อัปเกรดจาก Apple Deployment Program และโปรแกรมการซื้อจำนวนมาก

อัปเกรดเป็น Apple School Manager หรือ Apple Business Manager ตอนนี้เพื่อให้สามารถจัดการอุปกรณ์ Apple และซื้อแอปและหนังสือได้ต่อไป

หากคุณใช้โปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ของ Apple รวมถึงโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์หรือโปรแกรมการซื้อจำนวนมาก (VPP) ให้อัปเกรดองค์กรของคุณเป็น Apple Business Manager หรือ Apple School Manager Apple Business Manager และ Apple School Manager ช่วยให้คุณสามารถซื้อเนื้อหา กำหนดค่าการลงทะเบียนอุปกรณ์อัตโนมัติในโซลูชันการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) และสร้างบัญชีสำหรับนักเรียน ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ได้

อัปเกรดเป็น Apple School Manager

หากองค์กรการศึกษาของคุณใช้โปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์หรือ VPP คุณสามารถอัปเกรดเป็น Apple School Manager ได้

หากต้องการอัปเกรดเป็น Apple School Manager* ให้ลงชื่อเข้าใช้ school.apple.com โดยใช้บัญชีตัวแทน Apple Deployment Program ของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

อัปเกรดเป็น Apple Business Manager

หากองค์กรธุรกิจของคุณใช้โปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์ คุณสามารถอัปเกรดเป็น Apple Business Manager ได้

หากต้องการอัปเกรดเป็น Apple Business Manager* ให้ลงชื่อเข้าใช้ business.apple.com โดยใช้บัญชีตัวแทน Apple Deployment Program ของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากองค์กรของคุณใช้เฉพาะ VPP คุณสามารถลงทะเบียนใน Apple Business Manager แล้วเชิญผู้ซื้อ VPP ที่มีอยู่ไปยังบัญชี Apple Business Manager ใหม่ของคุณ คุณจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงหมายเลข D-U-N-S และที่อยู่อีเมลที่ไม่ผ่านการนำไปใช้เป็น Apple ID สำหรับบริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ของ Apple มาก่อน

หลังจากที่อัปเกรด

หลังจากที่คุณอัปเกรด Apple Business Manager หรือ Apple School Manager จะมีข้อมูลทั้งหมดของคุณ ได้แก่

 • บัญชี
 • ข้อมูลประจำตัวบัญชี
 • เซิร์ฟเวอร์ MDM
 • อุปกรณ์ MDM
 • โทเค็นเซิร์ฟเวอร์
 • คำสั่งซื้ออุปกรณ์
 • รายการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

การเชิญผู้ซื้อ VPP

องค์กรของคุณอาจมีบัญชี VPP แยกอย่างน้อยหนึ่งบัญชี หลังจากที่คุณลงทะเบียนหรืออัปเกรดเป็น Apple Business Manager หรือ Apple School Manager แล้ว คุณจะสามารถเชิญผู้ซื้อ VPP ไปยังบัญชีใหม่ของคุณได้ ดูวิธีเชิญผู้ซื้อ VPP ไปยัง Apple School Manager และ Apple Business Manager

บัญชีที่เข้าเกณฑ์

ต่อไปนี้เป็นบัญชีที่คุณสามารถเชิญให้เข้าร่วม Apple School Manager หรือ Apple Business Manager ได้

 • ผู้ดำเนินการโปรแกรม: บัญชีเหล่านี้สร้างขึ้นก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2014  
 • บัญชีตัวแทน: บัญชีเหล่านี้ใช้สำหรับลงทะเบียนใน VPP เพื่อการศึกษาหรือธุรกิจในเว็บไซต์ Apple Deployment Program ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2014 เป็นต้นไป 
 • บัญชีผู้ดูแลระบบ: บัญชีเหล่านี้สร้างขึ้นในเว็บไซต์ Apple Deployment Program แต่มีไว้ใช้สำหรับ VPP เพื่อการศึกษาหรือธุรกิจเท่านั้น

คุณสามารถเชิญได้เฉพาะบัญชีที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ผู้ซื้อเป็นประเภทการลงทะเบียนเดียวกันกับคุณ (การศึกษาหรือธุรกิจ)
 • ผู้ซื้อใช้หมายเลข D-U-N-S เดียวกันกับคุณ (เฉพาะธุรกิจเท่านั้น)
 • ผู้ซื้อมาจากประเทศหรือภูมิภาคเดียวกันกับคุณ
 • ผู้ซื้อสามารถเข้าใช้งาน VPP เพื่อการศึกษาหรือธุรกิจได้ และไม่ได้เป็น Apple ID ที่มีการจัดการ
 • ผู้ซื้อไม่เคยเข้าใช้งานโปรแกรมการลงทะเบียนอุปกรณ์

การเปลี่ยนแปลงบทบาท

ใน Apple Business Manager และ Apple School Manager บทบาทต่างๆ สำหรับมอบหมายให้กับผู้ใช้จะเปลี่ยนไปจากเดิม

ใน Apple Deployment Program ตัวแทนจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบผู้ดูแลระบบในระดับสูงสุด ใน Apple Business Manager และ Apple School Manager บทบาทนี้เรียกว่าผู้ดูแลระบบ องค์กรของคุณสามารถมีผู้ดูแลระบบได้สูงสุดห้าคน

บทบาทอื่นๆ ของ Apple Deployment จะได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการบุคคลสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนบทบาทได้หลังจากที่คุณอัปเกรดแล้ว บทบาททั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงผู้ดูแลระบบ เป็น Apple ID ที่มีการจัดการ

Apple ID ที่มีการจัดการสำหรับบทบาททั้งหมด

เมื่อตัวแทนและผู้ดูแลระบบเดิมลงชื่อเข้าใช้ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager เป็นครั้งแรก Apple ID ของพวกเขาจะถูกแปลงเป็น Apple ID ที่มีการจัดการ หากก่อนหน้านี้บัญชีของพวกเขาไม่ได้ตั้งค่าด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย พวกเขาควรตั้งค่าในเวลานั้น

ดูเพิ่มเติม

* หากต้องการอัปเกรดเป็น Apple School Manager หรือ Apple Business Manager คุณต้องมี ก.) Mac ที่มี Safari เวอร์ชั่น 14.1 ขึ้นไป, Chrome เวอร์ชั่น 87 ขึ้นไป หรือ Microsoft Edge เวอร์ชั่น 87 ขึ้นไป หรือ ข.) iPad ที่มี iPadOS 14.1 ขึ้นไปที่มี Safari หรือ Chrome เวอร์ชั่น 87 ขึ้นไป หรือ ค.) พีซีที่มี Chrome เวอร์ชั่น 87 ขึ้นไป หรือ Microsoft Edge เวอร์ชั่น 87 ขึ้นไป

วันที่เผยแพร่: