชี
 3. แตะดึงข้อมูลใหม่
 4. เลือกการตั้งค่า เช่น อัตโนมัติหรือกำหนดเอง หรือเลือกกำหนดเวลาความถี่ในการดึงข้อมูลของเมล

เมื่อใช้ iOS 11 และใหม่กว่า ระบบจะตั้งเป็น "อัตโนมัติ" ตามค่าเริ่มต้น อุปกรณ์ของคุณจะดึงข้อมูลใหม่ในเบื้องหลังเมื่ออุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จและเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่เท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนถูกต้องสำหรับแอพเมล โดยทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะการแจ้งเตือน
 2. แตะเมล
 3. แตะบัญชีอีเมล
 4. ปรับการเตือน เสียง และป้ายกำกับของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าเมลของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลบนอุปกรณ์ของคุณ iOS จะใช้การตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้องสำหรับผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ โดยอัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบว่าการตั้งค่าบัญชีของคุณถูกต้องแล้ว ให้เปรียบเทียบการตั้งค่าในแอพเมลกับการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี แล้วแตะบัญชีอีเมลของคุณ
 2. แตะที่อยู่อีเมลถัดจากบัญชีเพื่อดูข้อมูลของบัญชีนั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าและขาออก
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับบัญชีอีเมลของคุณในเครื่องมือการค้นหาการตั้งค่าเมล และตรวจสอบว่าตรงกับการตั้งค่าบนหน้าจอหรือไม่ หากคุณไม่เห็นการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

หากคุณมีบัญชีอีเมล POP3 คุณจะสามารถดูอีเมลบนอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น ปิดโปรแกรมอีเมลอื่นๆ แล้วลงชื่อออกจากไซต์เว็บเมลที่คุณเปิดไว้ หากต้องการตรวจสอบว่าอีเมลของคุณเป็นบัญชี POP3 หรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี แตะบัญชีของคุณ แตะบัญชี แล้วมองหาป้ายกำกับข้อมูลบัญชี POP นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลที่แนะนำสำหรับบัญชีอีเมล POP3 ได้ในเครื่องมือการค้นหาการตั้งค่าเมล


หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบัญชีอีเมลแล้วตั้งค่าอีกครั้งได้ด้วย

ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือตรวจสอบหน้าเว็บแสดงสถานะเพื่อดูว่าบริการอีเมลนั้นมีปัญหาสัญญาณขาดหายหรือไม่ 
 2. สอบถามผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบว่าคุณเปิดใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยหรือจำกัดการใช้งานใดๆ กับบัญชีอีเมลของคุณหรือไม่ เช่น การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านพิเศษ หรืออาจต้องขออนุญาตจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนจึงจะสามารถส่งและรับอีเมลบนอุปกรณ์ของคุณได้
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง

ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วตั้งค่าอีกครั้ง

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมล ตรวจสอบว่ามีอีเมลทั้งหมด หรือตรวจสอบว่ามีการบันทึกอีเมลไว้ที่อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 2. บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่การตั้งค่า> รหัสผ่านและบัญชี
 3. แตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการลบ
 4. แตะลบบัญชี
 5. เพิ่มบัญชีของคุณอีกครั้ง


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: