อัพเกรดจาก Apple Deployment Program

อัพเกรดเป็น Apple School Manager หรือ Apple Business Manager เพื่อใช้งานโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์และโปรแกรมการซื้อจำนวนมากต่อไป โปรแกรมการซื้อจำนวนมากจะไม่มีให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2020

อัพเกรดเป็น Apple School Manager

หากปัจจุบันองค์กรการศึกษาของคุณใช้ Apple Deployment Program เช่น โปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์หรือโปรแกรมการซื้อจำนวนมาก คุณสามารถอัพเกรดเป็น Apple School Manager ได้

Apple School Manager คือบริการที่ให้คุณซื้อคอนเทนต์ กำหนดค่าการลงทะเบียนอุปกรณ์อัตโนมัติในโซลูชันการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของคุณ และสร้างบัญชีสำหรับนักเรียนและพนักงานของคุณ Apple School Manager สามารถเข้าถึงได้บนเว็บและได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้จัดการเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบไอที พนักงาน และผู้สอน

หากต้องการอัพเกรดเป็น Apple School Manager* ให้ลงชื่อเข้าใช้ school.apple.com โดยใช้บัญชีตัวแทน Apple Deployment Program ของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

อัพเกรดเป็น Apple Business Manager

หากปัจจุบันองค์กรธุรกิจของคุณใช้โปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์คุณ สามารถอัพเกรดเป็น Apple Business Manager ได้ หากองค์กรของคุณใช้เฉพาะโปรแกรมการซื้อจำนวนมาก (VPP) คุณสามารถลงทะเบียนใน Apple Business Manager แล้วเชิญผู้ซื้อ VPP ที่มีอยู่ไปยังบัญชี Apple Business Manager ใหม่ของคุณ

Apple Business Manager ให้คุณซื้อคอนเทนต์และกำหนดค่าการลงทะเบียนอุปกรณ์อัตโนมัติในโซลูชันการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) ของคุณ Apple Business Manager สามารถเข้าถึงได้บนเว็บและได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้จัดการเทคโนโลยีและผู้ดูแลระบบไอที

หากต้องการอัพเกรดเป็น Apple Business Manager* ให้ลงชื่อเข้าใช้ business.apple.com โดยใช้บัญชีตัวแทน Apple Deployment Program ของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ในการใช้ Apple Configurator เพื่อปรับใช้แอพกับผู้ซื้อ VPP ที่มีอยู่ คุณต้องมี Apple Configurator เวอร์ชัน 2.12.1 หรือก่อนหน้า 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการอัพเกรดเป็น Apple School Manager หรือ Apple Business Manager คุณต้องใช้ Mac ที่มี Safari เวอร์ชัน 8 หรือใหม่กว่า หรือ PC ที่มี Microsoft Edge เวอร์ชั่น 25.10 หรือใหม่กว่า

วันที่เผยแพร่: