เกี่ยวกับ USB บนคอมพิวเตอร์ Mac

เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของพอร์ต USB บน Mac ของคุณ

ประเภทและชื่อพอร์ต USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ มีพอร์ตหลายประเภท โดยที่แต่ละประเภทมีรูปร่างแตกต่างกัน บน Mac นั้น USB สามารถใช้ได้กับพอร์ตต่อไปนี้นี้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น Mac ของคุณ 

USB-A

โดยทั่วไปแล้ว พอร์ตประเภท USB-A มักเรียกว่าพอร์ต USB, USB 2 หรือพอร์ต USB 3 โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะ USB ที่พอร์ตเหล่านี้รองรับ ประเภทนี้ไม่สามารถเสียบได้ทั้งสองด้าน ดังนั้นขั้วต่อ USB-A จะเสียบเข้ากับพอร์ตเฉพาะเมื่อวางแนวอย่างถูกต้อง

USB-C

พอร์ตประเภท USB-C ที่มีให้บน Mac นั้นมีทั้งพอร์ต USB-C  มาตรฐาน, พอร์ต Thunderbolt 3  และพอร์ต Thunderbolt / USB 4 พอร์ตทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันและขั้วต่อจะเสียบเข้ากับพอร์ตในทิศทางใดก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุพอร์ตบน Mac ของคุณ รวมถึงอะแดปเตอร์และสาย คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์รุ่นเก่ากับพอร์ตประเภท USB-C

ข้อมูลจำเพาะ USB

ข้อมูลจำเพาะ USB มีความสำคัญโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการความเร็วและกำลังไฟสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ USB หรือเมื่ออุปกรณ์ต้องการกำลังไฟเพิ่มเติมหรือใช้กำลังไฟมากเกินไป พอร์ต USB ทุกพอร์ตรองรับข้อมูลจำเพาะ USB ซึ่งกำหนดอัตราการถ่ายโอนข้อมูล (ความเร็ว) สูงสุดและการส่งกำลังไฟเมื่อใช้กับสาย USB และอุปกรณ์ที่ตรงหรือเกินกว่าข้อกำหนดนั้น

ข้อมูลจำเพาะ USB บน Mac การถ่ายโอนข้อมูล กำลังไฟการส่งมอบ
USB 4 สูงสุด 10 Gbps สูงสุด 15 วัตต์ที่ 5 โวลต์
USB 3.1 Gen 2
หรือที่เรียกว่า USB 3.2 Gen 2
สูงสุด 10 Gbps สูงสุด 15 วัตต์ที่ 5 โวลต์
USB 3.1 Gen 1
หรือที่เรียกว่า USB 3.2 Gen 1 หรือ USB 3
สูงสุด 5 Gbps สูงสุด 900 mA ที่ 5 โวลต์
USB 2.0
สูงสุด 480 Mbps สูงสุด 500 mA ที่ 5 โวลต์
USB 1.1
สูงสุด 12 Mbps สูงสุด 500 mA ที่ 5 โวลต์

หากต้องการเรียนรู้พอร์ตประเภท USB-A หรือ USB-C รองรับข้อมูลจำเพาะใดบน Mac ของคุณ:

  • เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ คลิกรองรับ แล้วคลิกข้อมูลจำเพาะ
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB บน Mac ของคุณจากแอพข้อมูลระบบ เลือก USB ในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือกบัส USB ทางด้านขวา

รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์ USB ของคุณ

ข้อมูลจำเพาะ USB ทั้งหมดทำงานร่วมกัน แต่ความเร็วและกำลังไฟจะถูกจำกัดด้วยสายหรืออุปกรณ์ที่ใช้ข้อมูลจำเพาะรุ่นเก่าที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 3 กับพอร์ต USB 2 อุปกรณ์ของคุณจะถูกจำกัดที่ความเร็วของ USB 2 และไม่สามารถดึงกำลังไฟจากพอร์ตมากกว่าที่จะสามารถส่งผ่าน USB 2 ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต USB บน Mac และสาย USB ของคุณตรงกับอุปกรณ์ของคุณตรงตามหรือเกินข้อมูลจำเพาะ USB ของอุปกรณ์นั้น

หาก Mac ของคุณไม่รู้จักอุปกรณ์ USB หลังจากที่คุณเสียบเข้ากับ Mac ให้ทำดังนี้

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด: ถอดอุปกรณ์ออกจาก Mac ของคุณ จากนั้นเสียบกลับเข้าไปใหม่ แล้วตรวจสอบว่าสายและอะแดปเตอร์ทั้งหมดเชื่อมต่อที่ปลายทั้งสองด้านแน่นดี ทดสอบด้วยสายหรืออะแดปเตอร์อื่น ถ้ามี
  • เสียบอุปกรณ์เข้ากับ Mac ของคุณโดยตรงแทนที่จะเป็นฮับ USB หรืออุปกรณ์อื่น และหากจำเป็น ให้ทดสอบกับพอร์ต USB อื่นบน Mac หรืออุปกรณ์ของคุณ
  • อุปกรณ์บางอย่างต้องมีซอฟต์แวร์ของตัวเอง เช่น ไดรเวอร์หรือเฟิร์มแวร์ บางอุปกรณ์ทำงานได้โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณและติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple ทั้งหมดที่มีด้วย
  • หากอุปกรณ์ของคุณมาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC ให้ใช้อะแดปเตอร์นี้ อุปกรณ์บางอย่างสามารถรับกำลังไฟจากพอร์ต USB บน Mac ของคุณ อุปกรณ์บางอย่างต้องการกำลังไฟมากกว่าที่ Mac ของคุณสามารถจ่ายได้
  • รีสตาร์ท Mac ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: