แผนการคุ้มครอง AppleCare: วิธีหาหมายเลขการลงทะเบียน AppleCare ของคุณ

เรียนรู้วิธีหาหมายเลขการลงทะเบียน AppleCare ของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับข้อตกลงจาก AppleCare ประเภทอื่นๆ โปรดไปที่ วิธีหาหมายเลขการลงทะเบียน AppleCare ของคุณ

วิธีลงทะเบียนแผนการคุ้มครอง AppleCare ที่เพิ่งซื้อไปสำหรับ iPad, iPhone, iPod, Mac, Apple TV หรือจอแสดงผล Apple คุณจะต้องมีหมายเลขการลงทะเบียน AppleCare ของคุณ 

หากต้องการหาหมายเลขนี้ โปรดตรวจสอบในกล่องผลิตภัณฑ์แผนการคุ้มครอง AppleCare ของคุณที่ซื้อจากร้านค้าเพื่อหาการ์ดหรือสมุดเล่มเล็กที่ชื่อ "เปิดใช้งานการคุ้มครองของคุณวันนี้" หรือ "คำแนะนำการลงทะเบียนทางเว็บไซต์" ซึ่งด้านล่างจะเป็นหมายเลขการลงทะเบียนของคุณ:

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากร้านค้าหรือหาการ์ดหรือหนังสือเล่มเล็กไม่พบ โปรดติดต่อ การสนับสนุนตามข้อตกลงจาก AppleCare พร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของคุณ (หรือใบสั่งซื้อ) และหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองตามข้อตกลงนั้น

หลังจากพบหมายเลขการลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานข้อตกลงออนไลน์ของคุณได้ที่ การสนับสนุนตามข้อตกลงจาก AppleCare

บางครั้งหมายเลขการลงทะเบียนของ Apple และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่ไม่ใช่ตัวอักษร "O"

 

วันที่เผยแพร่: