อัปเดตหลักฐานการซื้อของคุณ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่ออัปเดตข้อมูลอุปกรณ์ Apple ของคุณ

หากต้องการอัปเดตข้อมูล ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ทางโทรศัพท์ หากคุณมีแผน AppleCare ขอให้เตรียมหมายเลขข้อตกลง AppleCare หมายเลขประจำเครื่อง และใบเสร็จให้พร้อมขณะโทร

วันที่เผยแพร่: