หาก Apple TV ของคุณเปิดไม่ขึ้น

ดูสิ่งที่ควรทำหาก Apple TV ของคุณเปิดไม่ขึ้น ไม่แสดงวิดีโอ หรือไฟแสดงสถานะกะพริบ

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

  1. ถอดปลั๊กปลายทั้งสองของสาย HDMI ออก จากนั้นเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่น หรือลองใช้สาย HDMI อื่นเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากสายหรือไม่ ในเมนูของโทรทัศน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกสัญญาณเข้า HDMI ที่ตรงกันกับพอร์ต HDMI ที่เชื่อมต่อกับ Apple TV 
  2. ถอดปลั๊กโทรทัศน์และ Apple TV ออกจากแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นเสียบกลับเข้าไป
  3. ลองกู้คืน Apple TV ของคุณ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

  • ลองใช้พอร์ต HDMI อื่นบนโทรทัศน์ โดยเริ่มต้นด้วย HDMI 1 หรืออินพุต 1
  • หากคุณเห็นโลโก้ Apple แล้วจอกลายเป็นสีดำ ให้กดปุ่มเมนูและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ 5 วินาทีแล้วปล่อย Apple TV ของคุณจะสลับไปเป็นความละเอียดใหม่ทุกๆ 20 วินาที เลือกตกลงเพื่อเลือกความละเอียด หรือเลือกยกเลิกเพื่อปิด
  • หากคุณใช้ตัวรับสัญญาณหรือสวิตช์ HDMI ปัญหาอาจเกิดจากหนึ่งในนั้น เชื่อมต่อ Apple TV ของคุณเข้ากับโทรทัศน์โดยตรงแทนที่จะใช้ตัวรับสัญญาณหรือสวิตช์ HDMI หากคุณเห็นหน้าจอโฮมของ Apple TV ให้เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณหรือสวิตช์ HDMI ทีละตัว หลังจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่ละเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าคุณยังเห็นหน้าจอโฮมในโทรทัศน์ 

หากคุณยังคงไม่เห็นภาพในโทรทัศน์ของคุณ ไม่ได้ยินเสียง หรือเห็นเพียงโลโก้ Apple ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: