ภาพรวมความปลอดภัยของข้อมูลใน iCloud

iCloud ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้นโยบายที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ รวมทั้งเป็นผู้นำในวงการโดยเลือกใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคุณ เช่น การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

ความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูลใน iCloud

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณใน iCloud เริ่มต้นที่ความปลอดภัยของ Apple ID ของคุณ Apple ID ใหม่ทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย เพื่อช่วยปกป้องคุณจากมิจฉาชีพที่พยายามเข้าถึงบัญชีของคุณ การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยยังจำเป็นต่อคุณสมบัติต่างๆ ทั่วทั้งระบบนิเวศของ Apple รวมถึงการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

Apple มีตัวเลือกในการเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ใน iCloud 2 ตัวเลือก ดังนี้

 • การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐานเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นในบัญชีของคุณ ข้อมูล iCloud ของคุณจะได้รับการเข้ารหัส โดยกุญแจการเข้ารหัสจะเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของ Apple เราจึงช่วยคุณกู้คืนข้อมูลได้ และมีเพียงข้อมูลบางอย่างเท่านั้นที่ได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

 • การปกป้องข้อมูลขั้นสูงสำหรับ iCloud เป็นการตั้งค่าทางเลือกที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์ในระดับสูงสุด หากคุณเลือกเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูง อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงกุญแจการเข้ารหัสสำหรับข้อมูลส่วนใหญ่ใน iCloud ของคุณ ซึ่งเป็นการปกป้องข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการปกป้องมีทั้งข้อมูลสำรอง iCloud, รูปภาพ, โน้ต และอื่นๆ

เกี่ยวกับข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

ข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางจะถอดรหัสได้เฉพาะในอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งคุณได้ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณเท่านั้น จะไม่มีใครเข้าถึงข้อมูลของคุณที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางได้ แม้แต่ Apple ก็ตาม และข้อมูลนี้จะยังปลอดภัย แม้เกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลในระบบคลาวด์ หากคุณสูญเสียการเข้าถึงบัญชี จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะสามารถกู้คืนข้อมูลนี้ได้โดยใช้รหัสของอุปกรณ์หรือรหัสผ่าน ผู้ติดต่อการกู้คืน หรือรหัสการกู้คืน

การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐาน

การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐานคือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีของคุณ ข้อมูล iCloud ของคุณจะเข้ารหัสอยู่ในขณะส่ง และจัดเก็บในรูปแบบเข้ารหัสเมื่อไม่มีการใช้งาน กุญแจการเข้ารหัสจากอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของ Apple ดังนั้น Apple จึงถอดรหัสข้อมูลของคุณแทนคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เช่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ กู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง หรือกู้คืนข้อมูลเมื่อคุณลืมรหัสผ่าน ตราบใดที่ยังลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ได้สำเร็จ คุณจะเข้าถึงข้อมูลสำรอง รูปภาพ เอกสาร โน้ต และอื่นๆ ได้

เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพิ่มเติม ระบบจะเข้ารหัสข้อมูล 15 หมวดหมู่จากต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงข้อมูลสุขภาพและรหัสผ่านในพวงกุญแจ iCloud Apple ไม่มีกุญแจการเข้ารหัสหมวดหมู่เหล่านี้ เราจึงไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนข้อมูลนี้ได้ หากคุณเข้าบัญชีไม่ได้ ตารางด้านล่างประกอบด้วยรายการหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันด้วยการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางเสมอ

การปกป้องข้อมูลขั้นสูงสำหรับ iCloud

เริ่มตั้งแต่ iOS 16.2, iPadOS 16.2 และ macOS 13.1 คุณสามารถเลือกเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนใหญ่ใน iCloud ของคุณได้ แม้เกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลในระบบคลาวด์

การปกป้องข้อมูลขั้นสูงช่วยเพิ่มหมวดหมู่ข้อมูลที่ใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางเป็น 25 หมวด รวมถึงข้อมูลสำรอง iCloud รูปภาพ โน้ต และอื่นๆ อีกด้วย ตารางด้านล่างแสดงหมวดหมู่ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับการป้องกันด้วยการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง เมื่อคุณเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูง

หากคุณเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูลขั้นสูงไว้ แล้วสูญเสียการเข้าถึงบัญชีของคุณ Apple จะไม่มีกุญแจการเข้ารหัสที่ช่วยกู้คืนบัญชีให้คุณ ซึ่งคุณจะต้องใช้รหัสของอุปกรณ์หรือรหัสผ่าน ผู้ติดต่อการกู้คืน หรือรหัสการกู้คืนส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูล iCloud ส่วนใหญ่ของคุณจะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง คุณจะได้รับคำแนะนำให้ตั้งผู้ติดต่อการกู้คืน 1 รายหรือรหัสการกู้คืนข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการก่อนเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูง นอกจากนี้ คุณต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดให้เป็นเวอร์ชั่นที่รองรับคุณสมบัตินี้

คุณสามารถปิดการปกป้องข้อมูลขั้นสูงได้ทุกเมื่อ อุปกรณ์ของคุณจะอัปโหลดกุญแจการเข้ารหัสที่จำเป็นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple อย่างปลอดภัย และบัญชีของคุณจะใช้การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐานอีกครั้ง

ดูวิธีเปิดการปกป้องข้อมูลขั้นสูงสำหรับ iCloud

หมวดหมู่ข้อมูลและการเข้ารหัส

ตารางด้านล่างแสดงวิธีที่ iCloud ใช้ปกป้องข้อมูลของคุณ ขณะใช้การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐานหรือการปกป้องข้อมูลขั้นสูง

หมวดหมู่ข้อมูล

การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐาน

การปกป้องข้อมูลขั้นสูง

การเข้ารหัส

ที่จัดเก็บรหัส

การเข้ารหัส

ที่จัดเก็บรหัส

เมล iCloud (1)

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

รายชื่อ (2)

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ปฏิทิน (2)

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ข้อมูลสำรอง iCloud (รวมทั้งข้อมูลสำรองของอุปกรณ์และข้อมูลสำรองของข้อความ) (3)

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

iCloud Drive (4)

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

รูปภาพ

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

โน้ต

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

เตือนความจำ (5)

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ที่คั่นหน้า Safari

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ทางลัด Siri

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

เสียงบันทึก

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

บัตรกระเป๋าสตางค์

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

Freeform

ระหว่างรับส่งและอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

Apple

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

รหัสผ่านและพวงกุญแจ (6)

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ข้อมูลแอปสุขภาพ

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ข้อมูลรายการบันทึก

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ข้อมูลแอปบ้าน

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ข้อความบน iCloud (7)

ต้นทางถึงปลายทาง (7ก)

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ข้อมูลการชำระเงิน

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

รายการธุรกรรมบน Apple Card

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

แผนที่ (8)

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

คำศัพท์ที่คีย์บอร์ด QuickType ได้เรียนรู้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

Safari (9)

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

เวลาหน้าจอ

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ข้อมูล Siri (10)

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

รหัสผ่าน Wi-Fi

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ปุ่มบลูทูธ W1 และ H1

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

Memoji

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ต้นทางถึงปลายทาง

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. เมล iCloud: เมล iCloud ไม่ได้ใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับระบบอีเมลทั่วโลก ไคลเอ็นด์อีเมลของ Apple ทั้งหมดรองรับ S/MIME ทางเลือกในการเข้ารหัสข้อความ

 2. รายชื่อและปฏิทิน: รายชื่อและปฏิทินนั้นสร้างตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (CalDAV และ CardDAV) ซึ่งไม่มีการรองรับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางในตัว

 3. ข้อมูลสำรอง iCloud (รวมทั้งข้อมูลสำรองของอุปกรณ์และข้อมูลสำรองของข้อความ)

  • การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐาน: เมื่อเปิดใช้ข้อมูลสำรอง iCloud กุญแจสำหรับข้อมูลสำรองของคุณจะเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของ Apple หากคุณใช้ทั้งข้อมูลสำรอง iCloud และข้อความบน iCloud ข้อมูลสำรองของคุณจะมีสำเนากุญแจการเข้ารหัสข้อความบน iCloud ซึ่งจะช่วยกู้คืนข้อมูลให้คุณได้

  • การปกป้องข้อมูลขั้นสูง: ข้อมูลสำรอง iCloud และข้อมูลทุกอย่างในนั้นจะเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงกุญแจการเข้ารหัสข้อความบน iCloud ด้วย

 4. iCloud Drive: รวมเอกสาร Pages, Keynote และ Numbers รวมทั้ง PDF รายการดาวน์โหลดจาก Safari หรือไฟล์อื่นๆ ที่บันทึกลง iCloud Drive ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ

 5. เตือนความจำ: เตือนความจำที่ซิงค์โดยใช้ CalDAV ไม่รองรับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

 6. รหัสผ่านและพวงกุญแจ: รวมบัญชีและรหัสผ่านของคุณที่บันทึกไว้

 7. แอปข้อความใน iCloud

  • การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐาน: ข้อความบน iCloud ได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง เมื่อปิดใช้งานข้อมูลสำรอง iCloud เมื่อเปิดใช้ข้อมูลสำรอง iCloud ข้อมูลสำรองของคุณจะมีสำเนาข้อมูลของกุญแจการเข้ารหัสแอปข้อความใน iCloud เพื่อช่วยคุณกู้คืนข้อมูล หากคุณปิดการสำรองข้อมูล iCloud จะมีการสร้างกุญแจใหม่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อปกป้องแอปข้อความในอนาคตใน iCloud กุญแจนี้จะเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางระหว่างอุปกรณ์ของคุณโดยที่ Apple ไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ

  • การปกป้องข้อมูลขั้นสูง: ข้อความบน iCloud จะได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางเสมอ เมื่อเปิดใช้การสำรองข้อมูล iCloud ข้อมูลทุกอย่างในนั้นจะเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงกุญแจการเข้ารหัสข้อความบน iCloud

 8. แผนที่: รวมรายการโปรด สถานที่น่าสนใจของฉัน และประวัติการค้นหา

 9. Safari: รวมประวัติ กลุ่มแถบ และแถบ iCloud

 10. ข้อมูล Siri: รวมการตั้งค่าและการกำหนดค่า Siri ของคุณโดยเฉพาะ พร้อมทั้งตัวอย่างคำขอของคุณอีกเล็กน้อย หากคุณตั้งค่า "หวัดดี Siri" ไว้

การเข้ารหัสข้อมูลเมตาและข้อมูลการใช้งานบางอย่าง

ข้อมูลเมตาและข้อมูลการใช้งานบางอย่างที่จัดเก็บไว้ใน iCloud ยังอยู่ภายใต้การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐาน แม้ว่าจะเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูงก็ตาม เช่น วันที่และเวลาที่มีการแก้ไขไฟล์หรือออบเจ็กต์เพื่อจัดเรียงข้อมูล และใช้การตรวจสอบผลรวมของข้อมูลไฟล์และรูปภาพเพื่อช่วย Apple ขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ iCloud และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้ไม่ต้องเข้าถึงไฟล์และรูปถ่ายโดยตรง โปรดดูตัวอย่างในตารางด้านล่าง

ข้อมูลเมตานี้ได้รับการเข้ารหัสอยู่เสมอ แต่ Apple จะยังเก็บกุญแจการเข้ารหัสไว้ เราเดินหน้าวางระบบการป้องกันความปลอดภัยที่เข้มแข็งให้กับผู้ใช้ทุกคนอย่างต่อเนื่อง และ Apple มุ่งมั่นที่จะเข้ารหัสข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทางให้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลเมตาประเภทนี้ด้วย เมื่อเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูง

หมวดหมู่ข้อมูล

ข้อมูลได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบมาตรฐาน

ข้อมูลสำรอง iCloud

 • ชื่อ รุ่น สี และหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำรองแต่ละรายการ

 • ข้อมูลสำรองนี้จะรวมรายชื่อแอปและรูปแบบไฟล์ไว้ด้วย

 • วันที่ เวลา และขนาดของสแนปช็อตข้อมูลสำรองแต่ละรายการ

iCloud Drive

 • การตรวจสอบจำนวนไบต์ดิบของเนื้อหาไฟล์และชื่อไฟล์

 • ประเภทของไฟล์ เวลาที่สร้างขึ้น แก้ไขล่าสุด หรือเปิดล่าสุด

 • ไฟล์นั้นตั้งเป็นรายการโปรดหรือไม่

 • ขนาดของไฟล์

 • ลายเซ็นของโปรแกรมติดตั้งแอป (ลายเซ็น .pkg) และลายเซ็นบันเดิล

 • ไฟล์ที่ซิงค์นั้นเป็นไฟล์ปฏิบัติการหรือไม่

รูปภาพ

 • การตรวจสอบจำนวนไบต์ดิบของรูปภาพหรือวิดีโอ

 • รายการนั้นตั้งเป็นรายการโปรด ซ่อน หรือทำเครื่องหมายว่าลบแล้วหรือไม่

 • เวลาที่สร้างรายการบนอุปกรณ์ครั้งแรก

 • เวลานำเข้าและแก้ไขรายการนั้นครั้งแรก

 • จำนวนครั้งที่มีการดูรายการ

โน้ต

 • วันที่และเวลาที่สร้างบันทึก แก้ไขล่าสุด หรือดูล่าสุด

 • โน้ตปักหมุดหรือทำเครื่องหมายว่าลบแล้วหรือไม่

 • โน้ตมีรูปวาดหรือการเขียนด้วยลายมือหรือไม่

 • การตรวจสอบจำนวนข้อมูลไบต์ดิบของเนื้อหาจากโน้ตที่นำเข้าหรือโอนย้าย

บุ๊กมาร์ก Safari

 • บุ๊กมาร์กอยู่ในโฟลเดอร์รายการโปรดหรือไม่

 • เวลาที่บุ๊กมาร์กได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุด

 • บุ๊กมาร์กมีการทำเครื่องหมายว่าลบหรือไม่

แอปข้อความใน iCloud

 • เวลาที่การซิงค์ครั้งล่าสุดเสร็จสิ้น และการซิงค์ปิดใช้งานหรือไม่

 • วันที่แก้ไขเนื้อหาครั้งล่าสุด

 • รหัสข้อผิดพลาด

 • ประเภทของข้อความ เช่น iMessage, SMS หรือ Tapback ปกติ

การแชร์และการทำงานร่วมกัน

เมื่อใช้การปกป้องข้อมูลแบบมาตรฐาน เนื้อหา iCloud ที่คุณแชร์กับบุคคลอื่นจะไม่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

การปกป้องข้อมูลขั้นสูงได้รับการออกแบบมาเพื่อคงการเข้ารหัสเนื้อหาที่แชร์จากต้นทางถึงปลายทาง ตราบใดที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูง คุณสมบัติการแชร์ใน iCloud ส่วนใหญ่รองรับการป้องกันระดับนี้ ซึ่งรวมทั้งคลังรูปภาพที่แชร์ของ iCloud โฟลเดอร์ที่แชร์ของ iCloud Drive และโน้ตที่แชร์

การทำงานร่วมกันของ iWork คุณสมบัติอัลบั้มที่แชร์ในแอปรูปภาพ และการแชร์เนื้อหากับ "ทุกคนที่มีลิงก์" ไม่รองรับการปกป้องข้อมูลขั้นสูง เมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้ กุญแจการเข้ารหัสสำหรับเนื้อหาที่แชร์จะอัปโหลดอย่างปลอดภัยไปยังศูนย์ข้อมูลของ Apple เพื่อให้ iCloud อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการแชร์บนเว็บ ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่แบ่งปันจะไม่ได้เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง แม้ว่าจะเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูงก็ตาม

เมื่อเริ่มการแชร์หรือการทำงานร่วมกัน ชื่อและ Apple ID ของผู้เข้าร่วมจะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple และอาจมีการใช้ชื่อและภาพปกของรายการที่แชร์เพื่อแสดงตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมเห็น

iCloud.com และการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บ

iCloud.com ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล iCloud ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้ เซสชั่นทั้งหมดใน iCloud.com จะเข้ารหัสไว้ขณะส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ Apple และเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเปิดใช้การปกป้องข้อมูลขั้นสูง ระบบจะปิดการเข้าถึงข้อมูลของคุณผ่าน iCloud.com ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกเปิดการเข้าถึงข้อมูลใน iCloud.com ซึ่งช่วยให้เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้และ Apple เข้าถึงกุญแจการเข้ารหัสเฉพาะข้อมูลที่อุปกรณ์ของคุณจัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อถอดรหัสและดูข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บ iCloud.com

ข้อมูลแอปของบริษัทอื่น

ข้อมูลแอปของบริษัทอื่นที่จัดเก็บไว้ใน iCloud จะเข้ารหัสระหว่างการส่งและบนเซิร์ฟเวอร์เสมอ เมื่อคุณเปิดการปกป้องข้อมูลขั้นสูง ข้อมูลแอปของบริษัทอื่นที่จัดเก็บไว้ในข้อมูลสำรอง iCloud รวมทั้งช่องและชิ้นงานที่เข้ารหัสของ CloudKit จะได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลของบริษัทอื่น

อาจมีการใช้ทั้งศูนย์ข้อมูลของ Apple และศูนย์ข้อมูลของบริษัทอื่นเพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณ หากข้อมูลที่ประมวลผลจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของบริษัทอื่น จะมีเพียงซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเท่านั้นที่จะเข้าถึงกุญแจการเข้ารหัสได้ และจะเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อมีการประมวลผลที่จำเป็นเท่านั้น กุญแจจะจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของ Apple เสมอ Apple จะไม่เข้าถึงหรือจัดเก็บกุญแจสำหรับข้อมูลที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: