macOS High Sierra

Använda VoiceOver-aktiviteter

Använd VoiceOver-aktiviteter till att skapa grupper av inställningar för specifika ändamål. Du kan t.ex. skapa en aktivitet med en viss röst och högre talhastighet för webbshopping och en annan aktivitet med en annan röst och lägre talhastighet för läsning av artiklar på webben.

Ställa in aktiviteter

 1. Öppna VoiceOver-verktyg (tryck på VO-F8 när VoiceOver är aktiverat) och klicka på kategorin Aktiviteter. Skapa sedan en aktivitet genom att klicka på lägg till-knappen .

 2. Ange ett namn för aktiviteten, t.ex. ”Webbshopping”.

  Du byter namn på en aktivitet genom att markera den i tabellen, trycka på entertangenten och ange ett nytt namn.

 3. Markera kryssrutan för varje inställning du vill anpassa för aktiviteten och klicka sedan på Ställ in.

  Du visar alla inställningar som du kan anpassa genom att klicka på visningstriangeln längst till höger om Aktiva områden.

 4. Klicka på knappen Program och webbplatser om du vill att VoiceOver automatiskt ska använda aktiviteten för vissa program eller webbplatser.

  Om du vill ange ett program väljer du ett i popupmenyn. Du kan också välja Annat program, bläddra bland program och välja ett.

  Ange webbplatser genom att klicka på Webbplatser och sedan på lägg till-knappen . Skriv in webbplatsens webbadress, t.ex. www.apple.se. Vill du ta bort en webbplats markerar du den i listan och klickar på ta bort-knappen .

  Det går bara att koppla ett program eller en webbplats till en aktivitet i taget. Om du väljer ett program eller en webbplats som redan är kopplad till en annan aktivitet får du frågan om du vill ändra det.

Om du vill duplicera en aktivitet som du har ställt in markerar du den i listan och klickar på åtgärdsknappen . Välj sedan Duplicera aktivitet. Program eller webbplatser som har angetts för den ursprungliga aktiviteten tas inte med i dubbletten. Byt namn på dubbletten genom att klicka på dess namn i listan och skriva in ett nytt namn.

Använda en aktivitet

Om du växlar till eller öppnar ett program eller en webbplats som är kopplad till en aktivitet identifierar VoiceOver aktiviteten (om du ställt in utförlighet till Medel eller Hög).

 • Om du manuellt vill välja vilken aktivitet som ska användas trycker du på VO-X så visas Aktivitetsväljare. Använd sedan uppåt- och nedåtpiltangenterna till att navigera i listan tills du hittar den aktivitet du vill använda och tryck på returtangenten.

 • Om du vill använda den föregående aktiviteten trycker du på VO-X-X.

 • Vill du avsluta Aktivitetsväljare utan att välja något alternativ trycker du på escapetangenten eller fn-tabb.