หากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

ให้ลองทำตามเคล็ดลับและขั้นตอนที่แนะนำเหล่านี้ในการแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music และรหัสคอนเทนต์ได้ใน iTunes Store, Apple Books หรือ App Store หากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสคอนเทนต์ได้ ให้เลือกตัวเลือกที่อธิบายถึงปัญหาของคุณได้ดีที่สุด ดังนี้

บัตรหรือรหัสไม่ถูกต้อง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่าบัตรหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบด้านหน้าของบัตร

หากคุณแลกใช้บัตร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ไม่ใช่บัตรของขวัญ Apple Store ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบัตรเหล่านี้

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music: อันดับแรกให้ลองแลกใช้บัตรของขวัญ จากนั้นให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง หากไม่สามารถแลกใช้ได้

ก่อนแลกใช้บัตรด้วยกล้อง ให้ลอกหรือขูดแถบด้านหลังของบัตรเบาๆ เพื่อเผยให้เห็นรหัสสำหรับแลกใช้ 16 หลักที่ซ่อนอยู่ซึ่งขึ้นต้นด้วย X

ตรวจสอบว่ารหัสการแลกใช้ที่ด้านหลังของบัตรมีช่องโฟกัสสีดำอยู่รอบๆ รหัส เฉพาะบัตรหรือรหัสที่มีช่องโฟกัสรอบรหัสการแลกใช้เท่านั้นที่จะสามารถแลกใช้โดยใช้กล้องได้

หลังจากกล้องสแกนและป้อนรหัสแล้ว ให้ตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่

หากกล้องของคุณไม่สามารถอ่านรหัสแลกใช้ หรือรหัสแลกใช้ไม่มีช่องโฟกัสล้อมรอบ ให้ป้อนรหัสนั้นด้วยตนเอง

หากคุณได้รับบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ผ่านทางอีเมล ให้คลิกใช้แลกตอนนี้ในอีเมลเพื่อแลกใช้เครดิต

ป้อนอักขระที่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าคุณพิมพ์อักขระที่ถูกต้อง ตัวอักษรและตัวเลขบางตัวอาจดูคล้ายกัน เช่น

 • B กับ 8
 • D กับ O
 • E กับ 3
 • G กับ 6
 • O กับ Q
 • O กับ 0
 • S กับ 5
 • U กับ V
 • Z กับ 2
   

ตรวจสอบวันหมดอายุ

หากคุณพยายามแลกใช้รหัสคอนเทนต์ ให้ตรวจสอบวันหมดอายุที่พิมพ์อยู่ที่ด้านหลังของบัตร บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music ไม่มีวันหมดอายุ แต่รหัสคอนเทนต์มีวันหมดอายุ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสถูกแลกไปแล้ว

หากคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่าบัตรหรือรหัสถูกแลกใช้ไปแล้ว ให้ลองลงชื่อออกจาก iTunes Store ในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง การทำเช่นนี้จะเป็นการปรับยอดเครดิตคงเหลือของคุณใหม่ ดูวิธีค้นหายอดคงเหลือเครดิตของคุณ

หากคุณแลกใช้บัตรสำหรับการเป็นสมาชิก Apple Music คุณสามารถดูการเป็นสมาชิก Apple Music และดูเวลาที่จะเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสไม่มีการใช้งานอยู่

หากคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่าบัตรของคุณไม่มีการใช้งานอยู่ แสดงว่าบัตรดังกล่าวอาจเปิดใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการกลับไปที่ร้านค้าปลีกที่คุณซื้อสินค้ามา แล้วพยายามแก้ปัญหากับทางร้าน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสไม่สามารถอ่านได้

หากรหัสด้านหลังบัตรของคุณไม่สามารถอ่านได้หรือถูกขูดออกจนหมด โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสมาจากประเทศหรือภูมิภาคอื่น

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music จะกำหนดมาสำหรับใช้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณโดยเฉพาะ หากคุณพยายามแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ที่ซื้อมาจากประเทศหรือภูมิภาคอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังแลกใช้บัตรของขวัญใบนั้นใน iTunes Store ของประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน คุณไม่สามารถแลกใช้บัตรนอกประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อมาได้ เช่น บัตรของขวัญ App Store และ iTunes ที่ซื้อในประเทศฝรั่งเศสจะไม่สามารถนำมาแลกใช้ใน iTunes Store ในสหรัฐอเมริกาได้

เมื่อแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแลกใช้บัตรของขวัญใบนั้นใน iTunes Store ของประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคในระหว่างที่คุณยังมีการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเติมเงิน App Store ในจีนแผ่นดินใหญ่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple

ขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณยังไม่สามารถแลกใช้บัตรหรือรหัสของคุณได้ หรือรหัสถูกขูดออกจนหมด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple สามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่คุณอาจยังคงจำเป็นต้องติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อบัตรนั้นมาในตอนแรก

โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม

 • ภาพเต็มด้านหน้าและหลังบัตรของคุณ
 • ใบเสร็จรับเงินซึ่งแสดงวันเวลาที่คุณซื้อบัตร
 • หมายเลขประจำสินค้าจากบัตรของคุณ 

หมายเลขประจำสินค้าไม่ใช่รหัสเดียวกับรหัส PIN 16 หลัก หมายเลขประจำสินค้าจะอยู่ที่ด้านหลังบัตร และอาจปรากฏในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่คุณมี ตัวอย่างเช่น


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "GCA"


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "60"


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "60" (บัตรของขวัญในออสเตรเลีย)


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "PBH"


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "EPY"

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: