ตั้งค่าและใช้รายชื่อ iCloud

เมื่อมี iCloud ก็เหมือนคุณมีรายชื่อติดตัวคุณไปทุกที่ ทั้งในกระเป๋าและบนโต๊ะทำงาน เมื่อคุณเพิ่มหรืออัพเดทรายชื่อเมื่อไหร่ iCloud ก็จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องให้ด้วย

No alt supplied for Image

ตั้งค่ารายชื่อ iCloud

เมื่อคุณเปิดรายชื่อ iCloud ข้อมูลทั้งหมด* ที่จัดเก็บแยกไว้ในอุปกรณ์แต่ละเครื่องจะอัพโหลดไปยัง iCloud หากคุณปิดใช้งานรายชื่อใน iCloud ข้อมูลจะไม่ย้ายจาก iCloud กลับไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

  1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud

  2. เปิดใช้งานรายชื่อ

  3. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการผสานหรือยกเลิก ให้แตะผสาน

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อจะอัพโหลดไปยัง iCloud

บน Mac

  1. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Apple ID หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า คุณไม่จำเป็นต้องคลิก Apple ID

  2. คลิก iCloud

  3. เลือก รายชื่อ

ข้อมูลทั้งหมด* ที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อจะอัพโหลดไปยัง iCloud

* หากคุณมีข้อมูลรายชื่อที่เก็บไว้บน Mac ของฉัน ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกซิงค์โดยอัตโนมัติ ในรายชื่อ ให้ลากรายชื่อจากบน Mac ของฉันไปยัง iCloud ทั้งหมด หรือส่งออกผู้ติดต่อของคุณเป็น Vcards จากนั้นซิงค์ด้วยตนเองกับ Finder

บน iCloud.com หรือ iCloud สำหรับ Windows

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรายชื่อใน iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac รายชื่อจะอัพโหลดไปยัง iCloud คุณสามารถค้นหาและแก้ไขรายชื่อได้ใน iCloud.com หรือใน iCloud สำหรับ Windows ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไร สิ่งนั้นก็จะอัพเดทบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

หากคุณปิดใช้งานรายชื่อ iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac รายชื่อจะไม่ลบออกจาก iCloud รวมถึงไม่มีการอัพเดทอัตโนมัติ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะไม่อัพเดทบนอุปกรณ์เครื่องอื่น

เพิ่มรายชื่อจากบัญชีของบริษัทอื่น

หากคุณเก็บรายชื่อไว้ในบริการอีเมลของบริษัทอื่น คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานรายชื่อแล้ว

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์ ให้ปิดใช้งานบัญชี

ใช้ Finder หรือ iTunes เพื่อซิงค์รายชื่อ

หากคุณไม่ต้องการจัดการรายชื่อด้วย iCloud หรือหากคุณต้องการซิงค์ครั้งเดียว ให้ซิงค์รายชื่อด้วยตนเองโดยใช้ Finder หรือ iTunes

เมื่อคุณซิงค์ด้วย Finder หรือ iTunes ข้อมูลจะจัดเก็บภายในอุปกรณ์ของคุณ และข้อมูลอาจแตกต่างกัน หากคุณอัพเดทข้อมูลบนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งขณะซิงค์ ตัวอย่างเช่น หากคุณลบรายชื่อจากคอมพิวเตอร์หลังจากซิงค์กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ในครั้งต่อไปที่คุณซิงค์กับคอมพิวเตอร์ รายชื่อเหล่านั้นจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ด้วย

หากคุณมีปัญหาในการตั้งค่ารายชื่อ iCloud

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: