หากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์ได้

ให้ลองทำตามเคล็ดลับและขั้นตอนที่แนะนำเหล่านี้ในการแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music หรือรหัสคอนเทนต์

คุณสามารถแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes, บัตรของขวัญ Apple Music และรหัสคอนเทนต์ได้ใน iTunes Store, Apple Books หรือ App Store หากคุณไม่สามารถแลกใช้บัตรของขวัญหรือรหัสคอนเทนต์ได้ ให้เลือกตัวเลือกที่อธิบายถึงปัญหาของคุณได้ดีที่สุด ดังนี้

บัตรหรือรหัสไม่ถูกต้อง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่าบัตรหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบด้านหน้าของบัตร

หากคุณแลกใช้บัตร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ไม่ใช่บัตรของขวัญ Apple Store ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบัตรเหล่านี้

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music: อันดับแรกให้ลองแลกใช้บัตรของขวัญ จากนั้นให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง หากไม่สามารถแลกใช้ได้

ก่อนแลกใช้บัตรด้วยกล้อง ให้ลอกหรือขูดแถบด้านหลังของบัตรเบาๆ เพื่อเผยให้เห็นรหัสสำหรับแลกใช้ 16 หลักที่ซ่อนอยู่ซึ่งขึ้นต้นด้วย X

ตรวจสอบว่ารหัสการแลกใช้ที่ด้านหลังของบัตรมีช่องโฟกัสสีดำอยู่รอบๆ รหัส เฉพาะบัตรหรือรหัสที่มีช่องโฟกัสรอบรหัสการแลกใช้เท่านั้นที่จะสามารถแลกใช้โดยใช้กล้องได้

หลังจากกล้องสแกนและป้อนรหัสแล้ว ให้ตรวจสอบว่ารหัสถูกต้องหรือไม่

หากกล้องของคุณไม่สามารถอ่านรหัสแลกใช้ หรือรหัสแลกใช้ไม่มีช่องโฟกัสล้อมรอบ ให้ป้อนรหัสนั้นด้วยตนเอง

หากคุณได้รับบัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ผ่านทางอีเมล ให้คลิกใช้แลกตอนนี้ในอีเมลเพื่อแลกใช้เครดิต

ป้อนอักขระที่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าคุณพิมพ์อักขระที่ถูกต้อง ตัวอักษรและตัวเลขบางตัวอาจดูคล้ายกัน เช่น

 • B กับ 8
 • D กับ O
 • E กับ 3
 • G กับ 6
 • O กับ Q
 • O กับ 0
 • S กับ 5
 • U กับ V
 • Z กับ 2
   

ตรวจสอบวันหมดอายุ

หากคุณพยายามแลกใช้รหัสคอนเทนต์ ให้ตรวจสอบวันหมดอายุที่พิมพ์อยู่ที่ด้านหลังของบัตร บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music ไม่มีวันหมดอายุ แต่รหัสคอนเทนต์มีวันหมดอายุ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสถูกแลกไปแล้ว

หากคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่าบัตรหรือรหัสถูกแลกใช้ไปแล้ว ให้ลองลงชื่อออกจาก iTunes Store ในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง การทำเช่นนี้จะเป็นการปรับยอดเครดิตคงเหลือของคุณใหม่ ดูวิธีค้นหายอดคงเหลือเครดิตของคุณ

หากคุณแลกใช้บัตรสำหรับการเป็นสมาชิก Apple Music คุณสามารถดูการเป็นสมาชิก Apple Music และดูเวลาที่จะเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสไม่มีการใช้งานอยู่

หากคุณเห็นข้อความที่แจ้งว่าบัตรของคุณไม่มีการใช้งานอยู่ แสดงว่าบัตรดังกล่าวอาจเปิดใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการกลับไปที่ร้านค้าปลีกที่คุณซื้อสินค้ามา แล้วพยายามแก้ปัญหากับทางร้าน

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสไม่สามารถอ่านได้

หากรหัสด้านหลังบัตรของคุณไม่สามารถอ่านได้หรือถูกขูดออกจนหมด โปรดติดต่อเรา

บัตรหรือรหัสมาจากประเทศหรือภูมิภาคอื่น

บัตรของขวัญ App Store และ iTunes และบัตรของขวัญ Apple Music จะกำหนดมาสำหรับใช้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณโดยเฉพาะ หากคุณพยายามแลกใช้บัตรของขวัญ App Store และ iTunes หรือบัตรของขวัญ Apple Music ที่ซื้อมาจากประเทศหรือภูมิภาคอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังแลกใช้บัตรของขวัญใบนั้นใน iTunes Store ของประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน คุณไม่สามารถแลกใช้บัตรนอกประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อมาได้ เช่น บัตรของขวัญ App Store และ iTunes ที่ซื้อในประเทศฝรั่งเศสจะไม่สามารถนำมาแลกใช้ใน iTunes Store ในสหรัฐอเมริกาได้

เมื่อแลกใช้บัตรของขวัญ Apple Music โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแลกใช้บัตรของขวัญใบนั้นใน iTunes Store ของประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคในระหว่างที่คุณยังมีการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเติมเงิน App Store ในจีนแผ่นดินใหญ่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple

ขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณยังไม่สามารถแลกใช้บัตรหรือรหัสของคุณได้ หรือรหัสถูกขูดออกจนหมด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple สามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่คุณอาจยังคงจำเป็นต้องติดต่อร้านค้าปลีกที่ซื้อบัตรนั้นมาในตอนแรก

โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม

 • ภาพเต็มด้านหน้าและหลังบัตรของคุณ
 • ใบเสร็จรับเงินซึ่งแสดงวันเวลาที่คุณซื้อบัตร
 • หมายเลขประจำสินค้าจากบัตรของคุณ 

หมายเลขประจำสินค้าไม่ใช่รหัสเดียวกับรหัส PIN 16 หลัก หมายเลขประจำสินค้าจะอยู่ที่ด้านหลังบัตร และอาจปรากฏในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่คุณมี ตัวอย่างเช่น


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "GCA"


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "60"


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "60" (บัตรของขวัญในออสเตรเลีย)


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "PBH"


หมายเลขบัตรเริ่มต้นด้วย "EPY"

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: