Apple FIPS Secure Enclave Processor Secure Key Store Cryptographic Module v1.0

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ที่มีการจัดเก็บคีย์ที่ปลอดภัยโดยใช้ Secure Enclave Processor (SEP) สำหรับ System-on-Chip (SoC) ที่ใช้ ARM ของ Apple

โมดูลการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้แก่ Apple SEP Secure Key Store Cryptographic Module ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าให้อยู่ใน “โหมด FIPS” เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 และเฟิร์มแวร์ T2 บน SoCs A, S และ T

หากต้องการคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม ให้ดูที่คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ Secure Key Store ที่เป็นไปตาม FIPS 140-2

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ และคำแนะนำ

วันที่เผยแพร่: