ระบุอะแดปเตอร์แปลงไฟของ Mac

เรียนรู้ว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายแบบใดมาพร้อมแล็ปท็อป Mac ของคุณ รวมถึงวิธีการตรวจสอบกำลังวัตต์ของอะแดปเตอร์แปลงไฟหรือจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออยู่

หาก Mac ของคุณใช้ USB-C ในการชาร์จ คุณสามารถชาร์จแล็ปท็อป Mac ด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C หรือจอภาพใดก็ได้ เพื่อประสบการณ์การชาร์จที่ดีที่สุด คุณควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟหรือจอภาพที่ให้กำลังไฟขั้นต่ำเท่ากับหรือมากกว่าอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับ MacBook Air, MacBook Pro หรือ MacBook ของคุณ ดูวิธีตรวจสอบกำลังไฟของอะแดปเตอร์แปลงไฟหรือจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่

MacBook Air

ภาพด้านล่างแสดงรูปแบบของอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook Air แต่ละรุ่น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใด ให้ดูวิธีระบุรุ่น MacBook Air ของคุณ

สาย USB-C เป็น MagSafe และ USB-C Power Adapter ขนาด 30 วัตต์

อะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB-C ขนาด 30 วัตต์, อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C พอร์ตคู่ขนาด 35 วัตต์, อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 67 วัตต์ หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 70 วัตต์ และสาย USB-C เป็น MagSafe 3

 • MacBook Air รุ่นที่เปิดตัวในปี 2022 หรือใหม่กว่า

คอมพิวเตอร์รุ่นเหล่านี้ยังสามารถชาร์จด้วยสายชาร์จ USB-C ได้ด้วย ดูวิธีชาร์จ MacBook Air และ วิธีชาร์จเร็วสำหรับ Mac

สายชาร์จ USB-C ถัดจาก USB-C Power Adapter ขนาด 30 วัตต์

USB-C Power Adapter ของ Apple ขนาด 30 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Air รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2018 หรือใหม่กว่า

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อ MagSafe 2

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อ MagSafe 2

 • MacBook Air รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2012 ถึงปี 2017

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 45 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

 • MacBook Air รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2008 ถึงปี 2011*

 • MacBook Air รุ่น 11 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2011

* ไม่แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook Air (รุ่นแรก), MacBook Air (ปลายปี 2008) และ MacBook Air (กลางปี 2009) ร่วมกับ MacBook Air (ปลายปี 2010) รุ่นต่างๆ หากเป็นไปได้ ให้ใช้อะแดปเตอร์เดิมของคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์รุ่นใหม่กว่า

MacBook Pro

รูปภาพด้านล่างแสดงรูปแบบของอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook Pro แต่ละรุ่น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใด ให้ดูวิธีระบุรุ่น MacBook Pro ของคุณ

USB-C Power Adapter ขนาด 96 วัตต์ และสาย USB-C เป็น MagSafe 3

อะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB-C ขนาด 67 วัตต์, 70 วัตต์ หรือ 96 วัตต์ และสาย USB-C เป็น MagSafe 3

 • MacBook Pro รุ่น 14 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2021 หรือใหม่กว่า

คอมพิวเตอร์รุ่นเหล่านี้ยังสามารถชาร์จด้วยสายชาร์จ USB-C ได้ด้วย ดูวิธีชาร์จ MacBook Pro และ วิธีชาร์จเร็วสำหรับ Mac

USB-C Power Adapter ขนาด 140 วัตต์ และสาย USB-C เป็น MagSafe 3

USB-C Power Adapter ของ Apple ขนาด 140 วัตต์ และสาย USB-C เป็น MagSafe 3

 • MacBook Pro รุ่น 16 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2021 หรือใหม่กว่า

คอมพิวเตอร์รุ่นเหล่านี้ยังสามารถชาร์จด้วยสายชาร์จ USB-C ได้ด้วย ดูวิธีชาร์จ MacBook Pro และ วิธีชาร์จเร็วสำหรับ Mac

USB-C Power Adapter ของ ขนาด 96 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

USB-C Power Adapter ของ Apple ขนาด 96 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Pro รุ่น 16 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2019

USB-C Power Adapter ของ ขนาด 61 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

USB-C Power Adapter ของ Apple ขนาด 61 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2016 หรือใหม่กว่า

USB-C Power Adapter ของ ขนาด 87 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

USB-C Power Adapter ของ Apple ขนาด 87 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2016 หรือใหม่กว่า

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อ MagSafe 2

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อ MagSafe 2

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2012 ถึงปี 2015

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อ MagSafe 2

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อ MagSafe 2

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2012 ถึงปี 2015

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2012

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2012

 • MacBook Pro รุ่น 17 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2010 ถึงปี 2011

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ T

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 85 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ T

 • MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2006 ถึงปี 2009

 • MacBook Pro รุ่น 17 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2006 ถึงปี 2009

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ T

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ T

 • MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่เปิดตัวในปี 2009

MacBook

รูปภาพด้านล่างแสดงรูปแบบของอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ MacBook แต่ละรุ่น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใด ให้ดูวิธีระบุรุ่น MacBook ของคุณ

USB-C Power Adapter ของ ขนาด 30 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

USB-C Power Adapter ของ Apple ขนาด 29 วัตต์หรือ 30 วัตต์ และสายชาร์จ USB-C

 • MacBook รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2015 หรือใหม่กว่า

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ L

 • MacBook รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปลายปี 2009 ถึงปี 2010

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ T

อะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ขนาด 60 วัตต์ ที่มีขั้วต่อแบบ T

 • MacBook รุ่นต่างๆ ที่เปิดตัวในปี 2006 ถึงกลางปี 2009

ตรวจสอบกระแสไฟ

หากต้องการรู้กำลังไฟที่อะแดปเตอร์แปลงไฟหรือจอแสดงผลจ่าย ให้ดูที่ป้ายการรับรองบนอะแดปเตอร์แปลงไฟหรือตรวจสอบข้อมูลระบบบน Mac ของคุณ

 • ดูที่ป้ายการรับรองบนอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ระบุกำลังวัตต์ (W):

  No alt supplied for Image
 • กดปุ่ม Option ค้างไว้ และเลือกเมนู Apple  > ข้อมูลระบบ จากนั้นเลือก กำลังไฟ ค้นหากำลังวัตต์ในส่วนอุปกรณ์ชาร์จ AC ที่บริเวณด้านล่าง:

  No alt supplied for Image

หาก Mac ของคุณใช้ USB-C ในการชาร์จ คุณสามารถชาร์จแล็ปท็อป Mac ด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C หรือจอภาพใดก็ได้ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟหรือจอแสดงผลที่มีกำลังวัตต์สูงกว่าหรือต่ำกว่าอะแดปเตอร์ที่มาพร้อม Mac ได้อย่างปลอดภัย เพื่อประสบการณ์การชาร์จที่ดีที่สุด คุณควรใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟและสายที่มาพร้อม MacBook Air, MacBook Pro หรือ MacBook ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้สาย MagSafe หรืออะแดปเตอร์ ให้ดูสิ่งที่ควรทำหากสาย MagSafe หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟใช้งานไม่ได้

หากคุณมีอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe รุ่นเก่า คุณสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ Mac ที่มีพอร์ต MagSafe 2 โดยใช้ ตัวแปลง MagSafe เป็น MagSafe 2

ตัวแปลง MagSafe เป็น MagSafe 2 ไม่สามารถใช้งานได้กับ MagSafe 3

วันที่เผยแพร่: