โยกย้ายไปยังแอปและหนังสือใน Apple School Manager และ Apple Business Manager

โปรดดูข้อมูลนี้ก่อนที่คุณจะโยกย้ายข้อมูลบัญชีไปยังแอปและหนังสือ

มีอะไรใหม่

แอปและหนังสือใน Apple School Manager และ Apple Business Manager ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่อไปนี้

ถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ได้กำหนด

แชร์สิทธิ์การใช้งาน

  • แชร์สิทธิ์การใช้งานระหว่างผู้ซื้อที่มีสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน

การซื้อแบบง่าย

  • เลือกหาและซื้อคอนเทนต์โดยตรงในส่วนแอปและหนังสือใน Apple School Manager และ Apple Business Manager คุณสามารถดูสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่ซื้อหรือโอนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ในที่เดียว จัดการเครดิตโปรแกรมการซื้อจำนวนมาก (VPP) และอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่า

เตรียมองค์กรของคุณสำหรับการโยกย้ายไปยังแอปและหนังสือ

ใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโยกย้าย

ตรวจสอบการรองรับการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) สำหรับแอปและหนังสือ

ก่อนที่คุณจะโยกย้าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการ MDM ของคุณเพื่อยืนยันว่าพวกเขารองรับคุณสมบัติแอปและหนังสือใหม่

เชิญผู้ซื้อ VPP

หากคุณมีผู้ซื้อที่มีบัญชี VPP ที่ไม่มีอยู่ใน Apple School Manager หรือใน Apple Business Manager ให้เชิญพวกเขาให้เข้าร่วมองค์กรของคุณ ก่อนที่คุณจะโยกย้ายไปยังแอปและหนังสือ

โยกย้ายผู้ซื้อเพียงหนึ่งรายต่อตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อประสบการณ์การโยกย้ายที่ดีที่สุด ให้โยกย้ายผู้ซื้อเพียงหนึ่งรายต่อตำแหน่งที่ตั้งแต่ละรายการ คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • จำกัดการเข้าถึงบัญชีใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับผู้ซื้อแต่ละราย

  • นำผู้ใช้แต่ละรายไปยังตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะที่พวกเขาควรเลือก

หากผู้ซื้อแต่ละรายโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ซ้ำกัน สิทธิ์การใช้งานทั้งหมด ทั้งที่กำหนดและไม่ได้กำหนดจะย้ายไปยังแอปและหนังสือด้วย

หากสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดไม่ได้โอนไปด้วย

เฉพาะใบอนุญาตที่ไม่ได้กำหนดจะย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้

  • มีการซื้อหรือโอนสิทธิ์การใช้งานไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งก่อนที่ผู้ซื้อจะโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  • มีคนดาวน์โหลดโทเค็นของตำแหน่งที่ตั้งก่อนที่ผู้ใช้รายแรกจะโยกย้ายไป

  • มีการสร้าง Content Manager ใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งหลังจากผู้ใช้รายอื่นเลือกใช้แอปและหนังสือ

  • ผู้ซื้อหลายรายโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน

หากสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดไว้ไม่ได้โอนไป สิทธิ์การใช้งานนี้จะยังคงเชื่อมโยงกับโทเค็นเดิมของผู้ซื้อซึ่งควรอัปโหลดไปยัง MDM พร้อมกับโทเค็นตำแหน่งที่ตั้ง หลังจากที่คุณยกเลิกการกำหนดแอปจากโทเค็นเดิม คุณสามารถโอนสิทธิ์การใช้งานไปยังตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่า > แอปและหนังสือใน Apple School Manager หรือใน Apple Business Manager

การโยกย้ายครั้งแรก

สิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่ย้ายระหว่างการโยกย้ายจะเชื่อมโยงกับโทเค็นตำแหน่งที่ตั้งใหม่ที่จะย้าย สิทธิ์การใช้งานที่กำหนดและไม่ได้ย้ายไประหว่างการโยกย้ายจะยังคงเกี่ยวข้องกับโทเค็นเดิมของผู้ซื้อ ต้องอัปโหลดโทเค็นทั้งหมดที่มีสิทธิ์การใช้งานที่เชื่อมโยงใน MDM

โทเค็นที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง

แอปและหนังสือใช้โทเค็นที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้ง สิทธิ์การใช้งานทั้งหมดที่ซื้อหรือโอนไปยังตำแหน่งที่ตั้งเชื่อมโยงกับโทเค็นของตำแหน่งที่ตั้งนั้น* โทเค็นเดิมจากพอร์ทัล VPP เป็นโทเค็นที่ใช้บัญชี ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้โทเค็นสำหรับตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดได้ในส่วนแอปและหนังสือของการตั้งค่าของ Apple School Manager หรือการตั้งค่าของ Apple Business Manager มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องอัปโหลดโทเค็นตำแหน่งที่ตั้งไปยัง MDM ไม่ต้องใช้โทเค็นเดิมหลังจากย้ายสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งแล้ว

โยกย้ายผู้ซื้อ VPP ทั้งหมด

เมื่อคุณพร้อมที่จะโยกย้ายไปที่แอปและหนังสือใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager แล้ว ผู้ซื้อทั้งหมดก็ควรโยกย้ายไปพร้อมกัน ผู้ซื้อแต่ละรายจะต้องโยกย้ายบัญชีของตนเอง โยกย้ายโดยคลิกเริ่มต้นในส่วนแอปและหนังสือของ Apple School Manager หรือ Apple Business Manager จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งการโยกย้ายที่เหมาะสม

หลังจากผู้ซื้อทั้งหมดโยกย้ายแล้ว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่ได้อย่างเต็มที่

* ไม่สามารถย้ายสิทธิ์การใช้งานหนังสือที่กำหนดและยังคงกำหนดให้กับผู้ใช้อยู่
วันที่เผยแพร่: