หาก Apple TV ของคุณเปิดไม่ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหาก Apple TV ของคุณเปิดไม่ติด ไม่แสดงวิดีโอ หรือไม่เล่นเสียง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI ระหว่าง Apple TV และโทรทัศน์ของคุณ หากคุณยังคงต้องการข้อมูลช่วยเหลือ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบสายไฟ


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและไฟแสดงสถานะติดอยู่ หากคุณไม่เห็นไฟแสดงสถานะ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ดูว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

  • กดปุ่มเมนูหรือแอพ Apple TV/โฮม บน Siri Remote เพื่อพยายามปลุก Apple TV ของคุณ
  • ถอดปลั๊กออกจาก Apple TV รอ 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับสายไฟเข้าไปใหม่
  • ลองใช้เต้ารับอื่น
  • หาก Apple TV เสียบปลั๊กพ่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กพ่วงเปิดอยู่

ตรวจสอบสาย HDMI ของคุณ


หากไฟแสดงสถานะใน Apple TV ติดอยู่และคุณไม่เห็นภาพหรือไม่ได้ยินเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ของคุณเสียบเข้ากับ Apple TV และโทรทัศน์ ตัวรับสัญญาณ หรือสวิตช์ HDMI ใดๆ ที่เชื่อมต่ออยู่แน่นดีแล้ว

หากพบปัญหาเหล่านี้ใน Apple TV 4K ของคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบการตั้งค่าของโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์และตัวรับสัญญาณเปิดอยู่ หากโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณมีพอร์ต HDMI หลายพอร์ต คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปที่สัญญาณเข้า HDMI ในโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณที่ Apple TV เชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถลองใช้พอร์ต HDMI หรือสาย HDMI อื่นได้

ลองสลับโหมดการแสดงผล

หากคุณเห็นหน้าจอสีดำหรือเห็นโลโก้ Apple ในเวลาสั้นๆ ก่อนที่หน้าจอจะกลับเป็นสีดำอีกครั้ง ให้ลองใช้รีโมตเปลี่ยนความละเอียดวิดีโอ ดังนี้

  • ใน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD ให้กดเมนูและลดเสียงค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นปล่อย Apple TV ของคุณจะสลับไปเป็นความละเอียดใหม่ทุกๆ 20 วินาที เลือกตกลงเพื่อเลือกความละเอียด หรือเลือกยกเลิกเพื่อปิด
  • สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้กดเมนูและขึ้นค้างไว้ 5 วินาที Apple TV ของคุณจะสลับไปเป็นความละเอียดใหม่ทุกๆ 20 วินาที เลือกตกลงเพื่อเลือกความละเอียด หรือเลือกยกเลิกเพื่อปิด

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังคงไม่เห็นภาพหรือไม่ได้ยินเสียงในโทรทัศน์ของคุณ สาย HDMI หรือการเชื่อมต่อของโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณของคุณอาจมีปัญหา ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ดูว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

  1. ลองใช้พอร์ต HDMI อื่นในโทรทัศน์ของคุณ
  2. เชื่อมต่อ Apple TV เข้ากับโทรทัศน์โดยตรงด้วยสาย HDMI อื่น อย่าเชื่อมต่อกับสวิตช์หรือตัวรับสัญญาณ และลองใช้ HDMI 1 หรือ Input 1 ในโทรทัศน์ของคุณ
  3. หาก Apple TV ของคุณเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณโดยตรงและคุณเห็นหน้าจอโฮมของ Apple TV ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ตัวรับสัญญาณหรือสวิตช์ HDMI ทีละเครื่อง
  4. หลังจากที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคุณยังเห็นหน้าจอโฮมในโทรทัศน์ของคุณ

ดูวิธีตั้งค่า Apple TV 4K ของคุณเพื่อรับประสบการณ์ 4K, HDR หรือ Dolby Vision ที่ดีที่สุด

หากคุณยังคงไม่เห็นภาพในโทรทัศน์ของคุณ ไม่ได้ยินเสียง หรือเห็นเพียงโลโก้ Apple ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

คุณมีปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ค้นหาปัญหาของคุณที่ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: