วิธีใช้ QuickTime Player

ใช้ QuickTime Player (เวอร์ชั่น 10) เพื่อเล่น บันทึก แก้ไข และแชร์ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอบน Mac ของคุณ

เล่น

ใช้ตัวควบคุมการเล่นเพื่อเล่น พัก กรอกลับ กรอไปข้างหน้า ปรับระดับเสียง และดำเนินการอื่นๆ ตัวควบคุมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้บนหน้าต่าง QuickTime Player และจะซ่อนเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ออกไป

หากต้องการเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับหลังผ่านเส้นเวลาอย่างรวดเร็ว ให้ใช้สองนิ้วปัดบนแทร็คแพด เลื่อนด้วยเมาส์ หรือลากที่จับในเส้นเวลา คุณยังสามารถคลิกซ้ำๆ ที่ปุ่มกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ เพื่อเพิ่มช่วงความเร็วการเล่นได้อีกด้วย

หากต้องการดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ ให้คลิก ปุ่มเต็มหน้าจอ หรือเลือก มุมมอง > เข้าสู่เต็มหน้าจอ จาก OS X El Capitan คุณยังสามารถใช้มุมมองแยกหน้าจอ และสตรีมวิดีโอไปยัง Apple TV ของคุณจาก QuickTime Player ได้อีกด้วย

บันทึก

QuickTime Player สามารถ บันทึกภาพยนตร์ จากกล้องของคุณ หรือบันทึกหน้าจอ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้ อีกทั้งยังสามารถ บันทึกเสียง จากไมโครโฟน หรือ บันทึกหน้าจอ Mac ของคุณได้อีกด้วย 

บันทึกภาพยนตร์

การบันทึกภาพยนตร์ทำได้ด้วยกล้องในตัวเครื่องและกล้องภายนอกอีกมากมาย หากคุณใช้ OS X Yosemite หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถบันทึกหน้าจออุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad, iPod touch) ด้วยพอร์ต Lightning และ iOS 8 หรือใหม่กว่าได้อีกด้วย 

 1. เลือก ไฟล์ > การบันทึกภาพยนตร์ใหม่
 2. ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึก ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่มบันทึก จากนั้นเลือกกล้องหรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ ไมโครโฟน และคุณภาพการบันทึก
  หน้าต่างการบันทึกภาพยนตร์พร้อมเมนูการตั้งค่า
 3. ในการตรวจดูเสียงระหว่างการบันทึก ให้ใช้ตัวเลื่อนระดับเสียง 
 4. คลิกปุ่ม บันทึก   เพื่อเริ่มต้นการบันทึก คลิกซ้ำอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก 

บันทึกเสียงเพียงอย่างเดียว

การบันทึกเสียงทำได้ด้วยไมโครโฟนในตัวเครื่อง ไมโครโฟนภายนอก หรืออุปกรณ์เสียงที่ใช้ร่วมกับ Core Audio ได้

 1. เลือก ไฟล์ > การบันทึกเสียงใหม่
 2. ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึก ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่มบันทึก จากนั้นเลือกไมโครโฟนและคุณภาพการบันทึก
 3. ในการตรวจดูเสียงระหว่างการบันทึก ให้ใช้ตัวเลื่อนระดับเสียง
 4. คลิกปุ่ม บันทึก   เพื่อเริ่มต้นการบันทึก คลิกซ้ำอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก 

บันทึกหน้าจอของคุณ

การบันทึกหน้าจอจะสร้างภาพยนตร์จากหน้าจอ Mac ของคุณเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด โปรดดูรายละเอียดจาก วิธีการบันทึกหน้าจอบน Mac ของคุณ

แก้ไข

QuickTime Player มีหลายตัวเลือกสำหรับการแก้ไขภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น ตัดแต่ง แยก ตัด/คัดลอก/วาง/ลบ และ พลิก/หมุน

ตัดแต่ง

ใช้ฟังก์ชั่นตัดแต่งเพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพยนตร์ของคุณ

 1. เลือก แก้ไข > ตัดแต่ง แถบการตัดแต่งสีเหลืองจะปรากฏขึ้นโดยมีที่จับอยู่ที่แต่ละข้าง
 2. ลากที่จับเพื่อเลือกส่วนที่ต้องการเก็บไว้ คุณยังสามารถดำเนินการต่างๆ ดังนี้
  • คลิกปุ่ม เล่น เพื่อเล่นส่วนที่เลือก
  • เลื่อนผ่านส่วนที่เลือกอย่างรวดเร็วโดยใช้สองนิ้วปัดบนแทร็คแพด เลื่อนด้วยเมาส์ หรือลากเมาส์ภายในแถบการตัดแต่ง 
  • เลือก มุมมอง > แสดงแทร็คเสียง เพื่อระบุส่วนที่เงียบเสียงของภาพยนตร์ 
 3. คลิกตัดแต่ง วิดีโอและเสียงทั้งหมดที่อยู่นอกแถบการตัดแต่งจะถูกลบออก ในการยกเลิกการตัดแต่ง ให้เลือก แก้ไข > ยกเลิกการตัดแต่ง

แยก

ใช้ฟังก์ชั่นแยกเพื่อแยกภาพยนตร์ของคุณออกเป็นหลายส่วน ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้งานต่อได้

 1. ไปยังตำแหน่งในเส้นเวลา ที่คุณต้องการทำการแยก จากนั้นเลือก แก้ไข > แยกคลิป
 2. จากจุดนี้ คุณสามารถดำเนินการได้หลายอย่าง ดังนี้
  • ลากคลิปไปวางไว้หน้าหรือหลังอีกคลิปหนึ่ง
  • เลื่อนผ่านคลิปโดยใช้สองนิ้วปัดบนแทร็คแพดหรือเลื่อนด้วยเมาส์ ที่จุดใดจุดหนึ่งในเส้นเวลา คุณสามารถเลือก แก้ไข > แยกคลิป เพื่อแยกคลิปที่เลือก
  • เลือก มุมมอง > ตัดแต่ง เพื่อ ตัดแต่ง คลิปที่เลือก
  • เลือก มุมมอง > แสดงแทร็คเสียง เพื่อระบุส่วนที่เงียบเสียงของคลิป 
  • เลือกหนึ่งคลิป จากนั้นเลือกคำสั่งการแก้ไขอื่นๆ จากเมนูแก้ไขเช่น ตัด คัดลอก วาง และลบ
  • คลิกปุ่ม เล่น เพื่อเล่นคลิปทั้งหมด 
 3. คลิกเสร็จสิ้น หากต้องการดูคลิปของคุณอีกครั้ง ให้เลือก มุมมอง > แสดงคลิป หากต้องการยกเลิกการแยก ให้เลือก แก้ไข > ยกเลิกการแยกคลิป

ตัด คัดลอก วาง ลบ

ใช้คำสั่ง ตัด คัดลอก วาง ลบ จากเมนู แก้ไข ระหว่างที่คุณ แก้ไขคลิปที่แยก หากคุณวางคลิปลงในภาพยนตร์อื่น คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขคลิปในภาพยนตร์ดังกล่าว เพียงไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในเส้นเวลาของภาพยนตร์นั้น จากนั้นให้วางคลิป 

ในการรวมภาพยนตร์เข้าด้วยกันแบบต่อเนื่องกัน ให้เปิดภาพยนตร์เรื่องแรก เลือก แก้ไข > เพิ่มคลิปต่อท้าย จากนั้นเลือกภาพยนตร์อีกเรื่องจากกล่องโต้ตอบไฟล์

พลิก หมุน

ใช้คำสั่งพลิกและหมุนจากเมนูแก้ไข ระหว่างที่คุณดูภาพยนตร์หรือ แก้ไขคลิปที่แยก คำสั่งเหล่านี้จะพลิกหรือหมุนทั้งภาพยนตร์หรือทั้งคลิป

เมนูแชร์

แชร์

หลังจากบันทึกภาพยนตร์แล้ว คุณสามารถแชร์โดยใช้ เมล, ข้อความ, AirDrop, YouTube และวิธีการอื่นๆ ดังนี้

 • เปิดไฟล์ใน QuickTime Player จากนั้นเลือก ไฟล์ > แชร์
 • หรือเปิดไฟล์ใน QuickTime Player จากนั้นคลิก แชร์   ในตัวควบคุมการเล่น
 • หรือกดคีย์ Control พร้อมกับคลิกไฟล์ใน Finder จากนั้นเลือก แชร์ จากเมนูทางลัด

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เปิด QuickTime Player แล้วเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ QuickTime Player

วันที่เผยแพร่: