รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเมลบน iPhone, iPad และ iPod touch

คุณอาจไม่สามารถส่งอีเมลด้วยเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ หรือคุณอาจไม่สามารถรับอีเมลหรือย้ายข้อความได้ บทความนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับเมลบนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเมล iCloud

ขั้นตอนแรกๆ

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อน:

 1. หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ให้เปิด Safari แล้วไปที่ www.apple.com/th/
 2. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีมีการใช้งานอยู่ และคุณใช้รหัสผ่านที่ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลของคุณ
 4. รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 5. ลบบัญชีอีเมลที่ได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ของคุณโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน
  2. แตะบัญชีอีเมล
  3. แตะ ลบบัญชี
  4. เพิ่มบัญชีของคุณอีกครั้ง

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดด้านล่างแล้วทำตามขั้นตอน

"ไม่สามารถรับเมล"

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง หากคุณเปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนผ่านผู้ให้บริการอีเมลของคุณ โปรดติดต่อพวกเขาเพื่อตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านพิเศษกับอุปกรณ์ iOS ของคุณหรือไม่

"ไม่สามารถย้ายข้อความ"

 1. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชีอีเมลของคุณ
 2. แตะ บัญชี > ขั้นสูง
 3. แตะ กล่องจดหมายที่ถูกลบ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าไว้ที่ ถังขยะ
 4. แตะ ขั้นสูง จากนั้นแตะ บัญชี แล้วแตะ เสร็จสิ้น

ตอนนี้ให้ลองย้ายข้อความ หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอีก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะบัญชีอีเมลของคุณ
 2. แตะ บัญชี > ขั้นสูง
 3. แตะ คำนำหน้าเส้นทาง IMAP จากนั้นพิมพ์ INBOX 
 4. แตะ บัญชี แล้วแตะ เสร็จสิ้น

"ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" กับบัญชี POP3

ก่อนที่คุณจะตรวจสอบอีเมลของคุณบนอุปกรณ์ iOS ให้ปิดโปรแกรมอีเมลอื่นๆ แล้วปิดเว็บไซต์เว็บใดๆ ที่คุณเปิดไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หากต้องการดูว่าบัญชีของคุณคือบัญชี POP3 หรือไม่ ให้ใช้เครื่องมือ การค้นหาการตั้งค่าเมล หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะบัญชี
 2. มองหาป้ายกำกับ ข้อมูลบัญชี POP

หากผู้ให้บริการอีเมลของคุณมี IMAP ให้ลบบัญชี POP3 ออก จากนั้นเพิ่มบัญชีโดยใช้การตั้งค่า IMAP ของผู้ให้บริการของคุณ

POP3 จะสื่อสารครั้งละหนึ่งลูกข่ายเมล หากมีมากกว่าหนึ่งไคลเอ็นต์อีเมลที่พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน คุณอาจพบข้อผิดพลาดของชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

"การส่งต่อถูกปฏิเสธ" หรือ "อีเมลถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์"

หากคุณเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งเหล่านี้เมื่อคุณพยายามส่งอีเมล แสดงว่าที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง หรือการตั้งค่าของคุณไม่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อ

ตรวจหาข้อความใดๆ ในกล่องขาออกของคุณในที่อยู่อีเมลโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในหน้าจอ กล่องจดหมาย ใน เมล ให้เลื่อนลงไปที่ บัญชี
 2. แตะบัญชีของคุณ
 3. แตะ กล่องขาออก
  หากคุณไม่เห็น กล่องขาออก แสดงว่าเมลส่งข้อความของคุณไปแล้ว
 4. แตะข้อความในกล่องขาออก แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลถูกต้อง

หากผู้ให้บริการอีเมลของคุณแจ้งให้ใช้พอร์ต 25 คุณอาจสามารถส่งอีเมลได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการอีเมลของคุณเท่านั้น ตรวจสอบการตั้งค่าและความพร้อมให้บริการกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

หากคุณยังไม่สามารถส่งอีเมลได้ คุณสามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่นได้

แก้ไขล่าสุด: