macOS High Sierra

Använda Launchpad

Launchpad visar symbolerna för programmen på datorn i ett rutnät.

  1. Gå till Dock genom att trycka på VO-D och navigera sedan till symbolen för Launchpad genom att trycka på VO-vänsterpil eller VO-högerpil.

  2. Öppna Launchpad genom att trycka på VO-mellanslag.

    VoiceOver interagerar automatiskt med rutnätet.

  3. Navigera nedåt, uppåt, åt vänster och åt höger i rutnätet genom att trycka på VO och en piltangent.

    Om du har många program kan Launchpad innehålla fler än en sida. Du visar fler sidor genom att sluta interagera med rutnätet och sedan navigera till alternativknapparna längst ned på sidan. Välj sedan en alternativknapp.

  4. Öppna ett program genom att trycka på VO-mellanslag.

    Du lämnar Launchpad utan att öppna något program genom att trycka på escapetangenten eller fn-tabb.

Du kan dra och släppa objekt om du vill ändra ordning på dem i Launchpad. Mer information finns i Dra och släppa objekt.