ใช้ Handy Tech Active Star 40 กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณที่ใช้งาน VoiceOver

เมื่อใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ Handy Tech Active Star 40 กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของอุปกรณ์

แตะสองครั้งที่รายการที่เลือกไว้

ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์

เปิดใช้งานปุ่มลบ

ซ้ายขึ้น + ซ้ายลง

เปิดใช้งานปุ่ม Return

ขวาขึ้น + ขวาลง

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver

ปุ่มของอุปกรณ์

สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม

ตำแหน่งเคอร์เซอร์

คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย

ล่างขวาหรือบนขวา

คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา

ล่างซ้ายหรือล่างขวา

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการสากลของคำสั่ง

วันที่เผยแพร่: