หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

ดูสิ่งที่ควรทำ หากไม่สามารถรับหรือส่งอีเมลในแอพเมลบนอุปกรณ์ iOS ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ข้อมูลสำรอง iOS ที่สร้างขึ้นใน iCloud และ iTunes จะสำรองข้อมูลการตั้งค่าเมล แต่จะไม่สำรองข้อมูลอีเมลของคุณ หากคุณลบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีอีเมล อีเมลที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้าจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ iOS เครื่องนั้น 

เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบดูว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

หากต้องการดูว่าอุปกรณ์ของคุณมีข้อมูลเซลลูลาร์ หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ ให้Wi-Fi ไปที่ Safari แล้วเปิดหน้าเว็บ เช่นwww.apple.com/th

ตรวจสอบว่ามีอีเมลที่ไม่ได้ส่งในกล่องออกหรือไม่

หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่ายังไม่ได้ส่งอีเมลออกไป แสดงว่าอีเมลนั้นไปที่กล่องออก ตรวจสอบกล่องออกแล้วลองส่งอีเมลอีกครั้ง ดังนี้

 1. ในแอพเมล ให้แตะกล่องเมลตรงมุมซ้ายบน
 2. แตะกล่องออก หากไม่พบกล่องออก แสดงว่ามีการส่งอีเมลนั้นไปแล้ว
  กล่องเมล
 3. แตะอีเมลในกล่องออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของผู้รับถูกต้อง
 4. แตะส่ง    

ตรวจสอบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ

หากแอพเมลขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล ให้ตรวจสอบว่ารหัสผ่านของคุณนั้นถูกต้อง หากต้องการตรวจสอบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน ให้ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลนั้น

หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ 

ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

เวลาที่คุณตั้งค่าบัญชีอีเมลในอุปกรณ์ของคุณ iOS จะใช้การตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้องสำหรับผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ โดยอัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบว่าการตั้งค่าบัญชีของคุณถูกต้องแล้ว ให้เปรียบเทียบการตั้งค่าในแอพเมลกับการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ โดยทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี แล้วแตะบัญชีอีเมลของคุณ
 2. แตะที่อยู่อีเมลถัดจากบัญชีเพื่อดูข้อมูลของบัญชีนั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าและขาออก
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับบัญชีอีเมลของคุณในเครื่องมือค้นหาการตั้งค่าเมล และตรวจสอบว่าตรงกับการตั้งค่าบนหน้าจอหรือไม่ หากคุณไม่เห็นการตั้งค่าสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบ

หากคุณมีบัญชีอีเมล POP3 คุณจะสามารถดูอีเมลในอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น ปิดโปรแกรมอีเมลอื่นๆ แล้วลงชื่อออกจากไซต์เว็บเมลที่คุณเปิดไว้ หากต้องการตรวจสอบว่าอีเมลของคุณเป็นบัญชี POP3 หรือไม่ ให้ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี แตะบัญชีของคุณ แตะบัญชี แล้วมองหาป้ายกำกับข้อมูลบัญชี POP นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับบัญชีอีเมล POP3 ได้ในเครื่องมือค้นหาการตั้งค่าเมล

หากผู้ให้บริการอีเมลกำหนดให้บัญชีของคุณใช้พอร์ต 25 คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการอีเมลนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบการตั้งค่าและความพร้อมในการให้บริการกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ


หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบัญชีอีเมลแล้วตั้งค่าอีกครั้งได้

ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือตรวจสอบเว็บเพจแสดงสถานะเพื่อดูว่าบริการอีเมลนั้นมีปัญหาติดขัดอยู่หรือไม่ 
 2. สอบถามผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบว่าคุณเปิดใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยหรือจำกัดการใช้งานใดๆ กับบัญชีอีเมลของคุณหรือไม่ เช่น การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านพิเศษ หรืออาจต้องขออนุญาตจากผู้ให้บริการอีเมลก่อนจึงจะสามารถรับส่งอีเมลบนอุปกรณ์ของคุณได้
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลหรือผู้ดูแลระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง

ลบบัญชีอีเมลของคุณ แล้วตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมล ตรวจสอบว่ามีอีเมลทั้งหมด หรือตรวจสอบว่ามีการบันทึกอีเมลไว้ที่อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ iOS
 2. บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่การตั้งค่า> รหัสผ่านและบัญชี
 3. แตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการลบ
 4. แตะลบบัญชี
 5. เพิ่มบัญชีของคุณอีกครั้ง


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: