macOS High Sierra

Logga in på ett krypterat konto utan VoiceOver

Om du aktiverar FileVault måste du logga in på ditt konto varje gång datorn startas om eller vaknar från vila. VoiceOver är inte tillgängligt i FileVault-inloggningsfönstret. Beroende på vilken dator du har anger en serie pip eller talsyntestjänsten i macOS var pekaren är placerad i inloggningsfönstret.

 1. När datorn vaknar eller startar kan du ta reda på om FileVault-inloggningsfönstret visas eller inte genom att trycka på kommando-F5.

  Om du hör en enda ljudsignal är pekaren placerad i fältet Namn och du kan börja logga in. Fortsätt till steg 2.

  Om du inte hör någon ljudsignal kanske FileVault-inloggningsfönstret inte visas än. Vänta någon minut och tryck sedan på kommando-F5 igen. Om du fortfarande inte hör någon ljudsignal kan ett problem ha uppstått med krypteringen. Stäng av datorn och slå sedan på den igen. En okrypterad inloggningsprocess startas. VoiceOver är tillgängligt under processen.

 2. Skriv in ditt kontonamn och tryck på returtangenten.

  Om du hör dubbla ljudsignaler har du angett ett giltigt kontonamn. Fortsätt till steg 3.

  Om du hör en enda ljudsignal har du angett ett ogiltigt kontonamn och pekaren står kvar i namnfältet. Fortsätt att ange ditt kontonamn tills du hör dubbla ljudsignaler.

 3. Skriv ditt kontolösenord och tryck på returtangenten.

  Om du hör tre ljudsignaler har du angett ett korrekt lösenord och inloggningen fortsätter.

  Om du hör dubbla ljudsignaler har du angett ett ogiltigt lösenord och pekaren står kvar i lösenordsfältet. Fortsätt att ange ditt lösenord tills du hör tre ljudsignaler.