macOS High Sierra

Tilldelningspanelen för snabbnavigering

Använd kommandotilldelningspanelen för snabbnavigering i kategorin Styrningar i VoiceOver-verktyg till att tilldela VoiceOver-kommandon till enskilda tangenter för användning när du navigerar på webbsidor med snabbnavigering.

Du öppnar VoiceOver-verktyg genom att först trycka på kommando-F5 så att VoiceOver aktiveras och sedan trycka på VO-F8.

Kommandotyp

Klicka på popupmenyn och välj Pilar eller Tangenter.

Tangent

Anger den tangent som tilldelats ett VoiceOver-kommando.

Kommando

Anger det VoiceOver-kommando som är tilldelat till en tangent.

Klicka på det aktuella kommandot så visas popupmenyer för de olika typer av kommandon du kan tilldela till en tangent.

Lägg till-knapp

Lägg till en tangent i listan. Skriv tangenten, klicka på popupmenyn Kommando och välj sedan ett VoiceOver-kommando som du vill tilldela tangenten.

Ta bort-knapp

Ta bort en tangent från listan.