เปิดหรือปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวบน iPad

เมื่อคุณใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว รายละเอียดในการท่องเว็บของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่แชร์กับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ Safari จะไม่จดจำหน้าที่คุณเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาของคุณ หรือข้อมูลการป้อนอัตโนมัติของคุณ

วิธีเปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

  1. เปิด Safari บน iPad ของคุณ

  2. แตะปุ่มแถบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

  3. แตะแถบส่วนตัวใหม่ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

    iPad ที่มีเมนูตัวเลือกแถบ Safari เปิดอยู่

ในขณะที่เปิดใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว แถบที่อยู่บน Safari จะปรากฏเป็นสีดำหรือสีเข้มแทนที่สีขาวหรือสีเทา และปุ่มต่างๆ จะเป็นสีดำแทนสีน้ำเงิน

วิธีปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

  1. แตะปุ่มแถบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

  2. แตะส่วนตัวไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพเพื่อแสดงรายการกลุ่มแถบ

  3. แตะ [จำนวน] แถบไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพที่ด้านบนสุดของรายการกลุ่มแถบ

ดูเพิ่มเติม

ดูวิธีใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวบน iPhone หรือ iPod touch

วันที่เผยแพร่: