macOS High Sierra

Navigera på webbsidor med landmärken

Webbutvecklare kan tilldela landmärkesroller till områden på en webbsida för att skärmläsare ska kunna identifiera de olika typerna av innehåll på webbsidan. Ett exempel på en webbsida som innehåller landmärken är store.apple.com.

VoiceOver stöder alla landmärken, exempelvis:

  • Sidhuvud, det område som innehåller sidans namn, logotyp eller annan identifierande information.

  • Komplementärt, ett område som stöder huvudinnehållsområdet, t.ex. ett sidofältet.

  • Innehållsinformation, det område som innehåller information av fotnotstyp, t.ex. upphovsrätt eller integritetsinformation.

  • Huvudinnehåll, det område som innehåller sidans huvudinnehåll.

  • Navigation, det område som innehåller ett navigeringsfält eller andra länkar för navigering på webbsidan eller webbplatsen.

  • Sökning, det område som innehåller ett sökfält för sökning på webbsidan eller webbplatsen.

Om landmärken finns med i rotorn när webbsidor visas kan du navigera till ett landmärke med rotorn.

Du kan använda styrplattestyrning, NumPad-styrning, tangentbordsstyrning och panelen Snabbnavigering i VoiceOver-verktyg till att tilldela VoiceOver-kommandon för navigering mellan landmärken till tangenter på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet, gester och tangenter på en punktskriftsdisplay.