Apple-hjälpmedel

Komma igång med VoiceOver

VoiceOver är den inbyggda skärmläsaren i macOS som högt beskriver vad som visas på skärmen och gör det möjligt att styra datorn med gester, ett tangentbord eller en punktskriftsdisplay.

Dialogrutan Välkommen till VoiceOver med knapparna Läs mer, Använda VoiceOver och Stäng av VoiceOver längst ned.
Panelen Röster i VoiceOver-verktyg med röstinställningar för engelska, franska och japanska.

Komma igång

Den här guiden förklarar hur du använder VoiceOver på datorn och innehåller listor med VoiceOver-kommandon som du snabbt kan kolla upp. Du får också veta hur du anpassar VoiceOver med hjälp av VoiceOver-verktyg.