โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v7.0 สำหรับ iOS 10

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัส iOS, โมดูล Apple iOS CoreCrypto v7.0 และโมดูล Apple iOS CoreCrypto Kernel v7.0

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าโมดูลการเข้ารหัส iOS, โมดูล Apple iOS CoreCrypto v7.0 และโมดูล Apple iOS CoreCrypto Kernel v7.0 ให้อยู่ใน "โหมด FIPS” เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสที่เป็นไปตาม FIPS 140-2: iOS 10 (PDF)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ และคำแนะนำสำหรับ iOS

วันที่เผยแพร่: