หาก Apple TV ของคุณเปิดไม่ขึ้น

ดูสิ่งที่ควรทำหาก Apple TV ของคุณเปิดไม่ขึ้น แสดงวิดีโอ หรือไฟแสดงสถานะกะพริบ

หาก Apple TV ของคุณไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ให้ดูไฟแสดงสถานะที่ด้านหน้าของ Apple TV ที่มุมล่างขวา จากนั้นใช้ขั้นตอนตามคำอธิบายสำหรับไฟแสดงสถานะของคุณ 

หากไฟแสดงสถานะไม่ติด


หากไฟแสดงสถานะไม่ติดบน Apple TV ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากแต่ละขั้นตอน ให้ดูว่าไฟสถานะติดอยู่หรือไม่

  1. กดเมนูหรือแอพ Apple TV/Home บน Siri Remote ที่ชาร์จไว้แล้วเพื่อปลุก Apple TV ของคุณ
  2. ถอดปลั๊กออกจาก Apple TV รอ 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับสายไฟเข้าไปใหม่
  3. ลองใช้เต้ารับอื่น หาก Apple TV เสียบปลั๊กพ่วงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กพ่วงเปิดอยู่

หากไฟสถานะยังคงไม่ติด โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากไฟแสดงสถานะติดอยู่ แต่คุณไม่เห็นวิดีโอ

หากไฟแสดงสถานะติดอยู่ แต่คุณไม่เห็นวิดีโอให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หลังจากแต่ละขั้นตอน ดูว่าวิดีโอปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณหรือไม่

  1. ถอดปลั๊กปลายทั้งสองของสาย HDMI ออก จากนั้นเสียบกลับเข้าไปใหม่ให้แน่น
  2. ปิดโทรทัศน์และถอดปลั๊ก Apple TV ออกจากแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นเสียบ Apple TV กลับเข้าไปและเปิดโทรทัศน์ของคุณ
  3. ในเมนูของโทรทัศน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกอินพุต HDMI ที่ตรงกันกับพอร์ต HDMI ที่เชื่อมต่อกับ Apple TV ของคุณ 

หากยังคงไม่เห็นวิดีโอ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

หากไฟแสดงสถานะกะพริบ

หากคุณไม่เห็นวิดีโอและไฟแสดงสถานะกะพริบนานกว่าสามนาที กู้คืน Apple TV เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หากคุณเห็นโลโก้ Apple จากนั้นเห็นหน้าจอสีดำ

หากคุณเห็นโลโก้ Apple จากนั้นเห็นหน้าจอสีดำ ให้กดปุ่มเมนูและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ 5 วินาทีแล้วปล่อย Apple TV ของคุณจะสลับไปเป็นความละเอียดใหม่ทุกๆ 20 วินาที เลือกตกลงเพื่อเลือกความละเอียด หรือเลือกยกเลิกเพื่อปิด

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

  • ลองใช้พอร์ต HDMI อื่นบนโทรทัศน์ โดยเริ่มต้นด้วย HDMI 1 หรืออินพุต 1
  • ใช้สาย HDMI อื่นเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากสายหรือไม่
  • หากคุณใช้ตัวรับสัญญาณหรือสวิตช์ HDMI ปัญหาอาจเกิดจากหนึ่งในนั้น เชื่อมต่อ Apple TV ของคุณเข้ากับโทรทัศน์โดยตรงแทนที่จะใช้ตัวรับสัญญาณหรือสวิตช์ HDMI หากคุณเห็นหน้าจอโฮมของ Apple TV ให้เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณหรือสวิตช์ HDMI ทีละตัว หลังจากที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคุณยังเห็นหน้าจอโฮมในโทรทัศน์ของคุณ 

หากคุณยังคงไม่เห็นภาพในโทรทัศน์ของคุณ ไม่ได้ยินเสียง หรือเห็นเพียงโลโก้ Apple ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

คุณมีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ค้นหาปัญหาของคุณที่ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: