รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอพเมลบน iPhone, iPad และ iPod touch

หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความอีเมลด้วยแอพเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้ หรือคุณไม่สามารถย้ายข้อความของคุณได้ ให้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ

ให้ลองทำขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรก

 1. อย่าลืมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 2. ตรวจสอบชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ผู้บริการอีเมลของคุณและดูให้แน่ใจว่าบัญชีอีเมลยังใช้งานอยู่
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลของคุณ หากการตั้งค่าไม่สามารถใช้งานได้ ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
 4. ปิดแล้วเปิดแอพเมลใหม่
 5. รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ของคุณ

หากคุณสามารถ เพิ่มบัญชีอีเมลไปยัง iPhone ของคุณได้ ให้ลบบัญชีอีเมลที่ได้รับผลกระทบออกจากอุปกรณ์ของคุณ:

 1. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน
 2. แตะบัญชีอีเมล
 3. แตะลบบัญชี
 4. เพิ่มบัญชีของคุณอีกครั้ง

หากคุณมีบัญชีอีเมล POP ดูให้แน่ใจว่า การตั้งค่าอีเมลของคุณ ตรงกับของอุปกรณ์ของคุณ 

 1. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน
 2. แตะบัญชีอีเมล
 3. ดูให้แน่ใจว่าข้อมูลตรงกับ สิ่งที่คุณเห็นในอุปกรณ์ของคุณ

ลองขั้นตอนเหล่านี้หากคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด

หากคุณเห็นหนึ่งในข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ให้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ 

"ไม่สามารถรับเมล"

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่และป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง ผู้ให้บริการอีเมลบางรายอาจจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมลได้ ดังนั้น ให้ปิดโปรแกรมอีเมลอื่นในอุปกรณ์เครื่องอื่นก่อน หากคุณเปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนผ่านผู้ให้บริการอีเมลของคุณ โปรดติดต่อกับพวกเขาเพื่อตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านพิเศษกับอุปกรณ์ iOS ของคุณหรือไม่

"ไม่สามารถย้ายข้อความ"

 1. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเลือกบัญชีอีเมลของคุณ
 2. แตะ บัญชี > ขั้นสูง
 3. แตะ กล่องจดหมายที่ถูกลบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าไว้ที่ ถังขยะ
 4. แตะ ขั้นสูง แตะ บัญชี จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

ตอนนี้ให้ลองย้ายข้อความ หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดอีก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเลือกบัญชีอีเมลของคุณ
 2. แตะ บัญชี > ขั้นสูง
 3. แตะ คำนำหน้าเส้นทาง IMAP จากนั้นพิมพ์ INBOX/
 4. แตะ บัญชี จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

"ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" กับบัญชี POP3

ก่อนที่คุณจะตรวจสอบอีเมลของคุณบนอุปกรณ์ iOS ให้ปิดโปรแกรมอีเมลและเว็บไซต์อื่นๆ ใดๆ ที่คุณเปิดไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น บัญชี POP3 จะติดต่อสื่อสารกับไคลเอนต์เมลครั้งละหนึ่งเมล หากมีมากกว่าหนึ่งไคลเอนต์เมลที่พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน คุณอาจพบข้อผิดพลาดของชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

หากต้องการดูว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชี POP3 หรือไม่ ให้ใช้เครื่องมือค้นหาการตั้งค่าเมลหรือให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ในอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 1. ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะบัญชีของคุณ
 2. มองหาป้ายกำกับ ข้อมูลบัญชี POP

"การส่งต่อถูกปฏิเสธ" หรือ "อีเมลถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์"

หากคุณเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งเหล่านี้เมื่อคุณพยายามส่งอีเมล แสดงว่าที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง หรือการตั้งค่าของคุณไม่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบที่อยู่อีเมลสำหรับข้อความในกล่องจดหมายออกของคุณ:

 1. ในหน้าจอ กล่องจดหมาย ในแอพเมล ให้เลื่อนลงไปที่ บัญชี
 2. แตะบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ กล่องจดหมายออก หากคุณไม่เห็นกล่องจดหมายออก แสดงว่าแอพเมลส่งข้อความของคุณไปแล้ว
 3. เลือกข้อความในกล่องจดหมายออก แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลถูกต้อง

หากผู้ให้บริการอีเมลของคุณแจ้งให้ใช้พอร์ต 25 คุณอาจสามารถส่งอีเมลได้เฉพาะขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าและความพร้อมให้บริการกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากคุณยังไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple

รับความช่วยเหลือด้วย ที่อยู่อีเมล @icloud.com ของคุณ หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความได้ 

 

แก้ไขล่าสุด: